zli duhovi
Foto: Pixabay

Efežanima 6,12: „Jer nije nam boriti se protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstava, protiv vlastī, protiv vladarā tame ovoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.“

Nebeska područja

Dakle, postoje li zli duhovi na nebu? Pa, čini se da ovaj stih na to ukazuje. No, trebamo razumjeti što Pavao misli kada govori o „nebesima“ ili „visinama“, kao što neki drugi prijevodi kažu.

Ovaj izraz se u Efežanima javlja još četiri puta:

  • 1,3: „Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Onaj koji nas blagoslovi svakim duhovnim blagoslovom u nebesima, u Kristu.“
  • 1,20: „…što je na djelu pokaza u Kristu kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima…“
  • 2,6: „I Bog nas s njim podiže i posjede na nebesima u Kristu Isusu…“
  • 3,10: „…da se sada — kroz crkvu — poglavarstvima i vlastima na nebesima obznani mnogolika mudrost Božja…“

Prebivanje s Kristom

Stoga, nebeska područja iz poslanice Efežanima su mjesto gdje je Bog nas (to jest kršćane) blagoslovio u Kristu (1,3), i gdje nas je Bog podigao da budemo sada s Kristom (2,6; dok također živimo u ovom sadašnjem svijetu). Drugim riječima, nebesa su duhovni prostor u kojemu vjernici sada borave s Kristom. Nebeska područja također su mjesto gdje je Krist uzdignut (1,20), i on sada tamo uistinu vlada „iznad svakog poglavarstva i vlasti i sile i gospodstva“ (Ef 1, 21).

Efežanima 1,20-21; 3,10 i 6,12 svi imaju isto svjedočanstvo: da nebeska područja također sadrže zle duhovne sile.

Pa što se događa u 6,12? Efežanima 6,10 započinje svježim, prilično neočekivanim dijelom u pismu. Neposredno prije 6,10, Pavao objašnjava kako Evanđelje treba oblikovati živote vjernika u područjima braka, posla i obitelji.

No, sada Pavao govori o „odupiranju lukavstvima đavlovim“ (6,11), i potrebi da se stavi „sva bojna oprema Božja“ (6,13-17). Stvar je u tome što je naš svakodnevni život, osobito na području braka, posla i obitelji, upravo mjesto gdje ćemo se suočavati s najviše đavolskih napada. Dok težimo živjeti evanđelje na tim područjima, doživjet ćemo đavolje „goruće strijele“ (6,16). Zato je naša borba „protiv zlih duhova“ (6,12).

Krist ima veću moć

Međutim, dobra vijest je da je Krist podignut iznad svih tih sila (1,20-22) i zato nad njima ima potpunu moć i autoritet; te da nas Bog oprema na način da se možemo oduprijeti (6,10.13.14; a oprema navedena u stihovima 14-17 jest samo evanđelje).

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.