Evanđelje po Ivanu jedino je evanđelje koje spominje “učenika kojega je Isus ljubio”. Tko je bio učenik kojega je Isus ljubio?

A jedan od njegovih učenika – onaj kojega je Isus ljubio – bijaše za stolom Isusu do krila. (Ivan 13, 23)

Zar Isus nije jednako ljubio sve učenike? Zašto se ovaj učenik posebno izdvaja?

Tko je bio učenik kojega je Isus ljubio?

Sve reference na “učenika kojega je Isus ljubio” nalazimo u Ivanovom evanđelju (Ivan 13, 23, Ivan 19, 26, Ivan 20, 2, Ivan 21, 7, Ivan 21, 20). Iako Evanđelje po Ivanu posebno ne identificira njegova autora, a “učenik kojega je Isus ljubio” nigdje nije izričito imenovan u Svetom pismu, rani kršćani prepoznaju Ivana kao autora evanđelja i “učenika kojega je Isus ljubio”.

Ivana i njegovog brata Jakova Isus je pozvao da budu njegovi učenici dok su se bavili ribolovom sa svojim ocem Zebedejem (Matej 4, 21-23). Odmah su napustili posao da bi postali članovi Isusove izvorne skupine dvanaestorice.

Jakov, Ivan i Petar također su pratili Isusa u posebnim prilikama. Matej 17, 1-2 kaže: “Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima.”

Možda je jedna najvažnijih izjava, koja upućuje na bliskost Isusa i Ivana, bila u posljednjim trenucima Isusova života kada je Isus zamolio Ivana da se brine za njegovu majku nakon njegove smrti. Ivan 19, 26-27 kaže: “Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: “Ženo! Evo ti sina!” Zatim reče učeniku: “Evo ti majke! I od toga časa uze je učenik k sebi.”

Ivan, kao Isusov apostol, nije samo napisao evanđelje, već je napisao i poslanice: 1. Ivanova, 2. Ivanova, 3. Ivanova i Knjigu Otkrivenja – Ivanova vizija suda za zle i nada za budućnost vjernika.

Ljubav je bila tema u većini Ivanovih djela, a o ljubavi je naučio od Učitelja ljubavi. Ivan je znao da ga Isus poznaje i da ga ljubi.

“Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav. U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.” (1. Ivanova 4, 7-10)

PROČITAJTE JOŠ: