Zašto je apostolu Petru oprošteno što je sagriješio protiv Isusa, a Judi nije?
Snimka zaslona: YouTube

Zašto je apostolu Petru oprošteno što je sagriješio protiv Isusa, a Judi nije? Je li Petar možda učinio nešto posebno da primi oprost?

Petar i Juda jednako su započeli službu: Isus ih je pozvao da budu njegovi suradnici. I Petar i Juda ostavili su “sve” da odgovore na Isusov poziv i pridruže mu se.

I Petar i Juda istaknuli su se među dvanaestoricom. Petar se često spominje u evanđeoskim izvještajima, ali i Juda se istaknuo u toj skupini. Isus ga je izabrao za blagajnika.

I Petar i Juda su imali neuspjehe. Sva četiri evanđelja govore nam o Petrovom neuspjehu: triput se odrekao Isusa. Također, sva četiri evanđelja govore nam o Judinom neuspjehu: izdao je Isusa. Motivirala ga je pohlepa. Bio je lopov. Bio je licemjer.

Zašto je apostolu Petru oprošteno što je sagriješio protiv Isusa, a Judi nije?

Neki se pitaju zašto je Petru oprošteno, a Judi nije oprošteno što je sagriješio protiv Isusa? Odgovor na ovo pitanje leži u činjenici da postoji velika razlika između života Petra i Jude. Ispitajmo ove živote.

Apostol Petar – nesavršen Božji sluga

Ovaj je učenik vodio život u poslušnosti Bogu. Bio mu je vjeran. Živio je prema načelima pravednosti koju je Krist propovijedao. Priznao je Krista kao Mesiju (Matej 16, 16). Zbog toga i mnogih drugih razloga bio je među trojicom najbližih Isusovih učenika. On je, na primjer, bio prisutan kada je Isus uskrisio Jairovu kćer (Marko 5, 37), bio je svjedok Kristovog preobraženja (Luka 9, 28-36) i bio je s Učiteljem u noći izdaje (Matej 26, 36- 46).

Ono što je dovelo do toga da je Petar zanijekao svog Gospodina bio je njegov propust da bdije i moli kako mu je Isus rekao tijekom posljednje noći u Getsemaniju. Zbog toga je Petar pao u grijeh (Matej 26, 41). No, bez odgode se pokajao zbog toga (Matej 26, 7) cijelim srcem i Bog mu je oprostio i obnovio ga (Ivan 21).

Svoje iskreno pokajanje Petar je dokazao cjeloživotnom predanošću Bogu. Nakon uskrsnuća, na dan Pedesetnice, bio je glavni govornik okupljenima u Jeruzalemu (Djela 2, 14). Kao rezultat toga, crkva je dobila oko 3000 novih vjernika (stih 41). Kasnije je hrabro propovijedao pred Sinedrionom (Djela 4) i nastavio misiju koju mu je Bog dao, unatoč prijetnjama, zatvaranju i premlaćivanju. Tako je postao “stup” prve crkve (Galaćanima 2, 9). Slijedio je svog Učitelja do smrti.

Apostol Juda Iškariotski – lažni vjernik

Juda je bio nevjeran tijekom Isusove službe. Krao je novac iz blagajne koja mu je bila povjerena na čuvanje. Pritom je više puta odbacio osvjedočenje Duha Svetoga o grijehu, što je dovelo do toga da je njegovo srce otvrdnulo protiv Boga. Od tada je bio pod kontrolom Zloga.

“A Sotona uđe u Judu zvanog Iškariotski koji bijaše iz broja dvanaestorice.” (Luka 22, 3)

Zašto je Juda počinio samoubojstvo, a Petar je nastavio hrabro raditi za Boga?

Znamo da je Petru nakon njegova grijeha oprošteno. Mislite li da se Judi moglo oprostiti? Isus je rekao da se svaki grijeh može oprostiti osim jednoga: hula na Duha Svetoga. Biblija kaže: “Pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga” (Marko 3, 29).

Biblijsko pokajanje je okretanje od grijeha i okretanje ispravnom ponašanju i Bogu. Pokajanje je priznavanje vašeg grijeha i krivnje te uzimanje milosti i oprosta koje vam Bog nudi.

I Petar i Juda priznali su svoju krivnju i odgovornost prema Bogu. Judu je obuzelo kajanje kada je shvatio što je učinio. Petar je izašao i gorko zaplakao kada je shvatio što je učinio. Ali evo razlike između Jude i Petra: Juda je odbio priznati da je Božja milost dovoljna za njegovu potrebu – njegov grijeh. Objesio se. Petar je, s druge strane, ipak primio oproštenje. Napravio je prvi korak – priznao je svoj grijeh i krivnju – a zatim je prešao na drugi korak: povjerovao je i primio oprost i milost koju mu je Bog nudio. Juda nije skinuo fokus sa sebe (koliko je bio loš), dok je Petar to učinio i usmjerio pogled na Boga.

PROČITAJTE JOŠ: