Zašto je Bog poslao Isusa u svijet?

Biblija uči da je Otac poslao Sina Isusa u svijet. (Ivan 5, 37; 6, 44; 7; 8, 16; 18; 12, 49; 20, 21; Galaćanima 4, 4; 1. Ivanova 4, 14) Drugim riječima, Bog je poslao Isusa.

Biblija nam isto tako govori zašto je Bog poslao Isusa u svijet; o razlozima koji objedinjuju Njegovu slavu i našu vječnu korist. Razmotrit ćemo četiri razloga zašto je Bog poslao Isusa. 

Bog je poslao Isusa kako bi otkrio Oca

Kod stvaranja, učimo neke stvari u vezi Stvoritelja, kao što su ”Njegova vječna moć i božanska priroda” (Rimljanima 1, 20) No kakav je Bog? Je li moguće osobno Ga poznavati? 

U starome zavjetu, Bog se počeo otkrivati kao Stvoritelj, Zakonodavac, Sudac i Otkupitelj svoga naroda. Nakon toga je došao Isus. (Hebrejima 1, 1-2) Isus je otkrio Boga na načina koji je zaista privukao našu pozornost. 

Bez Isusa, ne bismo mogli vidjeti Boga. „Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac – Bog – koji je u krilu Očevu, on ga obznani“. (Ivan 1, 18) Isus je u stvari „točna slika i savršeni prikaz onoga tko Njegov Otac jest“. (Hebrejima 1, 3) To jest, ako ste vidjeli Isusa, onda ste vidjeli Oca. (Ivan 14, 9) 

VIDI OVO: Je li Isus Bog?

Bez Isusa sumnjali bismo u Božju ljubav. No zbog djela koja je Isus učinio i smrti kojom je umro, Isus je otkrio Božju ljubav. (Luka 7, 12-13; Rimljanima 5, 8) Bez Isusa, sumnjali bismo u Božju dobrotu i skrb. No Isus je otkrio Božje poznavanje naših potreba kao i Njegovu želju da ih ispuni. (Matej 6, 8) Bez Isusa, Boga bismo smatrali nepoštenim. No u Njegovim interakcijama s ljudima iz svih pozadina, Isus je pokazao Božju nepristranost. 

Bez Isusa, zauvijek bismo bili bez oca. No Isus nam je pokazao kako možemo prići Bogu kao što djeca prilaze svome ocu. (Matej 6, 9) Postoji odnos koji nije samo zasnovan na stvaranju, zakonu ili sudu; postoji obiteljski odnos. (Matej 12, 49-50) Kao što je J. A. Packer zapisao: „Ako želite suditi koliko neka osoba dobro razumije kršćanstvo, shvatite koliko dobro ona razumije misao bivanja Božjim djetetom i posjedovanja Boga kao Oca… Sve što je Krist naučio sažeto je u spoznaji o Božjem Očinstvu. Otac je kršćansko ime za Boga“. 

Isus je izgovarao Božje Riječi, mislio Božje misli, osjetio i izražavao Božje osjećaje i činio Božja djela. Bog je poslao Isusa u svijet kako bi nama otkrio Oca. 

Bog je poslao Isusa kako bi oduzeo grijehe

Hebrejima 9, 26 kaže: „Inače bi bilo trebalo da trpi mnogo puta od postanka svijeta. No sada se pojavio, jednom na svršetku vjekova, da grijeh dokine žrtvom svojom“.

Žrtve starog levitskog zakona bile su nedovoljne za brisanje grijeha. No Isus je ponudio savršenu žrtvu, jednom za sva vremena. Sa prolijevanjem Njegove krvi na križu, nikada više životinje neće morati poginuti kao zamjena za nas. Kada je Bog poslao Isusa u svijet, Božji Sin preuzeo je ljudsko tijelo i pružio bolju žrtvu za grijehe i bolji savez sa Božjim narodom. 

Bog je poslao Isusa ne kako bi porekao činjenicu grijeha ili kako bi nam pomogao da zaboravimo na naše grijehe. Poricanja i prikrivanje nisu bili Božja svrha. Bog se želio obračunati s grijehom jednom zauvijek. U Kristu, Bog nam je oprostio grijehe i razriješio nas od kazne zbog grijeha. Po vjeri u Sina, imamo potpuno izbavljenje od krivnje. Ne samo to, već imamo i izbavljenje od stiska grijeha, istinsko spasenje i stvarni mir s Bogom. „Stoga, nema više osude za one koji su u Kristu Isusu“. (Rimljanima 8, 1) 

VIDI OVO: Kako Isus može biti Bog i Sin Božji u isto vrijeme?

Naša religiozna djela ne mogu obrisati grijeh. Ne može niti žaljenje, prakticiranje samoodricanja ili pobožan život. Čak niti naša smrt ne može obrisati grijeh. Grijeh je mrlja na našim dušama. mrlja na tkanini našeg bića, koju može isprati samo Kristova žrtva na križu. Samo Isus može obrisati naš grijeh. (1. Petrova 2, 24) To je jedan od razloga zašto Ga je Bog poslao. 

Bog je poslao Isusa kako bi uništio djela đavla

Još jedan razlog zašto je Bog poslao Isusa u svijet napisan je u 1. Ivanovoj 3, 8: „Tko čini grijeh, od đavla je, jer đavao griješi od početka. Zato se javi Sin Božji, da razori djela đavolja“. (1. Ivanova 3, 8) 

To je bila božanska misija, izvršena preciznim i dobro isplaniranim vojnim udarom. Prije dvije tisuće godina, Božji Sin spustio se na nepoznato područje, iza neprijateljskih linija, sa misijom da nešto raznese i On je uspio u svome naumu. Uništio je sve ono što je đavao radio. 

Đavao je sam sebi izgrađivao kraljevstvo, a Isus je došao kako bi poništio njegova djela, zbog čega je sve ono što je sotona radio bilo gubitak vremena. Đavao je osmislio svoj pijesak i svoj dvorac, a Isus je bio plimni val. 

Đavolja djela koja je Isus uništio uključuju prijevaru (Isus je Istina), grijeh (Isus je naša pravednost) i smrt (Isus je uskrsnuće i život). Isus je postigao uništavanje sotoninih djela zahvaljujući svojoj svetosti, (Matej 4, 1- 11; Ivan 14, 30) izvrsnosti Njegove žrtve (Ivan 12, 31; Kološanima 2, 15; Hebrejima 2, 14-15; 1. Ivanova 2, 2) i djelima Njegovog milosrđa (Efežanima 2, 1; Kološanima 3, 4; Rimljanima 16, 20). 

VIDI OVO: Što to znači da Isus sjedi zdesna Bogu?

Đavao je imao plan za Lazara koji nije uključivao uskrsnuće od mrtvih. (Ivan 11) Đavao je imao plan za Savla iz Tarza, koji nije uključivao to da on postane misionar poganima. (Djela apostolska 9) Đavao je imao plan za tamničara iz Filipa, koji nije uključivao to da preživi noć i da se, zajedno sa svojom obitelji krsti i spasi. (Djela 16) Sotonini planovi su se izjalovili i nastavit će propadati, dok se Božja volja izvršava kroz nas i u nama. Što se tiče sotonine budućnosti, on će s vremenom biti poslan u mjesto muke, kojeg se on boji. (Matej 8, 28-29; Otkrivenje 20, 10) 

Kako bi nam pokazao primjer svetog života

U kontekstu patnje za pravednost, Petar nam govori da nam je Krist ostavio ”primjer, kojeg bismo trebali slijediti”. (1. Petrova 2, 21) Svi oni koji slijede Krista dužni su ponašati se onako kako se Krist ponašao. (1. Ivanova 2, 6) Trebamo biti sveti kao što je On svet (1. Petrova 1, 16), jer je Isus naš primjer. 

Isus se nosio sa iskušenjima i to je činio bez grijeha. (Luka 4, 1-13; Hebrejima 4, 15) Isus je živio bezgrješno, bio je svet u riječi (Ivan 8, 45-46) i svet u djelima. (1. Petrova 2, 22; Hebrejima 7, 26) Isus je njegovao molitveni život (Luka 5, 16) i oslanjao se na moć Duha Svetoga. (Luka 4, 1; 14) 

VIDI OVO: Je li Bog umro kada je Isus umro na križu?

Bog je poslao Isusa u svijet i mi Ga slavimo zbog toga. Vječno smo zahvalni našem Gospodinu koji je, na završetku svoje službe, mogao pogledati u nebesa i reći: „Ja tebe proslavih na zemlji, djelo svrših, koje si mi dao da činim“. (Ivan 17, 4) Misija uspješno dovršena. 

Prijevod: Ivan H.; Izvor: Gotquestions.org

NAJNOVIJE!