13 stvari za koje treba zahvaliti Bogu usred nevolje
Foto: Pexels

Kao vjernici, trebali bismo uvijek biti zahvalni Bogu. Za koje stvari treba zahvaliti Bogu usred nevolje?

Često, kada ljudi postanu iskreni vjernici, misle da će sve nevolje nadnaravno nestati. Ipak, kada ih nevolja zadesi, njihova prva pomisao je: “Ali ja sam vjernik, zar život ne trebao biti lak?”

Isus, dok je pripremao svoje učenike za svoj odlazak, rekao im je da će imati nevolje u svijetu, ali će u njemu imati mir, jer je on pobijedio svijet (Ivan 16, 32-33). Vjernici nisu imuni na nevolje u ovom životu. No, kako i zašto trebamo zahvaljivati ​​Bogu usred nevolje?

Zašto bismo trebali biti zahvalni u nevolji?

Biblija nam govori da “svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista!” (Efežanima 5, 20). Uvijek i za sve. Razmotrit ćemo zašto i kako.

Prvo i najvažnije, zahvalni smo jer Bog je Bog i nikada se ne mijenja, bez obzira što nas pogodi. Trebamo biti zahvalni jer smo stvoreni na Njegovu sliku i jer nas kroz svaku nevolju koju dopusti mijenja i sve više oblikuje u Kristov lik (Rimljanima 8, 29a; 2. Korinćanima 3, 18).

Bog uvijek radi, čini čudesne stvari. Pavao kaže u Rimljanima 8, 28 da sve radi za dobro onih koji ljube Boga – “onih koji su odlukom njegovom pozvani.” To je više nego dovoljan razlog za zahvalnost.

Bog je vjeran. Možemo mu vjerovati usred najgorih situacija. Zašto? Zato što je Isus Kralj kraljeva i Gospodar gospodara (Otkrivenje 19, 16), i On drži ključeve smrti i podzemlja (Otkrivenje 1, 18). Ima vlast nad svime.

Razmotrimo Joba, čovjeka za kojeg je Bog rekao da je neporočan i pravedan (Job 1, 8). Bog je dopustio Sotoni da oduzme Jobu djecu, sluge i imovinu. Kada su mu rekli za nesreće, Job je rekao: “Go iziđoh iz krila majčina, go ću se onamo i vratiti. Jahve dao, Jahve oduzeo! Blagoslovljeno ime Jahvino!” (Job 1, 21). Bog je također dopustio Sotoni da “udari Joba zlim prištem od tabana do tjemena” (Job 2, 7). Kroz ovo, plus nedaću žene koja mu je rekla da prokune Boga i umre, i tri prijatelja koji su uperili prstom u njega, tvrdeći da je morao zgriješiti da dobije takvu kaznu od Boga, Job nije sagriješio (Job 1, 22; 2, 10).

PROČITAJTE: 5 lekcija koje nas Job uči o boli i patnjama

Jedna od naših lekcija je da ne znamo sve što se događa na nebu. Neke stvari nećemo znati dok ne stignemo tamo. Nevolje su neizbježne. Oni koji sada pate najbliži su Božjem srcu. Ta se dinamika istražuje u jednoj od najneugodnijih Isusovih prispodoba – prispodobi o bogatašu i bolesnom siromahu Lazaru (Luka 16, 19–31). Iako apsolutno možemo tražiti smisao u našoj patnji, ne bismo je trebali koristiti kao mjerilo za krivnju ili misliti da bi naši životi bili bolji bez nje.

13 stvari za koje treba zahvaliti Bogu usred nevolje

Možemo zahvaliti Bogu za:

1. Njegovu suverenost – ništa Ga ne iznenađuje i On sve kontrolira.

2. Što nismo sami, jer gdje god nas svaki dan odvede, Bog će biti s nama.

3. Disciplinu, jer Bog disciplinira one koje voli, za svoju slavu i za naše dobro.

4. Molitvu – jer Bog sluša i uslišava naše molbe.

5. Molitve drugih vjernika u našu korist (duhovno i/ili tjelesno ozdravljenje).

6. Njegovu Riječ, koja otkriva sve što nam je potrebno da živimo pobožnim životom (čak i u nevolji).

7. Njegovo strpljenje.

8. Njegovu milost.

PROČITAJTE: Što je Božja milost?

9. Besplatan dar spasenja.

10. Mnoge biblijske primjere muškaraca i žena koji nisu klonuli duhom, već su umjesto toga gledali u Gospodina za mir i za ono što dolazi.

11. Što nas preobražava u Kristov lik.

12. Lekcije koje učimo od Boga, a koje će koristiti da ohrabrujemo druge.

13. Njegovu bezuvjetnu ljubav.

Ponekad poistovjećujemo našu nevolju s užarenom peći s kojom su se suočili Šadrak, Mešak i Abed Nego (Daniel 3, 19-26). Ta je vatra gorjela sedam puta jače nego inače, a kralj je u vatri s mladim Hebrejima ugledao četvrtog čovjeka, koji je izgledao kao “Sin Božji”.

Tri mladića izašla su iz vatre kao da nikad nisu ni ušla u nju, a biblijski stručnjaci vjeruju da je četvrti “čovjek” bio sam Gospodin.

I mi možemo biti sigurni da, bez obzira što se dogodi tijekom života, Bog će biti uz nas.