Biblijski dokaz upućuje na to da je Božja slava razlog zašto je Bog stvorio sve, uključujući i svijet.

U svome djelu ”Disertacija u pogledu završetka zbog kojeg je Bog stvorio svijet”, Jonathan Edwards piše to ovako: „Djeluje razumnim pretpostaviti da je to bio Božji posljednji završetak, da može postojati slavno i obilno isticanje njegove beskonačne punoće bez njega samog; i to da ga je želja za stvaranjem svijeta doprinijela komuniciranju ili širenju vlastite PUNINE, što Ga je potaknuli da stvori svijet“. (”Djela Jonathana Edwardsa”, 1. knjiga, Banner of truth, 2005., 1. poglavlje, 2. odjeljak) 

U vezi ovoga, Mudre izreke to jednostavno objašnjavaju: „Gospodin je sve stvorio radi sebe“. 

Nadalje, više puta u Bibliji pronalazimo izjavu od Boga: „Ja sam prvi i posljednji“. (Izaija 41, 4; 48, 12; Otkrivenje 1, 8; 2, 8; 22, 13) Iako je uobičajeno za kršćane da priznaju kako je Bog prvi i da je On Stvoritelj svih stvari, rijetko je čuti da se o Bogu govori da je On posljednji, kao o razlogu i svrsi zbog koje je sve stvoreno.

U vezi ovoga Edwards kaže: „Gospod bijaše prvi, učinkoviti uzrok i temeljnost, iz kojeg sve stvari potekoše; stoga, On jest posljednji, konačni uzrok zbog kojeg sve bijaše stvoreno; posljednji uzrok u kojemu sve počiva u svom konačnom bivstvu“. (2. poglavlje, 1. odjeljak) 

VIDI OVO: Je li Bog stvorio zlo?

Bog je stvorio svijet za Svoju slavu

Drugi stihovi koji podržavaju to da je Božja slava razlog zbog kojeg je Bog stvorio svijet, uključuju ove: 

„Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen“. (Rimljanima 11, 36) 

„Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti – sve je po njemu i za njega stvoreno“. (Kološanima 1, 16) 

„Dolikovalo je doista da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve – kako bi mnoge sinove priveo k slavi – po patnjama do savršenstva dovede Početnika njihova spasenja“. (Hebrejima 2, 10) 

Bog je stvorio svijet jer je želio ljude koje će voljeti?

Druge dvije stvari su vrijedne obraćanja pozornosti. Prvo, neki tvrde kako je Bog stvorio svijet jer je želio i trebao ljude koje će voljeti. No, ovo zaobilazi činjenicu da je Bog savršeno biće i da Mu stoga ničega ne manjka. Bog nema potreba. Edwards se slaže i tvrdi: „Evidentno jest, i po Pismu i razumu, da je Gospod neograničeno, vječno, nepromjenjivo i neovisno slavan i sretan: da on ne može profitirati, niti dobiti ništa od stvorenja“. (1. poglavlje, 1. odjeljak) 

Drugo, neki govore kako zamisao da je Bog stvorio svijet za svoju slavu, Boga čini sebičnim i plitkim. Ipak, ovakva tvrdnja ne uspijeva vidjeti da, iako Bogu ništa ne nedostaje i ne treba ništa u stvaranju svijeta, Njegovo stvorenje na mnoge načine ima dobrobit od Njegove slave.

VIDI OVO: Postoji svrha u tome zašto te je Bog stvorio i zašto ti je nešto dao

Edwards tvrdi da kroz Božje prikazivanje Njegovih izvrsnih osobina, kroz stvorenje čovječanstvo posjeduje Božju spoznaju i razlog da se raduje u Njemu: „Vidimo kako, ne samo stvorenja koja vide i poznaju Božju izvrsnost, već isto tako koja Ga poštuju i vole, spadaju u komunikaciju Božje punine. Komuniciranje Božje radosti i sreće sastoji se od komuniciranja stvorenju da se radost i sreća sastoje u radovanju u Gospodu u i Njegovoj slavnoj izvrsnosti; jer od takve radosti, Božja vlastita sreća se u pravilu sastoji… U poznavanju, poštovanju, voljenju, radovanju i slavljenju boga, slava Božja se i prikazuje i priznaje; Njegova punina se dobiva i vraća“. (2. poglavlje, 8. odjeljak) 

Izvor: Gotquestions.org