Zašto je Bog dao Zakon?

Bog je dao Zakon zbog dobrih namjera. Zakon sprječava i onemogućava loše stvari. On je tu da nas sačuva od nesreća u našim životima. 

Malena djeca vole istraživati svijet. S obzirom na to, odgovorni će roditelji ograničiti njihovu slobodu kretanja, kako bi ih zaštitili od opasnosti koje još uvijek ne razumiju.

Kada bi se malenoj djeci dopustilo slobodna igra u i izvan kuće, različite opasne stvari bi se mogle dogoditi: mogla bi se opeći ruke na vrućem radijatoru, dijete bi mogli pokušati staviti prst u utičnicu ili bi moglo povući stolnjak sa stola i na taj način proliti vrući čaj ili kavu po sebi ili po stolu.

Kako se takve i slične stvari ne bi mogle dogoditi, ključno je djeci ograničiti slobodu. 

Božji Zakon, kojeg je narodu dao po Mojsiju, imao je sličnu funkciju. U Galaćanima 3, 23 čitamo: „Prije dolaska vjere, pod Zakonom zatvoreni, bili smo čuvani za vjeru koja se imala objaviti.“

Kao što se malenoj djeci ograničava kretanje i sloboda, tako su i ljudi ”zatvoreni” i ograničavani unutar Zakona. Usporedba s djecom jasno pokazuje da je Zakon bio dat zbog dobrih namjera. Zakon sprječava i onemogućava loše stvari. Zakon je tu da spriječi nesreće. 

Zreli u vjeri

No, djeca neće i ne mogu biti pod neprestanim nadgledanjem. Jednoga će dana dijete slobodno hodati domom.

Slično, ni Zakon nije osmišljen da traje vječno. Završetak Galaćanima 3, 23 nam to pokazuje: „…bili smo čuvani za vjeru koja se imala objaviti.“ Nakon toga, 24. stih nastavlja: „Tako nam je Zakon bio nadzirateljem sve do Krista da se po vjeri opravdamo.“

Zakon je bio nužan sve do Kristovog dolaska. Nakon toga, hodamo slobodno. 19. stih nam govori da je Zakon dodan ”zbog prijestupa.” To znači da Zakon sprječava prijestupe. Prijestupi su nesretni slučajevi do kojih može doći, koje sam spomenuo na početku.

Zahvaljujući Zakonu, ljudi koji su skloni grijehu držani su pod kontrolom, kako ne bi griješili onako loše kao što bi griješili da nema Zakona. No to nije jedino značenje ni svrha Zakona. 

Obećanja iz Saveza 

Možemo se pitati, ako je Zakon dodan, čemu je onda on dodan? Ovo je objašnjeno u Galaćanima 3. poglavlju. U 6. stihu piše: „Abraham je vjerovao Bogu i to mu se uračunalo kao pravednost.“ U Knjizi Postanka, Bog Abrahamu daje mnoga obećanja. Bog obećava Abrahamu da će po njemu svi narodi na Zemlji biti blagoslovljeni. Obećava da će Abrahamu Bog dati zemlju Kanaan u nasljeđe. Bog obećava Abrahamu da će iz njega proteći veliki narod.

Abraham je odabrao povjerovati Bogu, a Bog je tu vjeru Abrahamu uračunao kao pravednost. Drugim riječima, Bog je rekao: „Abrahame, ja te proglašavam pravednim, ne na temelju ničega što si učinio, nego zato što vjeruješ u moja obećanja.“ 

Pavao u istome poglavlju objašnjava da je Bog oduvijek ljude smatrao pravednima zbog vjere koju imaju u Njega. (Galaćanima 3, 7) Bog je blagoslovio Abrahama zbog njegove vjere. Isto vrijedi za sve narode.

Zahvaljujući vjeri, oni će biti blagoslovljeni. Ti blagoslovi odnose se na postajanje Božjim djetetom ”jer u Kristu Isusu, kroz vjeru svi postajemo djeca Božja.” (Galaćanima 3, 26) Kao djeca Božja, uvijek ćemo biti s Njim; sada na Zemlji, nakon ovog života u raju i konačno na novoj Zemlji. To je ogroman blagoslov! 

Zakon je bio dodan 

Zakon je bio dan povrh Božjih nagrada i blagoslova, koje je izlio zbog toga što je narod imao vjere u Njega. Ovdje treba primijetiti povezanost između obećanja koja je Bog dao Abrahamu i narodima. Savez s Abrahamom obećanje je s Božje strane. Bog ovdje ništa ne traži zauzvrat. To su bezuvjetna obećanja blagoslova. To ništa ne može promijeniti. No nešto je ovome dodano. 

Bog je dao Zakon kojeg se izraelski narod trebao pridržavati. Ako se Izraelci ne bi pridržavali Zakona, umjesto blagoslova bi dobili prokletstvo. Božji blagoslovi su jedna od glavnih tema Biblije. Nakon davanja Zakona, čitamo o prokletstvu. Zbog čega je onda Zakon dan? Čitamo u 19. stihu: „Dodan je zbog prijestupa.“

Zakon je dan jednim djelom kako bi prijestupe držao pod kontrolom. No to nije jedini razlog. Da je to bio jedini razlog, Bog bi dopustio dolazak Isusa Krista odmah nakon Abrahamove smrti, kako bi na sebe preuzeo grijehe svijeta. Zakon nam uopće ne bi bio potreban. 

Funkcija Zakona 

No ovdje postoji još nešto. Sjetimo se ponovno malene djece, čiju slobodu odrasli odgovorno ograničavaju. S vremenom, djeca shvaćaju da je njihova sloboda ograničena, jer neke stvari koje ona žele nisu dobre za njih. Kasnije, djeca počinju shvaćati da ih roditelji ne ograničavaju kako bi ih frustrirali, nego za njihovo dobro. To je svrha Zakona. Zakon jasno pokazuje da smo grješnici i da nam je potreban Spasitelj. 

Božji Zakon ne postoji kao pokazatelj kako trebamo živjeti ako želimo doći u raj. Funkcija i svrha Zakona jest da nam pokaže da ne možemo našim djelima ući u raj i da nam je stoga potreban Spasitelj, koji oprašta naše grijehe i koji nam daje vječan život. 

Autor: Marten Visser; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net

PROČITAJTE JOŠ: