Spominju li se Sjedinjene Američke Države u biblijskim proročanstvima? A što je s velikim Babilonom (Otk 18,1-10)? 

Proročanstva o Isusu

Sva proročanstva napisana su da proslave Boga. To je zato što mnoga ukazuju na Isusa Krista, za kojega Bog želi da se proslavi, stoga sva biblijska proročanstva imaju veze s Bogom, čak i kad je riječ o Izraelu, Egiptu ili drugim narodima koji se spominju u Bibliji.

Jedno specifično proročanstvo o Isusu Kristu kaže gdje će se Gospodin roditi. Dolazi od proroka Miheja, koji je napisao: „A ti, Betleheme Efrato, premda si malen među tisućama Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će biti vladar u Izraelu; i njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena“ (Mihej 5,2). To se ispunilo kada se Krist rodio od djevice u gradu Betlehemu (Matej 2). Izaija je isto prorokovao o Isusu Kristu, ali malo drugačije.

Radi se o vremenu nakon Njegovog rođenja i govori o Njegovom trpljenju i smrti tijekom raspeća na križu. Izaija je napisao da „on bijaše proboden zbog naših prije­stupa, satrt zbog naših bezakonja; na njemu bijaše kazna — radi našega mira, i njegovim ranama mi smo iscijeljeni“ (Izaija 53,5). Evanđelja potvrđuju ove činjenice, ali što je s ostalim proročanstvima, osobito u vezi Izraela?

Proročanstva i Izrael

Veliki dio biblijskih proročanstava ima veze s izraelskim narodom. Izrael je glavna tema većine proroka. Veliki dijelovi proročanstava bave se upozoravanjem Izraela na posljedice padanja u idolopoklonstvo, i te su posljedice Božja osuda. Kao dio te osude, Bog ponekad upotrebljava druge narode da unište njihove gradove, uključujući Jeruzalem, i odvedu ljude u ropstvo, ostavljajući samo mali ostatak iza sebe.

Neka se proročanstva o Izraelu odnose na budućnost, i mnoga još nisu ispunjena. Neka se neće ispuniti dok Isus Krist ne bude izravno vladao nad narodima svijeta. Ezekiel piše o Izraelu: „Stoga ovako veli Gospodin Gospod: Sad ću vratiti sužnje Jakovljeve i smilovati se svemu domu Izraelovu; i revnovat ću za svoje ime sveto pošto oni podnesu svoju sramotu i sve svoje nevjerstvo kojim mi se iznevjeriše dok su još spokojno živjeli u zemlji i ne bijaše nikoga da ih straši. Kad ih dovedem natrag iz pukova i skupim ih iz zemalja njihovih neprijatelja te se pokažem svetim među njima naočigled mnogih naroda“ (Ezekiel 39,25-27). To znači veliku nadu za budućnost Izraela, ali što je s ostalim narodima?

Proročanstva i drugi narodi

Postoji mnoštvo proročanstava u vezi drugih nacija u svijetu. Međutim, neki narodi još nisu postojali u vrijeme kada su proročanstva napisana. U jednom primjeru, Bog je rekao Ezekielu: „A ti, sine čovječji, prorokuj protiv Goga i reci: ‘Ovako veli Gospodin Gospod: Evo me na te, Gože, vrhovni glavaru Mešeka i Tubala! I okrenut ću te i povesti te i podići te s krajnjeg sjevera, i dovest ću te na gore Izraelove“ (Ez 39,1-2). Ovo se izgleda odnosi na narode na krajnjem sjeveru Izraela. Odnosi li se to možda na konačno uništenje Izraela?

Tko su ti narodi? Jesu li oni, kao što mnogi pretpostavljaju, Rusi zajedno s ostalim nacijama koje će postati dio saveza? Bog također kroz Ezekiela govori: „I izbit ću ti luk iz tvoje lijeve ruke, a iz desne tvoje ruke prosut ću ti strijele. Padat ćeš po gorama Izraelovim, ti i sve tvoje čete i puci koji su s tobom. Pticama grabljivicama, svemu krilatom, i zvijerima poljskim dat ću te za hranu. Past ćeš na otvorenom polju, jer ja tako rekoh’, riječ je Gospodina Gospoda. I poslat ću oganj na Magog i na one koji spokojno žive na otocima; i spoznat će da sam ja Gospod“ (Ez 38,3-6). To bi mogle biti snage iz Azije, a nakon tog poteza protiv Izraela slijedi završni scenarij, ali to je za drugi članak. Za sada želimo saznati spominje li se Amerika u biblijskim proročanstvima.

Je li Amerika u biblijskim proročanstvima?

Biblija ne spominje Ameriku ili SAD po imenu, zato što kao nacija nije ni postojala u vrijeme kada je Biblija pisana. Nije bilo Amerike, dok neki narodi koji se spominju u Bibliji više ne postoje. Pokušajte pronaći Edomca ili Filistejca. Neki narodi su danas poznati pod drugačijim imenom, dok drugi poput Egipta još uvijek postoje i imaju isto ime. Ta proročanstva je lakše razumjeti, ali danas postoje neke crkve koje vjeruju da su države engleskog govornog područja, kao što su Velika Britanija, Kanada, SAD i Australija (i još neke) potomci 10 izgubljenih izraelskih plemena koje su Asirci odveli u ropstvo.

Kada je Izrael postao podijeljeno kraljevstvo, nedugo nakon Salomonove vladavine, deset plemena postalo je poznato kao Izrael, još poznato i kao Sjeverno kraljevstvo. Preostala tri plemena (Juda, Benjamin i Leviti) prozvani su Juda, odakle dobivamo ime Židovi. Nakon što su deset plemena odvedena u ropstvo, neki vjeruju da su naselili Europu, Englesku, a potom migrirali u Sjevernu Ameriku, tako da neka proročanstva koja se odnose na Izrael pokušavaju uklopiti u svoja naučavanja da su Amerika i Engleska dio Izraela. Jedna knjiga koja nastoji podučavati tu ideju jest o SAD-u i Engleskoj u proročanstvima.

Međutim, čini se gotovo nemoguće da ta proročanstva uključuju narode engleskog govornog područja, zato što se proročanstva o Izraelu uvijek usredotočuju na Jeruzalem. Jeruzalem je smjer od kojeg kreću sva ostala proročanstva na druge narode. Drugim riječima, kada proročanstva spominju nacije na sjeveru, jugu, istoku i zapadu, ti se smjerovi temelje na lokaciji Jeruzalema. Za mnoga od tih proročanstva SAD nema smisla s obzirom na to gdje se Amerika nalazi.

Zaključak

Nisam mogao naći ključan povijesni dokaz da su izgubljena izraelska plemena sada ljudi s engleskog govornog područja, (zajedno s nekoliko drugih europskih jezika). Ipak, mislim da nije moguće da su neka plemena preživjela kao pojedinci i postala dio okolnog društva, nego genealoški dokaz ukazuje da je to mala manjina, zato što se podrijetlo gotovo 96% Europljana može pratiti unatrag s relativnom pouzdanošću. Dokazati porijeklo „izgubljenih deset plemena“ čini se gotovo nemoguće, ali što bi značilo da se može? Nije li Izrael i dalje fokus proročanstava?

Spominje li se SAD u biblijskim proročanstvima? A što je s velikim Babilonom (Otk 18,1-10)? Možda će ova nacija (i druge) biti dio svjetskog financijskog sustava koji će kontrolirati cjelokupno gospodarstvo (Otk 13). Nemam sve te odgovore, zato ću držati svoj pogled na Isusu i vjerovati mu u vezi povijesti. Moja nada nije u spoznaji tko je tko u biblijskim proročanstvima. Moja nada je u Kristu Isusu i samo Njegovoj pravednosti (2. Kor 5,21).

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Faithinthenews.com