Što si učinio za Isusa danas?

Gospodin nam je zapovjedio da budemo plodonosni za Njegovo kraljevstvo. Što si učinio za Isusa danas?

Krist je dokazao svoju ljubav za nas onim što je učinio. I mi bismo trebali dokazati svoju ljubav za Krista onim što činimo. Emerson je jednom rekao: “Vaša djela govore tako glasno da ne mogu čuti što kažete.” Ovo nije bilo izvorno od Emersona, jer je Isus iz Nazareta u one minule dane to isto rekao desetak puta. Riječi pripadaju Emersonu, ali duh te izjave pripada Isusu.

Sjećate li se onoga dana kad je Gospodin razgovarao s Petrom i postavio mu pitanje: “Ljubiš li me?” Triput su te riječi sišle s usana Nazarećanina i triput mu je Gospodin rekao da dokaže svoju ljubav djelima. Trebalo je hraniti janjce. Trebalo je skupiti ovce u sigurnost stada. Trebalo se obaviti djelo. Ako su ga ljubili, trebali su to dokazati načinom na koji su radili svoj posao.

PROČITAJTE: Što da Isus danas dođe u vaš dom?

Kako je duboka, prijatelju moj, tvoja ljubav za Isusa? Što si učinio za njega danas? Što si učinio za njega jučer? Načini inventuru prošle godine. Jesi li zadobio koju dušu za Isusa? Samo jednu dušu u jednoj dugoj godini? To sigurno ne bi smjelo biti preteško za jednog kršćanina, posebno ako ispovijeda da je ispunjen Duhom.

Isus je uvijek spajao ljubav i službu. Povezavši ih, rekao nam je da ih nikada ne odvajamo. Govoreći jednoga dana svojim učenicima, rekao je: “Ako me ljubite, držite moje zapovijedi.” Drugim riječima, govorio im je da ako ga ljube, činit će sve što im je rekao; bit će poslušni njegovu glasu i odazvat će se njegovu pozivu.

Autor: Charles S. Price; Izvor: Put života

NAJNOVIJE!