Tko je anđeo Gospodnji?

Anđeo Gospodnji se na više mjesta spominje u Bibliji, osobito u Starom zavjetu. Tko je anđeo Gospodnji? Je li ovo anđeo poput Mihaela ili Gabriela koje je poslao Bog? 

Riječ anđeo (na hebrejskom mal’ak) može se prevesti kao “glasnik”. Mal’ak općenito označava onoga tko je poslan, glasnika ili predstavnika. Može se odnositi na glasnike koje šalju ljudski službenici (Postanak 32, 4) ili Bog (Izaija 42, 1), kao i na nadnaravne glasnike koje šalje Bog.

Tko je anđeo Gospodnji u Starom zavjetu?

Dok čitamo Stari zavjet vidimo da je anđeo Gospodnji jedinstveno biće, odvojeno od ostalih anđela. Anđeo Gospodnji govori kao Bog, predstavlja se kao On i izvršava Božje odgovornosti (vidi npr. Postanak 16, 7-12; Izlazak 3, 2; Suci 2, 1-4; 2. Samuelova 24, 16; Zaharija 1, 12). U nekoliko od ovih pojavljivanja, oni koji su vidjeli anđela Gospodnjeg su se uplašili za svoje živote jer su “vidjeli Gospoda”. Stoga, jasno je da je bar u nekim slučajevima anđeo Gospodnji teofanija – pojava Boga u fizičkom obliku.

Anđeo Gospodnji i Abraham

U Postanku 18, Sveto pismo nam govori da se Gospod ukazao Abrahamu i Sari u obliku čovjeka zajedno s još dvojicom muškaraca:

“Gospod mu se ukaza kod hrasta Mamre dok je on sjedio na ulazu u šator za dnevne žege. Podigavši oči, opazi tri čovjeka gdje stoje nedaleko od njega. Čim ih spazi, potrča s ulaza šatora njima u susret. Pade ničice na zemlju pa reče: “Gospodine moj, ako sam stekao milost u tvojim očima, nemoj mimoići svoga sluge!” (Postanak 18, 1-3)

Abraham je prepoznao te posjetitelje kao izuzetno važne, pa je trčao da ih pozdravi, ali je na jednom od njih primijetio nešto drugačije. Izraz “Gospodine moj” (hebrejski Adonai) odnosi se na Boga i nema razloga sumnjati da Abraham prepoznaje da je jedan od njegovih posjetitelja božanska manifestacija. Mnogi komentatori vjeruju da ovo također može biti kristofanija, Kristovo predutjelovljenje. On je za sebe izjavio da je postojao “prije Abrahama” (Ivan 8, 58), tako da je logično da je mogao aktivan i očitovati se svijetu.

Anđeo Gospodnji i Mojsije

Dok je čuvao stado svoga svekra na Horebu, Mojsije je vidio da vatra ne proždire zapaljeni grm. Kada se približio grmu, anđeo Gospodnji mu se ukazao u plamenu grma. Izlazak 3, 4 kaže da mu je Gospod govorio iz grma i malo kasnije kaže da je to Bog Abrahama, Izaka i Jakova. Dok se razgovor između njih dvojice nastavlja, biće u grmu objavljuje svoje ime: “JA SAM KOJI JESAM“. Mojsije ga prihvaća kao Boga.

Anđeo Gospodnji i Mojsije
Snimka zaslona: YouTube/Movieclips

Četiri škole mišljenja o anđelu Gospodnjem

Iako postoje određene kontroverze oko identiteta anđela Gospodnjeg, općenito postoje četiri škole mišljenja da je anđeo Gospodnji:

  1. Poseban anđeo glasnik, nebesko biće, koje je djelovalo kao Božji predstavnik (a ne sam Bog).
  2. Bog Otac, koji se pokazuje kao božanska manifestacija čovječanstvu. To je poznato kao teofanija – “pojavljivanje Boga”.
  3. Bog Sin, očitovan u predutjelovljenom tjelesnom obliku. To je poznato kao kristofanija – “pojavljivanje Krista”. Važno je napraviti razliku između Kristovog predutjelovljenja i utjelovljenja. Kristovo predutjelovljenje bilo je prolazno vidljivo očitovanje Boga Sina. Nakon svog utjelovljenja, Krist se više nikada ne pojavljuje kao anđeo Gospodnji. Njegovo utjelovljenje je trajno sjedinjenje u kojem je Bog Sin preuzeo ljudsku narav postavši Bogočovjek.
  4. Lik je ponekad manifestacija Boga, a ponekad anđeosko nebesko biće koje predstavlja Boga, ovisno o kontekstu teksta.

Koji god slučaj bio, bilo da je anđeo Gospodnji predutjelovljenje Krista (kristofanija) ili pojava Boga Oca (teofanija), istina je da se izraz “anđeo Gospodnji” koristi za fizičko pojavljivanje Boga.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!