Kako se zaštititi od prijevara na koje nas Biblija upozorava?

Postoji samo jedan pouzdani izvor istine: Božja vječna Riječ, Biblija.

Isus jako voli svoju djecu te ih stoga upozorava na prijevare. Na primjer, u Mateju 24, u vezi s posljednjim vremenima, u vezi kojih su znakovi već vidljivi, djela Antikrista će biti sve vidljivija kako se završetak bude približavao. „A nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa, nije od Boga: on je Antikristov, a za nj ste čuli da dolazi i sad je već na svijetu“. (1. Ivanova 4, 3)

Isusovo upozorenje

U Matejevom evanđelju 24. poglavlje, Isus upozorava svoje učenike na one koji tvrde da su Krist (5. stih), a koji to nisu te na lažne proroke koji će doći s velikim čudesima i znakovima (24. stih). U Njegovoj velikoj ljubavi prema nama, Isus nam govori kako da se zaštitimo od svake vrste prijevare.

Jedini način kako pobjeći prijevari jest znati i primjenjivati istinu Božje Riječi. U Ivanu 17, 17, Isus se moli Ocu i kaže: „Posveti ih u istini! Riječ je tvoja istina“. -17 U Psalmu 119, 89 čitamo: „Dovijeka, o Jahve, riječ tvoja ostaje, stalna poput nebesa“.

VIDI OVO: 10 stvari koje kršćani trebaju znati o posljednjim vremenima

Poznavati Bibliju je od ključne važnosti, kako bismo mogli koristiti ono što znamo i primijeniti to svaki puta kada smo napadnuti na bilo koji način. To je ono što je Isus učinio kada ga je u divljini iskušao sotona. Svaki puta je odgovorio: ”pisano je”, nakon čega je recitirao odgovarajući stih iz Pisma. (Matej 4, 4-10; Luka 4, 4-11)

Pavlovo upozorenje

Pavao u 2. Solunjanima 2, 9-10 kaže da ne smijemo dopustiti da nas zavedu sotonina djela, koja se vide po „svoj sili, lažnim znamenjima i čudesima i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili“. Ako se ljudi odaju bezakonju, to je zbog toga što su dragovoljno odbacili Božju istinu. (Rimljanima 1, 18) Takvim ljudima Bog će poslati snažnu obmanu, kako bi oni povjerovali onome što je laž. (2. Solunjanima 2, 11) Oni će na ovaj način biti osuđeni, jer nisu povjerovali u istinu i zbog toga su prevareni. Ovo je vrlo snažno i neugodno upozorenje!

VIDI OVO: BOG NAS UPOZORAVA: Ako ovo činite, otvarate se djelovanju zlih duhova na vaš život!

Sve provjeravajte; što je dobro, zadržite“! (1. Solunjanima 5, 21)

Slijediti svoje srce?

Mnogi ljudi tvrde: „Trebaš slijediti svoje srce, ako za nešto osjećaš da je ispravno, to je ispravno“. No to je prijevara, jer mi ne trebamo vjerovati svojim srcima. Mi sami sebi ne možemo i ne trebamo vjerovati. „Tko god vjeruje svom vlastitom umu je luđak“, (Izreke 28, 26) jer „srce je podmuklije od svega“. (Jeremija 17, 9) Postoji samo jedan pouzdani izvor istine: Božja vječna Riječ, Biblija.

Primjer: ljubav

Mogle bi nas prevariti naše vlastite zamisli o ljubavi, ako one nisu u skladu s Božjom Riječju. Ovo se događa kada slušamo svoje vlastite osjećaje u vezi toga što je dobro i kada njih koristimo kao vodilje.

VIDI OVO: MNOGE ĆE PREVARITI: Ovaj zli megatrend će prethoditi dolasku Antikrista!

Biblija koristi grčku riječ ”agape” kao izraz duboke ljubavi. Kako se takva ljubav izražava? Poslušnošću. Isus je rekao svojim učenicima: „Ako me volite, držat ćete moje zapovjedi“. (Ivan 14, 15) U 1. Ivanovoj 5, 3 čitamo: „Jer tako se očituje ljubav prema Bogu, kada držimo Njegove zapovjedi“. 1. Ivanova 2, 4 kaže: „Tko god kaže ”poznajem Ga”, ali ne drži Njegove zapovjedi, je lažljivac i istina ne prebiva u njemu“. Svaka vrsta ljubavi koja nas odvraća od poslušnosti prema Božjoj Riječi je lažna ljubav.

Mi ljudi ne možemo voljeti kao što Bog voli. Savršena ljubav koju Bog stavi u naša srca može biti učinkovita samo zbog Duha Svetoga. Stoga, trebamo se ispunjavati Božjom ljubavlju, koja treba u naša srca biti ulivena kroz Duha Svetoga. (Rimljanima 5, 5) „Duha Svetoga, kojeg je Bog dao onima koji su Mu poslušni“. (Djela 5, 32) Sve dok budemo poslušni Bogu, bit ćemo nositelji Njegove ljubavi.

VIDI OVO: 4 biblijske činjenice o posljednjim vremenima koje mnogi ne znaju

Ako smo neposlušni, Božja ljubav će se prikazati kroz discipliniranje i ukor. (Otkrivenje 3, 19; Psalam 94, 12-13) Ako odlutamo od Njegovog puta, ako smo neposlušni, On nas kao Otac pun ljubavi poziva na pokajanje i otvorenost za Njegov doziv, „kako nikoga od nas ne bi otvrdnula prijevarnost grijeha“. (Hebrejima 3, 13)

Ljubav prema Božjoj Riječi

Razvijmo ljubav prema Bibliji, Božjoj Riječi. Upoznajmo ju uz pomoć Duha Svetoga, koji je dio Riječi. U Njoj ćemo pronaći pravu istinu i najbolju zaštitu od prijevare.

Autor: Marten Visser; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net