Uključiti vjeru i molitvu prije operacije znači vjerovati da Bog preko liječnika liječi i ozdravlja.

Ovo je zajednički trenutak skupine kirurga prije operacije u molitvi. Oni znaju da je medicina napredna, ali i da je Bog iznad.

zajednički trenutak skupine kirurga