Zašto se anđeo obratio Josipu u vezi Marije i Isusa?

U biblijskom izvještaju čitamo da se anđeo obratio Josipu u vezi Marije i Isusa nakon što je odlučio da je potajice ostavi. 

U Americi 21. stoljeća, mnoge neudane žene slobodno rađaju i pritom ne trpe osudu i odbacivanje društva. Žena koja je zatrudnjela s nekime tko nije njezin zaručnik može očekivati kritike, ali neće biti odbačena i neće joj se prijetiti smrću kamenovanjem. 

Njezin uzrujani zaručnik bit će opravdan ako ju odluči napustiti, kao što je Josip vjerovao da bi bilo pravedno kada bi otišao od Marije. To je bio njegov plan, prije nego što ga je anđeo posjetio i donio mu neobične i prekrasne vijesti. 

Što je anđeo rekao Josipu?

„”Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih”.“ (Matej 1, 20-21)

Ne boj se. Iste te riječi anđeo Gabriel je rekao Mariji. Zašto bi se bojali nebeskog bića? Kao što je jedan pisac to objasnio, posjet anđela bilo je nešto vrlo neobično i natprirodno. Biblijski pisci koriste riječ ”angelos” kada pišu o pojavama anđela, što ukazuje na to da je glavni zadatak tih natprirodnih bića bio donijeti poruku s nebesa. 

Čak i prije nego što je rođenje Mesije bilo objavljeno pastirima, troje ljudi ovo je već saznalo od anđela: Zaharija, Josip i Marija. 

Svaka osoba imala je vrlo posebnu, ali nevjerojatnu poruku. U te vijesti bi bilo teško za povjerovati da ih je dostavio čovjek. No ovdje je bilo natprirodno biće, koje je donijelo natprirodnu poruku. 

Poruka anđela Josipu očita je s jedne razine. Ostani s Marijom, nosi posebno dijete. Nije počinila preljub. Na dubljoj razini, on je također povezan s Josipom i starozavjetnim proročanstvom tako što je Josipa oslovio sa ”sine Davidov”. 

Josipov otac bio je Jakov, prema Mateju 1, 16 i on je bio potomak iz Davidove loze. Izrael je od Mesije očekivao ono što piše u Jeremiji 33, 15: „U one dane i u vrijeme ono podići ću Davidu izdanak pravedni; on će zemljom vladati po pravu i pravici.“ Anđeo je potvrdio svoju vlastitu poruku time što je dodao verbalni pečat autentičnosti. 

Tišina nebesa bila je prekinuta, ne kao nagovještaj događaja koji će se dogoditi u idućim stoljećima, nego vrlo brzo u budućnosti. Ovaj nevjerojatni glasnik donio je šokantan i zadivljujući poziv na buđenje, koji je značio da je spasenje blizu. Kako bi običan čovjek povjerovao i poslušao, Bog je poslao anđela s pozivnicom. Tražio je puno od Josipa, da brzo povjeruje i da se žrtvuje. Tražio je od Josipa neka se odrekne prava da bude otac Marijinog prvog djeteta i neka se odrekne prava imenovanja djeteta. Tražio je od njega suočavanje sa sumnjama iz društva, koje se može pitati je li Marija bila vjerna Josipu ili je li se Josip ponašao grješno prije njihovog braka. Tražio je od njega da hrabro nosi odgovornost odgajanja svog vlastitog Mesije. 

VIDI OVO: Josip, Isusov otac: Što trebamo znati o njemu?

Što je Josip učinio?

Joseph Benson objašnjava da židovski brak započinje sa ”svečanim obećanjem o braku, koje su strane dale jedna drugoj, pred svjedocima, koji će se sklopiti u vremenu za koje su se dogovorile”. To je bio ozbiljan zavjet prije započinjanja braka. ”Strane su time imale vremena za ozbiljno razmišljanje o velikoj promjeni koju su uskoro trebale napraviti u svojim životima i kako bi tražile od Boga Njegov blagoslov za njih”. Da je Marija lagala o svom bezgrješnom začeću kako bi pokrila svoj grijeh, njezini razlozi bili bi razumljivi, jer je preljub bio ”zločin” koji se kažnjavao smrću. (Levitski zakonik 20, 10; Ponovljeni zakon 22, 23-24)

Matej 1, 18 nalaže nam da je Josip čuo priču: „A rođenje Krista Mesije zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom.“ Govori li ovaj stih da je čuo glasinu i povjerovao da je to bila laž ili da je Marija možda patila od neke vrste mentalne bolesti? Benson tvrdi da je Marija gotovo sigurno rekla mnoštvo svojih prijatelja da je začela po Duhu Svetome i da su joj oni ”s obzirom na njezinu veliku pobožnost i na svjedočanstvo koje je došlo od njezine sestrične Elizabete, vjerojatno u potpunosti povjerovali. No zasigurno, o tome nije govorila Josipu, jer je vjerojatno očajavala zbog toga što je mislila da daje zasluge nečemu što je nevjerojatno ili je mislila da je tu stvar najbolje prepustiti Bogu”. 

Vidimo da je Josip bio čovjek koji ”je nije želio prepustiti sramoti” te se planirao razvesti od nje. (Matej 1, 19) Želio je to učiniti tiho, kako bi je sačuvao od toga da je društvo odbaci i kako bi zaštitio nju i nerođeno dijete od smrti. Nije mu bio potreban anđeo kako bi ga uvjerio da se treba ponijeti u dobrohotnom srcu. 

Bog ga je pozvao na više od milosrđa, no kao odgovor na poruku anđela, Josip je pokazao poslušnost. Sjetimo se ovdje učenika kada ih je pozvao Krist. Nisu se okrenuli od Njega uz riječi ”radije ću se vratiti pecanju” ili ”gdje da idem s tobom”? Samo su pošli s Njim. Bog je za Krista odabrao onog zemaljskog oca koji će odmah poslušati. 

Josip je bio ”pravedan” čovjek, koji je bio spreman okrenuti se za 180 stupnjeva od čvrstog i dobronamjernog plana i preuzeti zahtjevnu ulogu, vjerujući u Riječ koju je Bog izgovorio kroz Pisma davno prije i u ono što mu je rekao anđeo u snu. 

Davanje i dobivanje darova

Bog je poznavao Josipovo srce i to kako će on reagirat na poruku anđela. Imamo jako malo detalja o Josipu, no taj događaj s anđelom naglašava prirodu čovjeka koji je pronašao naklonost u Bogu i koji je zbog toga dobio ovakav posjet i poziv. Nije bio osvetoljubiv niti nasilan. Josip je bio dobronamjeran, velikodušan, milosrdan i poslušan Bogu. 

Ovdje također učimo o prirodi ”dara” u biblijskom smislu. Posjet anđela bio je dar, koji ga je možda trebao posjetiti da je Krist bio njihov Spasitelj ili Mesija. Ime Isus je zapravo Jahusha ili Jeshuah, što u prijevodu znači Mesija, Spasitelj, Pomazanik. 

Josip se probudio iz sna, shvatio je tko je bio Mesija i kakvu veliku privilegiju on dobiva. To dijete će biti Krist. 

Josipova poslušnost ohrabruje i nas da budemo poslušni. Podsjeća nas na valjanost Božje Radosne vijesti i na to da se trebamo sjetiti Njegove ljubavi kada smo u mračnim razdobljima. 

Od Josipa učimo što znači prihvatiti darove od Boga i što istinski dar jest. Naš Bog je više zabrinut za naše duše, nego za naše želuce. „Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere, Krista, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega.“ 

Dar je, prema onome kako je to Krist vidio, prilika za obnovu odnosa nas i Boga. Osim toga, to je bio najbolji primjer poslušnosti prema Bogu. Dar je vjera, spoznaja o tome da će Bog uskrsnuti Krista i otkupiti čovječanstvo. 

Slanje anđela možda je pomoglo da Josipu da prepozna kako je posebnost ovoga dara bila primanje vjere i radosti, umjesto da je samo odstupio. 

VIDI OVO: Koliko je Josip imao godina kada je Isus rođen?

Bog je trebao poslati anđela 

Bog je tražio puno od Josipa, ali mu je također dao i puno toga više. Cijeli prizor rođenja Mesije sada nam djeluje uobičajeno i kao nešto prirodno, zahvaljujući onome kako mi predočavamo ovaj prizor, no samo rođenje Krista sve je samo ne prirodno. Zato je Bog trebao poslati anđela, kako bi potvrdio poruku i odmah uvjerio slušatelja. Kršćani mogu moliti da se srca slušatelja, nakon što prvi puta čuju Radosnu vijest anđela, budu otvorena na natprirodan sjaj Božjeg plana, za buđenje slušatelja iz svog stanja sna i u stvarnost Kristove ljubavi. 

Možemo moliti za to da se srca kršćana još jednom ugriju za čuda onoga što je Bog dao običnim ljudima, kroz svoje natprirodno djelo uskrsnuća grješnika iz smrti kroz rođenje svoga Sina. 

Autorica: Candice Lucey; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christianity.com