Trebamo li moliti naglas ili u sebi? Koju molitvu će Bog prije uslišati?

Je li bitno kako molimo? Je li bolje moliti naglas ili u sebi? Koju molitvu će Bog prije uslišati?

Suočavajući se s farizejima, Isus je rekao u Mateju 6,5: “Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskrižjima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.”

Neki su ovo protumačili kao značenje da tihe molitve imaju veću silu od čujnih. No je li zaista tako? Postoji debata o tome treba li molitva biti osobna ili zajednička. Iako znamo da obje vrste molitve imaju vlastiti značaj i važnost, ono što većina kršćana želi znati je što je učinkovitije.

Jednom sam sreo pastora koji je imao dar iscjeljenja. On je naučavao da kada se molimo, glasno objavljivanje će učiniti molitvu učinkovitijom. Pokušao sam to, kako bih vidio hoće li više ljudi biti iscijeljeno odmah kroz molitvu. Nisam vidio značajnu razliku u rezultatima.

Moliti na glas ili u sebi?

Je li zaista važno ako se molimo naglas ili u tajnosti? Vjerujem da nema pravog odgovora ovdje. Postavljanje ovog pitanja se ne razlikuje od pitanja: “Bismo li trebali razgovarati sa svojim šefom osobno ili mu poslati e-mail na privatnu adresu?”

PROČITAJTE: 4 jednostavna savjeta kako se moliti Bogu

Postoji vrijeme za sve, kaže nam Propovjednik 3. Postoji vrijeme kada je zajednička molitva nešto što bi Bog htio da činimo, a isto tako postoji vrijeme kada je osobna tiha molitva pravi način molitve. Više od načina na koji molimo, riječi koje koristimo, dikcija, tečnost, rječitost molitve, ono na što Bog najviše gleda je srce.

1. Samuelova 16,7 govori to najbolje: “Ali Jahve reče Samuelu: ‘Ne gledaj na njegovu vanjštinu ni na njegov visoki stas, jer sam ga odbacio. Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a Jahve gleda što je u srcu.’”

Koji je ispravan stav srca kada molimo?

Vjerujem da je stav u kojem Bog želi da stojimo ljubav. Kao što nas najveća zapovijed uči: “Ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svoga, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svim umom svojim; i svoga bližnjega kao sebe samoga!” (Luka 10,27). Taj stav utječe na sve što činimo: na naš posao, odnose, službu, financije, i da – čak i na naš molitveni život.

Bog želi da mu prilazimo ispunjeni ljubavlju i naklonošću prema Njemu, zbog čega ćemo ga poštovati, cijeniti, zahvaljivati ​​Mu i vjerovati.

Autor: Patrick Mabilog; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Christian Today

NAJNOVIJE!