Svaki Kristov učenik uključen je u duhovnu borbu, u kojoj Sotona stalno želi ometati oživotvorenje Božje volje u našim životima. Mnogi ljudi danas ni ne vjeruju u osobnog đavla.

Dok neki opet imaju prevelik interes za okultno i mistično, drugi ga se boje pa se tješe kako đavao ni ne postoji.

Međutim, možemo vidjeti njegov utjecaj na crkvu i naše osobne živote. Biblija daje jasne potvrde o postojanju đavla u Starom i Novom zavjetu, a sam Isus je počeo svoju javnu službu, ‘Tada Duh odvede Isusa u pustinju da ga napastuje đavao.’ (Mt 4,1)

Sotona neprestano pokušava zaslijepiti naš um za Božje ciljeve pa nas iskušava tako da čovjeka vidimo u središtu svijeta.

Isus u svom životu, učenju i službi nije sumnjao u đavlovu moć i osobnost. I apostoli u svojim poslanicama crkvama davali su svoja podrobna objašnjenja o nevidljivoj duhovnoj borbi.

U povijesti Crkve također možemo primjetiti kako su kršćanske vođe ozbiljno prihvaćale duhovni sukob i učili druge kako da u njemu pobijede. Ignacije Loyola (1491.-1556.) je napisao priručnik o duhovnom ratovanju i pobjedi.

Reformatori su se držali uglavnom Loyoline upute kao biblijske, pa premda su izbjegavali srednjovjekovno praznovjerje ozbiljno su shvatili duhovni rat. Martin Luther (1483.-1546.) je često bi napadan depresijama od strane đavla. John Bunyan, John Wesley, Jonathan Edwards su isto govorili o ozbiljnosti duhovnih sukoba. Novi zavjet osim što spominje đavla govori i o zlim duhovima ili demonima. Tim demonima se đavao služi kako bi uvjerio ljude da vjeruju u laži o Bogu, da odbace Božju Riječ i da se prepuste dijelima tijela, koja uvode dublje u duhovnu tamu i bijedu. Spominju se duhovi pogrešaka, požude i straha, nečisti duhovi, zavodnički duhovi, duhovi gluhoće, nijemosti i ostali. Đavao stoji iza nezakonite upotreba droga, krivih političkih sustava, iza pornografske industrije, materijalizma, te bestidnog naslilja koji sve više prijeti našem svijetu.

Sotona na prvom mjestu želi uništiti Božje djelo izravnim napadima progona ili različitim napadima na tijelo, um i duh Božjih ljudi, osobito u onih koji se bave kršćanskim radom. Iznenadna bolest, nesreća ili smrt mogu biti primjeri njegovog djelovanja.

Na drugom mjestu želi prekinuti Božje djelo indirektnom optužbom. On je ‘tužitelj braće’ koji nas želi uništiti poplavom laži. Suprotstavljanje djelu Božjeg Duha može doći iz Crkve kao i izvan nje. Nadalje, đavao iskorištava stvarne greške i propuste kršćana kako bi napravio razdor unutar Crkve. On uzrokuje i duševne boli mnogih kršćana.

Treće, Sotona želi uništiti djelo Božje iskorištujući putenost kršćana, kako bi oslabio djelovanje Duha. Bog je Bog ljubavi, ali đavao može iskoristiti slabost ljudskog djela da istinsko iskustvo Božje ljubavi preokrene u emocionalni zaplet, ili čak u preljubni ili homoseksualni čin.

Četvrto, đavao želi diskreditirati istinsko djelovanje Duha Božjeg, pomoću lažnih očitovanja, koja mnoge prevare. Obmanjuje slabije kršćane te zavodi duboko religiozne ljude ‘prijevarnim duhovima i zloduhovskim naukama’, zarobljujući ih krutim pridržavanjem zakona ili zloupotrebom slobode.

Na petom mjestu valja znati kako đavao stalno pokušava iskušenjima pobijediti Božje ljude. Njegove radnje obično potiču nedosljednosti kršćanskog svjedočenja. Dolazimo u napast da se razljutimo, da budemo lijeni, da želimo ono što nije naše te da hranimo svoj ponos i njegujemo zamjerke. Cijeli svjetovni sustav nadzire đavao pa kršćaninov problem nije kako da izbjegne jelo, piće, ženidbu i udaju, već kako da izbjegne snagu koja stoji iza svega toga. Šesto, Sotona se može narugati čovjeku tako da ga potiče činiti nasilje iako to ovaj ne bi nikada učinio, da govori ono što ne bi htio itd.

Bog želi da kroz duhovnu borbu pobjedimo i imamo slobodu pa zato trebamo:

– Upoznajte svoga neprijatelja! Trebamo dobro poznavati karakter i strategiju Zloga, ali se na njoj ne treba previše zadržavati.

– Uščuvajte se u ljubavi Božjoj! Moramo prepoznati Sotoninu moć te je se ne moramo bojati. Ako hodimo u svjetlosti s Kristom, ne moramo se bojati mračnih sila.

– Budite jaki u Kristu! Pavao je uputio efešku crkvu: ‘Ubuduće budite jaki u Gospodinu i njegovoj silnoj moći!’ (Ef 6,10) Moć križa može dramatično osloboditi ljude od sotonskog ropstva.

– Ispunjavajte se Duhom! U svakom području života trebamo ovisiti o Duhu.

– Budite aktivni u kršćanskom svjedočenju i služenju! Treba iskupljivati vrijeme i probuditi se iz sna.

– Žurno ispravite svoje krive odnose! Moramo opraštati jedni drugima jer smo svi grešnici.

– Obucite svu opremu Božju! (Ef 6,13) Bog nam daje svu potrebnu zaštitu.

– Ustrajno molite! Ono uključuje stalnu molitvu u Duhu.

– Živahno mu kličite! Trebamo živo proslavljati Gospodina kako bi On izvojevao pobjedu za nas.