Predviđa li Biblija uništenje Damaska?

Uništenje Damaska se spominje u biblijskim proročanstvima proroka Izaije. Je li se ono dogodilo ili će se tek dogoditi u budućnosti? 

Damask, s 2 milijuna stanovnika, glavni je grad Sirije i svrstava se među najstarije gradove na svijetu. Povijest Damaska prepuna je prevrata, krvoprolića, ratova, razaranja, obnove i još više razaranja.

Kako bismo bolje razumjeli Izaiju 17, gdje on govori o uništenju Damaska, mudro je početi s osvrtom na Izaiju 7. Kako se ova pripovijest otvara, sjeverno kraljevstvo Izraela, zvano Efrajim, planira nesveti savez s Damaskom, glavnim gradom Sirije, protiv južnog kraljevstva Izraela, poznatog kao Juda. Kako su kralj Ahaz i narod Jude opravdano uplašeni ratnom prijetnjom, Gospodin proroku Izaiji daje poruku nade i utjehe:

„Ovako govori Jahve Gospodin: ”To se neće zbiti: toga biti neće! Damask je glava Aramejcima, a Damasku je glava Rason; Samarija je glava Efrajimcima, a Samariji glava je Remalija. Još šezdeset i pet godina, i Efrajim, razoren, neće više biti narod. Ako se na me ne oslonite, održat` se nećete”!“ (Izaija 7, 7-9)

Dakle, pobjeda neće doći do Efrajima i Damaska; južno će se kraljevstvo oduprijeti padu pred svojim neprijateljima. Treba napomenuti da je uništenje Efrajima i Sirije također prorečeno u Izaiji 9, 8–21.

Uništenje Damaska u proroku Izaiji

Proučimo sada ovaj ključni odlomak koji se odnosi na uništenja Damaska, kako je navijestio prorok Izaija:

„Proroštvo o Damasku. Gle, prestat će Damask biti gradom i postat će hrpom ruševina; njegovi gradići, dovijeka napušteni, bit će pašnjak stadima; ležat će u njima i nitko ih neće tjerati. Izgubit će Efrajim utvrde, a Damask kraljevstvo; ostatku Arama zbit će se što i slavi sinova Izraelovih – riječ je Jahve nad Vojskama.“

Kako je Gospodin Bog odredio, sirijski je monarh bio ubijen, a veliki grad Damask opljačkali su asirski osvajači:

„Tada aramejski kralj Resin i Pekah, sin Remalijin, kralj Izraela, pođoše u rat protiv Jeruzalema. Opsjedoše ga, ali ga ne mogoše osvojiti. U to vrijeme aramejski kralj Resin vrati Elat Edomcima; protjerao je Judejce iz Elata; ušli su Edomci u njega i ondje su ostali do danas. Tada Ahaz uputi poslanike asirskom kralju Tiglat-Pileseru da mu kažu: “Ja sam tvoj sluga i sin tvoj! Dođi i izbavi me iz ruku aramejskog kralja i kralja Izraela, koji su se digli protiv mene. Ahaz je uzeo srebro i zlato što se nalazilo u Domu Jahvinu i u riznicama kraljevskog dvora i sve je poslao na dar asirskom kralju. I posluša ga asirski kralj: otišao je na Damask i osvojio ga. Stanovništvo je odveo u sužanjstvo u Kir, a Resina je pogubio.“ (2. Kraljevima 16, 5-9)

“Dvostruko ispunjenje” proročanstava

Kao što je ponekad slučaj, proročki odlomci mogu imati “blisku i daleku” primjenu ili “dvostruko ispunjenje”. Asirci su opljačkali Damask, ali Damask nije prestao biti grad kako je prorečeno. (Izaija 17,1) Konačno ispunjenje ovog proročanstva moglo bi se dogoditi na početku tisućljetne vladavine Gospodina Isusa, kada On bude sudio poganskim narodima:

„Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.“ (Matej 25, 31-33)

Narodi koji su pokazali neprijateljstvo prema Izraelu bit će kažnjeni. Sirijci su dugo bili neprijatelji Židova, a Sirija do današnjeg dana i dalje prijeti izraelskom narodu. Takav antagonizam protiv Božjeg izabranog naroda neće proći nezapaženo, a presuda kralja Isusa bit će brza i sigurna. No, povijest pokazuje da je Damask bio uništen mnogo puta, ali bi mogao biti u potpunosti i konačno uništen na početku Isusove tisućugodišnje vladavine nad zemljom, kada će Isus vladati sa svoga prijestolja u Jeruzalemu. Kao što je najavljeno u Psalmu 2,9, naš će Gospodin uništiti svoje neprijatelje: “Slomit ćeš ih željeznom šipkom; razbit ćeš ih na komade poput keramike.”

Na ovoj budućoj presudi, Damaska više neće biti. Postoje dvije vrste biblijskih proročanstava: ispunjeno proročanstvo i proročanstvo koje čeka na ispunjenje. Ono što je Bog odredio sigurno će se ostvariti. Svaka proročka izreka koja se još nije dogodila bit će ispunjena u Božje vrijeme (2. Petrova 3,9). Biblija daje strogo upozorenje protiv naroda, vladara i naroda koji bi uništili Izrael:

„Opametite se sada, vi kraljevi, Urazumite se, suci zemaljski. Služite Jahvi sa strahom, s trepetom se pokorite njemu, da se ne razgnjevi te ne propadnete na putu, kad uskoro plane srdžba njegova. Blago svima koji se njemu utječu!“ (Psalam 2, 10-12)

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivan H.

PROČITAJTE JOŠ: