Zašto se Isus još nije vratio?

Isus se još nije vratio, jer Bog želi svima ljudima pružiti priliku da spoznaju Krista i okrenu se Njemu u pokajanju i vjeri.

Otkako je Isus uskrsnuo i uzašao na nebo, vjernici se pitaju kada će se njihov Gospodin vratiti. U knjizi Djela dva čovjeka u bijelim haljinama tješe učenike nakon što je Isus nestao u oblaku:

I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: “Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.” (Djela 1, 10-11)

U knjizi Otkrivenja Isus kaže Crkvi sljedeće:

“Evo, dolazim uskoro i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu!” (Otkrivenje 22, 12)

Zašto je rekao da dolazi uskoro, a prošlo je skoro oko dvije tisuće godina od Njegovog uzašašća? Trebamo li sumnjati u Njegov drugi dolazak, jer još nije došao?

Grčka riječ za “uskoro”

Riječ “uskoro” u Otkrivenju 22, 12 dolazi od grčke riječi ταχύ (tachu), što znači “bez odlaganja, brzo, odjednom.”

Neki rani kršćani vjerovali su da će se Isus vratiti za njihova života i pitali su se zašto se još nije vratio. Apostol Petar se osvrnuo na tu temu u svojoj drugoj poslanici:

Znajte ponajprije ovo: u posljednje će se dane pojaviti podrugljivi izrugivači; povoditi će se za svojim požudama i pitati: “Što je s obećanjem njegova Dolaska? Jer i otkad Oci pomriješe, sve ostaje kao što bijaše od početka stvorenja. (2. Petrova 3, 3-4)

I dalje nastavlja:

Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan… Kao tat će doći Dan Gospodnji u koji će nebesa trijeskom uminuti, počela se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti. (2. Petrova 3, 8.10)

Očito je došlo do zabune među ranim vjernicima oko značenja Isusovih riječi u vezi s Njegovim drugim dolaskom. Petar ih je podsjetio da se Božji pogled na vrijeme razlikuje od našeg, tako da ne bismo trebali misliti da Isus neće održati svoje obećanje.

U svjetlu činjenice da se Isus još nije vratio, dolazimo do zaključka da “uskoro” najvjerojatnije ukazuje na način Kristovog povratka.

Božje milosrđe odlaže Isusov ponovni dolazak

Božje milosrđe odlaže Isusov ponovni dolazak

Isus se još nije vratio, jer Bog želi svima pružiti priliku da spoznaju Krista i okrenu se Njemu u pokajanju i vjeri. Biblija kaže:

Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju. (2. Petrova 3,9)

U isto vrijeme, od nas se traži da ne ignoriramo Njegov dolazak ili mislimo da se to nikada neće dogoditi (barem u našem životu). Samo Bog zna kada će se to dogoditi, a može se dogoditi u bilo kojem trenutku. Mi smo upućeni da budemo spremni. Biblija kaže:

“Sada je spasenje bliže nego kad povjerovasmo… Odložimo dakle djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti.” (Rimljanima 13, 11-12)

Znači li to da Isus Krist trenutno nije aktivan u svijetu? Ne, uopće ne! On je trenutno na nebu, sjedi zdesna Bogu Ocu, tj. na mjestu autoriteta i časti. Čak se i sada moli za nas, zastupa nas i svojim Duhom nam pomaže u našim duhovnim bitkama.

Hrabrite jedni druge ovim riječima

Isus posebno spominje brzinu svog povratka u evanđeljima po Mateju i Luki:

“Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.” (Matej 24, 42-44; vidi također: Luka 21, 34-36)

Iako ne možemo znati kada će se Isus vratiti, uvijek moramo biti spremni, jer će se Njegov drugi dolazak dogoditi brzo i neočekivano. Kad su kršćani prvog stoljeća tražili da se Isus vrati još dok su živi, bili su u pravu, jer je Isus neprestano govorio svojim učenicima da budu spremni u svako doba (Matej 24, 44; Otkrivenje 16, 15).

Za to vrijeme čekanja, Isus nastavlja sakupljati svoj narod, gradeći svoju Crkvu snagom Duha Svetoga (Matej 16, 18; Ivan 14, 15–17).

Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Tješite se dakle uzajamno ovim riječima! (1. Solunjanima 4, 16–18)

Nikad ne zaboravite: Bog nije završio s ovim svijetom! Jednog dana Krist će opet doći pobijediti svako zlo i uspostaviti svoju vladavinu nad svim stvorenjima. Pouzdajete li se u Njega i želite li živjeti za Njega svaki dan koji vam daje?

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!