Vjerujte Božjem planu, čak i kada Njegovo vrijeme nema smisla

Kada na vašu molitve još nema odgovora, vjerujte Božjem planu, čak i kada Njegovo vrijeme nema smisla. Bog ipak najbolje zna što radi.

Vjerujemo da je Bog svemoćan i da nas voli. Ali što radimo kada Bog ne usliši naše molitve onako kako bismo mi željeli – iako znamo da bi mogao? Kako da čekamo Njegov odgovor i Njegovo vrijeme, a da ne postanemo ogorčeni? Kako da nastavimo vjerovati Bogu, čak i kad se čini da je Njegov trenutak daleko?

Nema jednostavnog odgovora, ali kada pogledamo Bibliju, ono što vidimo je da je prepuna muškaraca i žena koji su morali čekati na Boga i vjerovati da je Njegov plan najbolji. Možda se Božji plan i njima činio neobičnim i nejasnim, ali pokazuju nam da treba ustrajati u vjeri.

Vjerujte Božjem planu, čak i kada ga ne razumijete

Poznate su vam tri mudre žene na početku Novog zavjeta: Elizabeta, Marija i Ana. Jedna je bila udana, druga sama, a treća udovica. I svaka od njih donijela je mudre odluke iz kojih danas možete naučiti.

Njihove su odluke iste one koje svi trebamo donijeti: vjerovati Božjem planu, umjesto da budemo ogorčeni; vjerovati Božjoj Riječi umjesto našim strahovima; usredotočiti se na Božju prisutnost umjesto na razočaranje.

Bog djeluje kroz naša razočaranja i boli

Sjetite se samo Elizabete. Njezina priča otkriva kako Bog djeluje kroz naša razočaranja i bol u srcu, iako možda nećete moći odmah vidjeti što radi. Biblija kaže da su Elizabeta i njezin suprug Zaharija bili pravedni i pobožni ljudi. Ali bili su slomljena srca jer su željeli dijete i nisu ga mogli imati.

Elizabeta se molila za dijete puno godina te je prešla dob za rađanje. Njezina najveća i najduža molitva nije uslišana. Učinila je sve kako treba, ali Bog joj još uvijek nije dao ono što je najviše željela. Suočila se s iskušenjem da postane ogorčena na Boga. Ali, Elizabeta je odlučila da se ne ljuti. Umjesto toga, odlučila Mu je vjerovati – i nastaviti moliti se. Tada je u pravo vrijeme Bog uslišio njezinu molitvu. Dao je Elizabeti sina Ivana Krstitelja, koji će pripremiti put Isusu, Mesiji.

Da se Ivan rodio u neko drugo vrijeme, ne bi mogao ispuniti svoju svrhu da pripremi put Isusu. Trebao se roditi otprilike u isto vrijeme kad i Isus.

Sve to vrijeme Elizabeta se molila i pitala se je li Bog čuo njezine molitve. Za Elizabetu i za nas Božje kašnjenje nije Božje poricanje. Mudra osoba zna razliku između “ne” i “još ne”. Kada dođu frustracije i kašnjenja, mudra će osoba vjerovati Bogu, umjesto da se ogorči.

Kao i Elizabeta, i ove ste godine vjerojatno imali planove koje je trebalo ostaviti po strani. COVID-19 donio je mnoge promjene. Ali, poput Elizabete i Zaharije, moramo odlučiti vjerovati Bogu, čak i kada su okolnosti izazovne.

Anđeo je posjetio Zahariju i rekao: “Ne boj se, Zaharija! Uslišana ti je molitva: žena će ti Elizabeta roditi sina. Nadjenut ćeš mu ime Ivan.” (Luka 1, 13) Vas možda neće anđeo posjetiti, ali znajte da Bog čuje i vaše molitve. Odgođeni odgovor na molitvu nije poricanje.

Bog nam ne uskraćuje stvari po Njegovoj volji

Kada već neko vrijeme nešto čekamo, možemo se početi osjećati kao da nam Bog uskraćuje stvari, pogotovo ako svi oko nas diplomiraju, dobiju posao, vjenčaju se, imaju djecu. Ali istina je da “u svemu Bog djeluje na dobro onima koji Ga ljube i koji su pozvani u skladu s Njegovom odlukom” (Rimljanima 8, 28).

Vaš je život na putu prema onome što je dobro, jer Bog radi za vaše dobro. I nikad ne kasni. Možemo pomisliti da Mu je potrebna vječnost da ispuni obećanje ili usliši molitvu, ali Bog sve čini na vrijeme. Razlika je u tome što je to Njegov trenutak, a ne naš.

To ne znači da On ne razumije našu borbu s čekanjem i koliko nam je teško. Razumije, suosjeća i voli nas. Ali Njegovo vrijeme često se razlikuje od našeg:

Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju. (2. Petrova 3, 9)

Bog zna kako će sve završiti
Foto: Pexels

Bog zna kako će sve završiti

Jedna od najtežih stvari je čekanje. Ne znamo hoćemo li ikad biti izliječeni. Ne znamo hoćemo li se ikad vjenčati. A ne znamo jer ne možemo znati. Nemoguće nam je gledati u budućnost i vidjeti što će se dogoditi. Ali dobra vijest je da Bog zna što dolazi i da će se Njegov plan za vaš život ostvariti.

“Onaj sam koji od početka svršetak otkriva i unaprijed javlja što još se nije zbilo! Ja kažem: Odluka će se moja ispuniti, izvršit ću sve što mi je po volji.” (Izaija 46, 10)

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!