Što znači da je Isus lav iz Judina plemena?

Dnevna pobožnost za 16. dan adventa: “Što znači da je Isus lav iz Judina plemena?”

Biblijski stih

A jedan od starješina reče: “Ne plači! Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih.” (Otkrivenje 5, 5)

Dnevna poruka

Lav označava moćnu, veličanstvenu životinju i često se smatra kraljem životinja. Primijenjeno na Judu, jedno od izraelskih plemena, ovo je značajno jer najavljuje lozu Jude kao lozu kraljeva. Iz Judine loze kralj David i njegovi potomci vladat će Izraelom do vremena babilonskog sužanjstva (1. Ljetopisa 2; 2. Kraljevima 24); i generacijama kasnije, Isus Krist će doći kao Davidov i Judin potomak da sklopi novi savez i uvede novo kraljevstvo nebeske slave (Matej 1, 1-17).

U Novom zavjetu slika lava se ispunjava u Isusu Kristu, za kojeg je prorečeno da je “korijen Davidov” (Izaija 11, 1-2) i njegov “izdanak” (Zaharija 3, 8). U knjizi Otkrivenja, apostol Ivan ima viziju nebeskog prijestolja i kaže: “I vidjeh snažna anđela gdje iza glasa proglašuje: “Tko je dostojan otvoriti knjigu i otpečatiti pečate njezine? I nitko – ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom – nije mogao otvoriti knjige i pogledati u nju.” (Otkrivenje 5, 2-3). Kada vidje da nitko nije dostojan otvoriti knjigu, Ivan počinje “plakati” (Otkrivenje 5, 4). Tada mu jedan od starješina kaže: “Ne plači! Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih.” (Otkrivenje 5, 5)

PROČITAJTE: Sedam pečata iz Otkrivenja: Što oni predstavljaju?

Ovo se jasno odnosi na Isusa Krista koji je dostojan otvoriti knjigu, jer je on pobijedio grijeh i smrt svojim djelom na križu i uskrsnućem (2. Timoteju 1, 10; Izaija 25, 8; 1. Korinćanima 15, 25-26; Hošea 13, 14).

Na kraju će Isus uništiti sve svoje neprijatelje, čak i Sotonu koji zna da je njegovo vrijeme ograničeno. Njegov poraz je neizbježan. Međutim, najveći neprijatelj s kojim se kao ljudi suočavamo je stvarnost grijeha i smrti. Naš grijeh je prekinuo naš odnos s Bogom i naša smrt je značila vječno odvajanje i kaznu za naš grijeh. Isus je pobijedio oba ova neprijatelja u naše ime. Naš Lav nam je osigurao pobjedu nad grijehom, uklonio smrtnu kaznu i zamijenio je obećanjem vječnog života. Možete slaviti, jer ste danas pobjednici. Niste više pod osudom za grijeh.

Molitveni poticaj

Razmisli o svemu što je Isus pretrpio za grešnike, a zatim u molitvi zahvali što je On žrtva pomirnica za naše grijehe i Spasitelj grešnika.