7 značenja imena Jahve
Foto: Pixabay

Bog ima jako puno imena. U Bibliji Bog ima gotovo 1.000 različitih imena. No jedno ime od svih se ističe, a to je ime ”Jahve”.

Prije nego što počnemo analizirati značenje imena ”Jahve”, vratimo se u Izlazak, 3. poglavlje. Ovdje, Bog govori Mojsiju kroz gorući grm i daje mu zadatak koji je iznad svih zadataka: oslobađanje Izraelaca iz egipatskog ropstva.

Razumljivo, Mojsije je zabrinut u vezi nekih stvari. Najviše se brine u vezi toga kako će uvjeriti svoje sunarodnjake da je ovaj zadatak dan (i blagoslovljen) zaista od Boga.

Mojsije opet zapita Boga: “Ali kad dođem k sinovima Izraelovim, pa im reknem: ‘Bog otaca vaših šalje me k vama’, i ako me upitaju: ‘Kako mu je ime?’ – što ću im odgovoriti? Bog odgovori Mojsiju: “JA JESAM, KOJI JESAM.” (Znači, “JA POSTOJIM”) I nastavi: “Tako reci sinovima Izraelovim: ‘JA JESAM’, posla me k vama!” Dalje reče Bog Mojsiju: “Tako javi sinovima Izraelovim: ‘Gospod, Bog otaca vaših, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, posla me k vama.’ To je ime moje na vijeke, i tako me se ima zvati kroz sve naraštaje“. (Izlazak 3, 13-15) 

Što znači ime Jahve?

Izlazak 3, 13-15 prvo je biblijsko korištenje imena ”Jahve”. Na kraju stihova možemo vidjeti da je to ime koje je Bog odredio da ga po njemu pamte generacije. Neki prijevodi nemaju izravan prijevod imena ”Jahve”. Umjesto toga, negdje piše samo ”GOSPODIN” sa svim velikim slovima.

Prema židovskoj tradiciji, ”Jahve” je ime koje je bilo previše sveto da bi se izgovorilo naglas. Tijekom vremena, Židovi su počeli koristiti zamjenska imena, kao što su ”Adonai” ili ”Moj Gospodin”, pogotovo u govoru. Još jedna vrlo česta zamjenica je ime ”Elohim”, koje znači ”Bog”. Ono što je zanimljivo jest to da su ova dva zamjenska imena korištena i u drugim situacijama, ne samo kod imenovanja Boga, dok je Jahve ime koje je bilo odvojeno samo za Boga.

U Izlasku 3, 14 vidimo kako Bog koristi ”Ja Jesam” i ”Jahve” zajedno, što nam govori da je ”Ja Jesam” jedan od prijevoda značenja imena ”Jahve”.

No zbog čega je toliko značajno Božje ime ”Ja Jesam”?

Zašto je važno to što je Bog ”Ja Jesam”?

U Starome zavjetu, ime osobe obično odražava osobnost te osobe. Abraham znači ”Otac velikog naroda”. Eva znači ”Živa”, što odgovara, jer je ona bila majka svih živih ljudi. Krist znači ”Mesija”. Imena su u ono vrijeme bila jako važna. Ona su mogla ukazivati na karakter osobe, njezinu misiju, život i više od toga. Mojsije je to znao.

Kada Mojsije pita Boga u Izlasku 3, 13 što da kaže Izraelcima tko ga je poslao, on ustvari želi da Bog potvrdi kredibilitet fantastičnoj priči koju bi on trebao ispričato svome narodu. Mojsije želi znati tko Bog jest i kakav je Božji karakter.

Ako upitamo Boga „Tko si ti“? i Bog odgovori „Ja Sam Koji Jesam”, to je jako značajno i trebamo odvojiti vrijeme za meditiranje nad Božjim imenom, ako Ga želimo upoznati.

1. Jahve je samopostojeći, ”izvanjski” Bog

Bog zapravo ne treba ništa od nas. Ta jednostavna činjenica može biti uvredljiva za našu ljudsku prirodu, dio nas koji želi biti značajan, koji želi biti potreban.

No to je istina. Bog nas ne treba. Bog ne treba nikoga. On je u potpunosti cjelovit unutar samoga sebe. Bog je vječan; oduvijek je postojao i zauvijek će postojati. Bog je početak i završetak, Alfa i Omega. Bog je jedini kojeg se može ovako opisati. Svakome od nas potrebno je puno toga kako bi nastavio postojati! Najmoćniji ljudi na zemlji i dalje ovise o Božjoj milosti u vezi zdravlja i materijalnih stvari.

Bog je samodovoljan; Njemu ne treba ništa.

2. Jahve je Bog odnosa

”Jahve” se koristi u Bibliji samo kada pisac govori o Božjem osobnom odnosu s Njegovim narodom. Veliki primjer toga je Psalam 19. Pisac u prvih šest stihova govori o Elohimu (drugo ime za Boga) i Njegovom odnosu sa materijalnim svijetom. Nakon toga u stihu 7, pisac se prebacuje i započinje pisati o Jahvi i Njegovom odnosu s onima koji Ga poznaju i koji su u savezu s Njime.

Činjenica da se Bog predstavlja sa ”Jahve” govori nam kako je Božji prvi prioritet u komunikaciji s nama to da mi znamo kako je Bog Bog odnosa, koji želi imati odnos sa svojim narodom.

Kasnije smo pisali o tome kako nas Bog ne treba. No to čini još čudesnijim to da nas Bog želi. To je Bog kojeg je motivirala ljubav kako bi nas upoznao i kako bi bio u odnosu s nama da je došao na Zemlju kao čovjek i preuzeo na sebe kaznu koju smo mi zaslužili. To je naš Bog odnosa.

3. Jahve je s nama

Bog je ovdje, postoji, baš sada.

Ako čitate ovaj članak, postoji vrlo visoka vjerojatnost da vi s ovim nemate problem. To je vjerojatno središte vašeg sustava vjerovanja.

No oni od nas koji ponekad posumnjaju u postojanje Boga mogu zaboraviti na ljepotu činjenice da je Bog ovdje.

Jahve je ovdje, u interakciji s našim svijetom, među nama. Bog to čini iz ljubavi. Bog nema obavezu biti blizak s nama, djelovati u našim životima i pisati ljubavnu priču između sebe i svijeta. No, Bog to odabire činiti. Ustvari, Bog odabire izgrađivati svoje kraljevstvo među vjernicima:

Upitaju ga farizeji: “Kad će doći kraljevstvo Božje?” Odgovori im: “Kraljevstvo Božje ne dolazi primjetljivo. Niti će se moći kazati: `Evo ga ovdje!` ili: `Eno ga ondje!` Ta evo – kraljevstvo je Božje među vama“! (Luka 17, 20-21)

4. Jahve je nepromjenjivi Bog

Heraklit je ovo odlično rekao: „Ništa nije stalno osim promjene“. Naš svijet se neprestano mijenja, sve je subjektivno i izgleda da se mnoge stvari mijenjaju iz dana u dan.

No Bog se ne prilagođava ovome. Bog je nepromjenjiv usprkos svemu. Bog ne mijenja svoju osobnost na temelju onoga što je sada novo i popularno. Jahve je oduvijek bio Onaj Koji Jest, od početka vremena. Bog je oduvijek standard za apsolutno savršenstvo i svetost.

Mi imamo dva izbora: odabrati Boga i biti kao Bog ili ne. Nema treće mogućnosti, u kojoj bismo mogli biti ”malo drugačije verzije Boga”. Boga ne mijenjaju niti nove i popularne filozofije i teologije, no nas mijenjaju. Stoga trebamo biti priljepljeni za istinu o nepromjenjivom Bogu.

5. Jahve je puno drugačiji od nas

Kada smo posljednji puta zastali i razmislili o Božjoj svetosti? Najpoznatije teologije su one koje od Boga čine našeg osobnog slugu; onoga koji će nam sada i odmah pružiti najbolji život, savršeni mir, bez problema.

Bog nije sluga. Bog je neograničeno i u potpunosti drugačiji od vas i od mene.

Ti si to činio, i ja zar sam morao šutjeti? Mislio si, da sam ja kao ti; ali sad te karam i stavljam ti to pred oči“. (Psalam 50, 21)

„Mislio si da sam ja kao ti“. Bog nije kao mi. Bog nas razumije na način koji je puno doblji nego što možemo zamisliti, ali nije kao mi. Njegove misli su iznad naših, Bog je u svojoj svetosti, snazi i moći odvojen od svakoga i svega što postoji.

6. Jahve drži svoj savez s nama

Ranije smo govorilo o tome kako Bog koristi izraz ”Jahve” sa svojim prijateljima, ljudima koji Ga poznaju i koji su u savezu s Njime. Jahve je ime održavanja saveza.

Bog sam sebe naziva ”’Jahve” kada prvi puta ulazi u savez s Abrahamom, kao suptilno obećanje da će Bog zauvijek biti vjeran u održavanju svoje riječi. Kada se ponovno otkriva kao ”Jahve” Mojsiju, to je podsjetnik za nas o Božjoj nepromjenjivosti. Možemo vjerovati da se Bog neće predomisliti i promijeniti mišljenje.

Bog nas nikada neće prestati željeti i nikada neće stati sa osvajanjem nas. Bog je ultimativni održavatelj saveza, Onaj koji održava svoja obećanja i čini ono što je rekao da će učiniti.

Možemo vjerovati Bogu koliko god želimo jer Bog je vrijedan povjerenja. Bog će uvijek ispuniti naša očekivanja.

7. Jahve je prepun tajni koje se isplati otkrivati

Samo bi misteriozni Bog od nas tražio da Ga znamo kao Boga koji jest. Ne trebamo razumjeti sve u vezi Boga, što i potvrđuje činjenica da to ni ne možemo.

Štujemo Boga misterije, ali i Boga koji nam je bliskiji od našeg vlastitog daha. Jahve je paradoks, ono što nikada nećemo shvatiti. Jednostavno postoji previše toga što se može shvatiti o Njemu u jednom životu!

No uvijek možemo tražiti više.

To bi trebao biti naš svakodnevni cilj; približiti se korak bliže poznavanju onoga tko Bog jest. Bogatstvo i punina savršene ljubavi čeka svakoga tko želi upoznati Onoga koji bi učinio sve kako bi nas imao.

To je vrijedno truda.

Autorice: Jenna Martin i Debbie McDaniel; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblestudytools.com

PROČITAJTE JOŠ: