Je li vrijeme naše smrti unaprijed određeno?

Je li naša smrt određena? Ima li Bog ikakve kontrole nad time kad umiremo?

Vrijeme naše smrti je određeno od Boga. Ne znamo kada će biti to vrijeme, ali Bog želi da živimo svaki dan u svojoj punini.

Nije nikakva tajna da će svatko na zemlji fizički umrijeti u nekom trenutku. Iako kao kršćani već posjedujemo vječni život, također znamo da će naša smrtna tijela jednoga dana propasti i bit ćemo iseljeni iz našeg tijela te biti u prisutnosti s Gospodinom.

Međutim, mnogi ljudi se pitaju je li nam svima određeno vrijeme smrti i zna li Bog kada ćemo umrijeti. Kao i uvijek, možemo pogledati u Božju Riječ koja nam pruža odgovore.

Zna li Bog kada ćemo umrijeti?

Prvo pitanje na koje ćemo odgovoriti jest: Zna li Bog kada ćemo umrijeti? To je zato što postavljamo dva različita pitanja. Znati kada će netko umrijeti nije nužno isto što i određivanje našeg smrtnog časa. Da bismo odgovorili na ovo pitanje, prvo moramo znati ima li Bog sposobnost predznanja o tome što će se dogoditi.

Biblija uči da je Bog sveznajući, odnosno da zna sve (1. Ivanova 3,20). Bog zna sve o kreaciji (Izaija 40,28; Matej 10,29; Psalam 94,11). Bog zna sve o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti (Djela 15,18; 1. Petrova 1,20; 1. Kraljevima 13,2). Bog zna ono što se moglo dogoditi u povijesti (Matej 11,23).

Pored toga što je sveznajući, Bog je svemoćan. Kada je riječ o smrti, Bog čak ima vlast nad smrću (Psalam 33,18-19; Psalam 56,11-13; Izaija 25,8; Djela 2,22-24; 1. Korinćanima 15,54-55; Efežanima 1,19-21; Otkrivenje 1,18). Dakle, Bog ima predznanje ili znanje o onome što se tek treba dogoditi, uključujući našu smrt (Rimljanima 8,29-30).

Je li naša smrt određena?

Budući da smo prema Božjoj Riječi ustanovili da Bog zna kada ćemo umrijeti, sada možemo odgovoriti na sljedeće pitanje – Je li naša smrt određena? Pretpostavljam da biste na ovo mogli postaviti potpitanje: Ima li Bog ikakve kontrole nad time kad umiremo? Biblija nas uči da nam je svima određeno umrijeti: „I kao što je ljudima određeno jednom umrijeti, a nakon toga na sud“ (Hebrejima 9,27).

Isto tako, Isus je čak rekao Petru da ako On hoće da Ivan ostane dok se ne vrati, što Petar ima s time (Ivan 21,20-23)? Neki koriste ovaj stih kako bi podržali ideju da je Bog dopustio Ivanu da živi sve dok ne vidi drugi dolazak Gospodina u svojoj viziji Otkrivenja koju je dobio od Krista. Stih 23 izričito govori da to nije ono što je Isus mislio. Međutim, to ilustrira da je Isus imao vlast odlučiti koliko ćemo dugo živjeti. (Vidi također Izlazak 20,12; Izreke 3,1-2; Propovjednik 8,1-8; Efežanima 6,1-3).

Način smrti
Foto: Pixabay

Je li određen način na koji ćemo umrijeti?

Pored toga što nam je određeno umrijeti, Bog je također odredio da će mnogi od nas umrijeti na specifičan način iz specifičnih razloga kao što je učinio s apostolima: „Jer mislim da je Bog nas apostole postavio posljednjima, kao osuđenima na smrt; jer postadosmo prizor svijetu i anđelima i ljudima“ (1. Korinćanima 4,9; vidi također Brojeve 14,35; Brojeve 26,64-65; Psalam 136,10-13; Rimljanima 9,17-22).

Koji je Božji stav o smrti?

Neki ljudi misle da je Bog zao, jer dozvoljava da nevini ljudi umiru. Prva stvar koju treba uzeti u obzir jest da Božje gledište smrti i nevinost nije kao naše (Rimljanima 1,18-23. 32). Prvo, Boga rastužuje kada ljudi tuguju zbog smrti svojih voljenih (Ivan 11,31-44). Ipak, za one koji odbacuju Boga, postoji strašan kraj (Rimljanima 6,23; Otkrivenje 20,12-15).

Međutim, za one koji nisu navršili dob odgovornosti (Matej 18,3-4. 14) i one koji su se pouzdali u Krista kao svog Spasitelja, fizička smrt je dan kada ćemo vidjeti Boga licem u lice, kao savršeni, isto kao što je Isus savršen (Efežanima 4,11-15). Iz tog razloga, dan naše smrti dragocjen je dan Bogu (Psalam 116,15).

Za nevjernike, to je uznemirujuća misao i često će ovo razmišljanje nastojati izjednačiti s bolesnim i izopačenim umom. To je zato što naš fizički, privremeni život vide kao nešto najdragocjenije. Nažalost, ti isti ljudi često su oni koji zagovaraju pravo potpomognutog samoubojstva.

Međutim, ono što ne uzimaju u obzir jest da, premda se radujemo tome kada ćemo biti u prisutnosti Gospodina, znamo da On ima svrhu za nas na ovoj zemlji (2. Korinćanima 5,1-11). Stoga, vjernici trebaju živjeti svoje živote u službi Gospodina dok nas ne odluči pozvati kući (Rimljanima 12,1-2).

Je li Bog odredio vrijeme naše smrti?

Vidimo da Bog zna kada ćemo umrijeti. Bog zna kako ćemo umrijeti. Čak vidimo Božji stav prema fizičkoj smrti. Pitanje je: Je li On odredio vrijeme naše smrti? Biblija nam govori da je Bog pobrojao naše dane (Psalam 39,4-5; Psalam 102,23-24). Isto tako, ne znamo kada će doći vrijeme smrti koje je Bog odredio za nas, ali postoji doba koje je određeno za to. Vidimo to u Propovjedniku 3,1-2. 17 i Jobu 14,1-5 kao što slijedi:

Sve ima svoje doba i svaki posao pod nebom svoje vrijeme: vrijeme rađanja i vrijeme umiranja, vrije­me sađenja i vrijeme čupanja posađenog … Ja rekoh u srcu svojemu: »Pravedniku i bezbožniku sudit će Bog; jer ondje će biti vrijeme za svaki naum i za svaki čin.« (Propovjednik 3,1-2. 17)

Čovjek kojega je žena rodila kratka je vijeka i pun nevolja. Nikne kao cvijet i bude pokošen, i pobjegne kao sjena i ne ostane. Ti i na takva oči svoje otvaraš i vodiš me sa sobom na sud. Tko će izvući čisto iz nečista? Nitko! Kako su dani njegovi odmjereni, u tebe je broj njegovih mjeseci. Ti si odredio njegove granice koje ne može prijeći. (Job 14,1-5)

Zaključak

Bog zna kada ćemo umrijeti. Bog zna kako ćemo umrijeti. Božji stav prema fizičkoj smrti nije kao naš. Dakle, Bog je odredio vrijeme naše smrti. Ne znamo kada će biti to vrijeme, ali On želi da živimo svaki dan u svojoj punini, jer ne znamo hoće li danas biti naš posljednji dan na zemlji (Efežanima 5,15-16; Jakovljeva 4,13-15).

Autor: Dr. Michael L. Williams; Prijevod: Vesna L.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!