Isus nam zapovijeda da se ne brinemo ni za svoj život, ni za hranu, ni za tijelo, niti što ćemo obući. Ali i iz svoga osobnog iskustva znam da je teško tome se oduprijeti.
Prva Timoteju 2,9-10 nam veli: „Isto tako hoću da se žene pristojno oblače, da se kite stidom i čednošću, ne pletenicama, ni zlatom i biserima ili skupocjenim haljinama, već djelima ljubavi, kako i dolikuje ženama koje ispovijedaju vjeru.”
Vi djelujete na njene osjećaje i više nego što mislite – što god vi učinite ili ne učinite na ženu će to djelovati.

Božje rješenje za strah

Biblija spominje dvije vrste straha. Prva vrsta je korisna i valja je ohrabrivati. Druga vrsta je štetna i valja nam je nadvladati.
Ako si upao u taj grijeh znaj, Bog te neće ostaviti bez zaslužene kazne. Postoji dan obračuna sa živim Bogom.
Imaj razumijevanja za poslove svoga muža, tako da ti se može povjeriti i pitati za savjet.
Mnogi su ušli u brak s time da su konzumirali predbračne odnose, misleći da se dobro poznaju i da znaju sve jedno o drugom. A onda su u braku doživjeli gorko razočaranje.
Što se smije u braku...
Trpljenje nije samo za grešnike niti samo radi grijeha.
Ne smijemo pretpostaviti da naša djeca nisu prijetnja tami. Neprijateljska je svrha stisnuti i držati slijepom svaku generaciju te uspostaviti utvrde u životima naše djece od najranije dobi.

NAJNOVIJE