Zašto je Bog stvorio Evu od Adamovog rebra
Foto: Michelangelo, Stvaranje Eve; Wikimedia Commons

Jedno od najintrigantnijih pitanja koje imamo o stvaranju čovječanstva je zašto je Bog stvorio Evu od Adamovog rebra?

Biblija nam govori da je Adam bio usamljen te da je Bog vidio da nije dobro za njega da ostane sam. Tako je Bog pustio na Adama dubok san i uzeo jedno od njegovih rebara kako bi stvorio Evu:

“Tada Jahve, Bog, pusti tvrd san na čovjeka te on zaspa, pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom. Od rebra što ga je uzeo čovjeku napravi Jahve, Bog, ženu pa je dovede čovjeku.” (Postanak 2, 21–22).

Za razliku od žene, Bog je stvorio Adama od praha zemaljskog, a zatim je uzeo Adamovo rebro kako bi oblikovao njegovu ženu Evu (Postanak 2,18–24). Nazvana je “ženom, jer je uzeta od muškarca” (Postanak 2,23). Adam joj je dao ime “žena” jer je nastala od muškarca, hebrejska riječ “ishshah”, “žena”, nastala je od riječi “ish”, “muškarac”, sa završetkom ženskog roda.

VIDI OVO: Tko su bila djeca Adama i Eve? Koliko ih je bilo?

Zašto je stvorio Evu od Adamovog rebra?

Bog je stvorio Evu od rebra sa svoje strane kako ona ne bi bila glava u braku, nego njegova suputnica koja će stajati rame uz rame s Adamom. Volio bi je i štitio kao svoju dušu.

Bog je uspostavio instituciju braka kako bi Eva nadopunila i upotpunila Adama u braku. Oboje, i muškarac i žena, dostojni su privilegije spasenja i Božjeg milosrđa. “Nema više: muško – žensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu!” (Galaćanima  ). Oni postaju “nasljednici… milosnog dara života” (1. Petrova 3,7).

Bog je stvorio Evu od Adamova rebra kako bi mu ona bila “prikladna pomoćnica” (Postanak 2,18) i za društvo. Savršeno su stvoreni na Božju sliku (Postanak 1,27). “Tada je Bog vidio sve što je stvorio, i bilo je vrlo dobro” (Postanak 1,31). Kako je Adam bio “sin Božji” (Luka 3,38), Eva je bila kći Božja, a savezni brak nazvan je savezom Božjim (Izr 2,17).

Stvoreni su da se međusobno nadopunjuju

Obje su stvorene da se međusobno nadopunjuju i rade zajedno. Jer Bog je vidio da “nije dobro” da čovjek bude sam (Postanak 2,18) jer su zajedno bili jači. Bog je blagoslovio njihovu zajednicu rekavši: “Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo.” (Postanak 2, 24).

Možemo vidjeti isti odnos ljubavi koji postoji između Gospodina i Njegove crkve “Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju” (Efežanima 5, 25).

Ženama Božja Riječ daje zapovijed da budu pokorne svojim muževima. “Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! Žene svojim muževima kao Gospodinu! Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve – On, Spasitelj Tijela.. (Efežanima 5, 21-23).