Važno je razlikovati grijeh U i grijeh NA osobi

Važno je razlikovati grijeh U i grijeh NA osobi, što će možda biti malo teže za razumjeti, no u nastavku ćemo objasniti.

Svi grijesi vjernika, baš svi, su preneseni na Spasitelja. Kao što nam Pismo kaže: ”Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju” (Iz 53,6).

Stoga, kad je Bog svalio moje bezakonje na Krista, tada ono više nije na meni. Stara Adamova priroda i grijeh su meni, dok ne umrem ili dok Krist ne dođe, ako dođe prije nego umrem, ali nema grijeha na meni.

Grešnik koji vjeruje u Krista više nije pod osudom

Važno je razlikovati grijeh U i grijeh NA osobi, što će možda biti malo teže za razumjeti. Primjerice, kada kažem da je sudac izrekao kaznu nad kriminalcem i da je on sada pod kaznom smrti, svima je jasno što želim reći.

PROČITAJTE: Bog će pobijediti sve vaše grijehe

Međutim, kada grešnik povjeruje u Gospodina Isusa, te ga primi kao Spasitelja, tada on više nije ”pod osudom”, grijeh više nije na njemu, točnije krivica, osuda, plaća za grijeh više nije na njemu. Zašto? Zato jer je Krist ponio naše grijehe na križ (1 Pt 2,24).

Krivica, osuda i plaća za grijehe, sve je preneseno na našu zamjenu. Stoga, moji grijesi više nisu na meni jer su preneseni na Krista.

Ilustracija u Starom zavjetu

Ova predivna istina je ilustrirana u Starome zavjetu u slavljenu Dana pomirenja, koji se slavio jednom godišnje.

PROČITAJTE: Bez obzira što si učinio, Bog te ljubi i želi ti oprostiti

Toga dana, Aron, veliki svećenik (slika Krista) bi prinosio žrtvu Bogu za grijehe koje su izraelci počinili protekle godine. Opis toga nalazimo u Levitskom zakoniku – 16. poglavlju. Prije svega, dva jarca su dovedena pred Jahvu, na vrata šatora, predstavljajući Krista koji se pokazuje Bogu, nudi se doći na svijet i postati Spasitelj.

Jednog jarca zakolju i njegovu krv donose u šator, iza zastora u Svetinju nad svetinjama i poškropi Pomirilište, što naviješta Kristovu žrtvu Bogu, kako bi zadovoljio Božju svetost i pravednost.

Tada bi Aron položio ruke na glavu drugog jarca, što je bio čin poistovjećivanja. Aron kao predstavnik naroda priznaje da je njihovo prokletstvo posljedica njihovih grijeha, kao što se i mi danas rukama vjere poistovjećujemo s Kristom u Njegovoj smrti.

PROČITAJTE: Hoće li te Bog kazniti zbog grijeha koji činiš?

Položivši ruke na jarca Aron ispovijeda ”sve krivnje Izraelaca, sve njihove prijestupe i sve njihove grijehe, položivši ih tako jarcu na glavu” (Lev 16,21). Dalje čitamo: ”Tako će jarac na sebi odnijeti sve njihove krivnje u pusti kraj.” (Lev 16,22).

Grijehe Izraelaca je jarac odnio u pusti kraj i nikada ih više nisu vidjeli. To je slika Krista koji uzima naše grijehe u pusti kraj gdje Boga nema i tamo ih okončao. Kristov križ je grob u kojem su pokopani naši grijesi!

Autor: Arthur W. Pink