Tko neće ući u kraljevstvo Božje?

Ljudi mogu ispovijedati svoju vjeru, a ipak biti nevjernici. Tko neće u u kraljevstvo Božje? Tko su ti ljudi koji će ipak završiti u paklu?

Isus kaže da neće svi koji se smatraju vjernicima ući u nebo. Neće svi koji idu u crkvu ući u nebo. Neće svatko tko ima crkvenu titulu završiti u nebu. Dakle, mnogi religiozni ljudi ipak neće biti u kraljevstvu Božjem.

“Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima. Mnogi će me u onaj dan pitati: ‘Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili?’ Tada ću im kazati: ‘Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!'” (Matej 7, 21-23)

Tko neće ući u kraljevstvo Božje? Tko su ljudi koji prizivaju ime Gospodnje, a ipak nisu Njegovi?

Isus u gornjim stihovima govori o ljudima koji su živjeli životom samozavaravanja. Mislili su da su vezani za nebo, ali na kraju su otkrili da su osuđeni na pakao. Tko su ti ljudi?

1. Ljudi koji su se pouzdali u svoja vlastita djela za spasenje

U Mateju 7, 22 ti su se ljudi hvalili i predstavljali svoja vjerska djela i aktivnosti kao dokaz da zaslužuju ući u nebo. Međutim, Isus ih je odbio. Naše spasenje i dostojnost ulaska u kraljevstvo Božje ne ovise o našim djelima, već u nebo ulazimo samo milošću kroz vjeru u Isusa Krista.

Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. (Efežanima 2, 8-9)

On nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom. (Titu 3, 5)

Biblija kaže da su naša djela poput prljavih haljina (Izaija 64, 5). Sam Isus Krist naša je pravednost.

Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu. (2. Korinćanima 5, 21)

2. Ljudi koji su bili lažni proroci i učitelji

Prije upozorenja da neće svi koji kažu “Gospodine, Gospodine!” ući u nebo, Isus je također upozorio ljude da se čuvaju slijeđenja lažnih proroka (Matej 7, 15-20). Kasnije u Mateju 24, 24 Isus je također upozorio da će biti lažnih krista i lažnih proroka koji će činiti znakove i čudesa kako bi zaveli, ako je moguće, čak i izabrane.

Tako u Mateju 7, 21-23 vidimo da među ljudima koje je Isus odbacio postoje ljudi koji su tvrdili da su činili znakove i čudesa poput protjerivanja demona, prorokovanja i tvrđenja da su u Isusovo ime učinili druga silna djela.

3. Ljudi koji su vjerski licemjeri

Zašto ovi ljudi neće ući u kraljevstvo Božje? Jer su prevarili sebe, a pritom varaju i druge. Ne žive u skladu s onim u što tvrde da vjeruju.
U Mateju 7, 23 Isus opisuje te ljude kao “bezakonike”. Ti su ljudi bili licemjeri u svom srcu i sasvim sigurno u svom ponašanju.

“Licemjeri, dobro prorokova o vama Izaija: Narod me ovaj usnama časti, a srce mu je daleko od mene.” (Matej 15, 7-8)

U Mateju 23, 1-36 Isus je također kritizirao i ukorio vjerske vođe zbog njihova licemjerja i dvostrukog života. Također ih je upozorio da ih čeka pakao zbog njihova licemjerja.

4. Ljudi koji nisu imali osobni odnos s Kristom

Religioznim ljudima koji neće ući u nebo Isus izjavljuje “Nikad vas nisam poznavao!” (Matej 7, 23). Riječ “poznavati” odnosi se na osobni i intimni odnos s nekim.

Moguće je da osoba bude religiozna, ali da nema odnos s Isusom Kristom. Moguće je da osoba obavlja sve vrste vjerskih aktivnosti, ali ne pripada Isusu. Pravi i prisni odnos s Isusom Kristom doživljava se istinskim vjerovanjem i primanjem Isusa Krista kao Gospodina i Spasitelja.

“A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista.” (Ivan 17, 3)

Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. (Rimljanima 10, 9)

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!