15 stvari koje Sotona i zli duhovi mogu činiti

Koje stvari Sotona i zli duhovi mogu činiti? Činjenica je da im Bog još uvijek dopušta da čine određene stvari!

Kad je Bog stvorio nebo i zemlju, svi su anđeli pjevali zajedno, i svi su Božji sinovi radosno uzvikivali (Job 38,7). No tada su se neki od anđela vođeni Luciferom (koji se još naziva Sotona) pobunili protiv Boga i bili zbačeni s neba (Izaija 14,12; Ezekiel 28,16; Judina 1,6; Otkrivenje 12,7-9).

Ovi anđeli, Sotona i drugi također su poznati kao pali anđeli i/ili demoni i zli duhovi. Biblija naziva Sotonu i druge demone „vladarima tame ovoga svijeta“ (Efežanima 6,12).

Važno je znati da se Sotona ne protivi Bogu samo zato što je Bog svemoćan, a Sotona niži od Boga po tome što je stvoreno i ograničeno duhovno biće. Sotona treba Božje dopuštenje za sve što čini. Sotona ne može čitati naše misli (Izaija 40,28; 1. Kraljevima 8,39; Psalam 94,11). Sotona ne zna budućnost (Izaija 46,9-10). A iznad svega, Sotona je kukavica (Jakovljeva 4,7).

Premda su on i njegovi anđeli pali s neba, Bog im još uvijek dopušta da čine određene stvari. Evo samo 15 stvari koje Sotona i zli duhovi mogu činiti.

1) Sotoni se dopušta da muči pravednika.

Job 1,12: „Tada GOSPOD reče Sotoni: ‘Evo, sve što ima u tvojoj je ruci; samo na njega ruku svoju ne diži.’ I Sotona ode ispred lica GOSPODNJEGA.“

2) Sotoni se dopušta da ima dominaciju nad grešnicima.

Djela 26,18: „Da im otvoriš oči pa se obrate od tame k svjetlu i od vlasti Sotonine k Bogu, da bi primili oproštenje grijeha i baštinu među onima koji su se posvetili vjerom u mene.’“

3) Sotoni se dopušta da zaslijepi grešnike.

2. Korinćanima 4,3-4: „Ako li je i zastrto evanđelje naše, u onima je zastrto koji propadaju: u onima kojima bog ovoga svijeta zaslijepi umove nevjerničke da im ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja.“

4) Sotoni se dopušta da se bori za grešnike.

Efežanima 6,12: „Jer nije nam boriti se protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstava, protiv vlastī, protiv vladarā tame ovoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.“

5) Sotoni se dopušta da kuša vjernike.

Postanak 3,4-5: „Nato zmija reče ženi: ‘Zasigurno nećete umrijeti! Nego zna Bog da će vam se u dan kad budete s njega jeli otvoriti oči, i bit ćete kao bogovi spoznavši dobro i zlo.’“

6) Sotoni se dopušta da podcjenjuje svece.

Job 1,9-11: „Nato Sotona odgovori GOSPODU i reče: ‘Zar se Job uzalud Boga boji? Nisi li ti ogradio i njega i kuću njegovu i sve uokolo što je njegovo? Blagoslovio si djelo ruku njegovih i stoka mu se namnožila po zemlji. Ali pruži sad ruku svoju i dotakni se svega što ima — zacijelo će te u lice tvoje prokleti.’“

7) Sotoni se dopušta da pušta bolesti na svece.

Job 2,7: „I Sotona ode ispred lica GOSPODNJEGA pa udari Joba zlim prištem od stopala noge njegove pa do tjemena njegova.“

8) Sotoni se dopušta da se bori protiv pravednika.

Zaharija 3,1: „Potom mi pokaza Jošuu, velikoga svećenika, koji stajaše pred anđelom GOSPODNJIM, i Sotonu, koji mu stajaše zdesna da mu se suprotstavi.“

9) Sotoni je bilo dopušteno da kuša Isusa.

Matej 4,1: „Tada Duh odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša.“

10) Zlim duhovima se dopušta da naseljavaju tijela nevjernika.

Marko 5,1-9: „I dođoše na drugu stranu mora, u gadarenski kraj. I kad izađe iz brodice, odmah mu iz grobnica dođe ususret neki čovjek s nečistim duhom, koji je imao prebivalište u grobnicama. I nitko ga ni lancima nije mogao svezati; jer su ga često vezali okovima i lancima, ali bi on iskidao lance i rastrgao okove i nitko ga nije mogao ukrotiti. I po cijelu noć i dan vikao je po brdima i po grobovima i udarao se kamenjem. A kad izdaleka opazi Isusa, dotrči i pokloni mu se, i povikavši snažnim glasom, reče: ‘Što ja imam s tobom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!’ Jer mu govoraše: ‘Izađi, duše nečisti, iz toga čovjeka!’ I pitaše ga: ‘Kako ti je ime?’ I odgovori govoreći: ‘Legija mi je ime, jer nas je mnogo!’“

11) Bog dopušta Sotoni da se pretvara.

2. Korinćanima 11,14: „Nije ni čudo! Ta sȃm Sotona pretvara se u anđela svjetlosti.

12) Sotoni se dopušta da zbunjuje ​​ljude kako ne bi razumjeli evanđelje.

Matej 13,19: „Svakomu koji sluša riječ o kraljevstvu, a ne razumije, dolazi Zli te otima što mu je posijano u srcu. To je onaj posijan uz put.“

13) Sotona može natjerati ljude da lažu.

Ivan 8,44: „Vi ste od oca đavla i hoćete činiti želje oca svojega. On bijaše čovjekoubojica od početka i ne stajaše u istini jer istina nije u njemu. Kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži.“

14) Sotona može navesti čovjeka da izda Gospodina.

Ivan 13,2-4: „A pošto je večera završila, đavao je već bio ubacio u srce Judi, sinu Šimuna Iskariotskoga, da ga izda. Isus, znajući da mu Otac sve dade u ruke i da od Boga izađe te da k Bogu ide, ustade od večere i odloži haljine, uze ubrus i opasa se.“

15) Demoni će činiti čuda.

Otkrivenje 16,13-14: „I vidjeh: iz usta Zmajevih i iz usta Zvijerinjih i iz usta Lažnoga proroka izađoše tri nečista duha, nalik žabama. To su naime duhovi zloduhā što čine znakove, koji odlaze po kraljeve zemlje i svega svijeta da ih skupe na boj za onaj veliki dan Boga Svemogućega.“

Završne misli

Iako je nemoguće da vjernik bude opsjednut demonima iznutra (1. Petrova 1,5; 1. Ivanova 4,4; 1. Ivanova 5,8), Sotona i njegovi pali anđeli i dalje mogu izazvati sve moguće probleme. Obilazi zemlju tražeći koga može proždrijeti. I zbog toga moramo biti trijezni i budni (1. Petrova 5,8).

Autorica: Pamela Rose Williams; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!