Zašto se bez straha možete suočiti s budućnošću?

Možeš se suočiti s budućnošću bez straha, jer Bog se pobrinuo za tvoj najveći problem – tvoje spasenje.

“Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Jahvinu ću domu prebivati kroz dane mnoge.” (Psalam 23, 6)

Jednog dana će tvoj život na Zemlji završiti, ali to neće biti tvoj kraj. Zauvijek ćeš živjeti na jednom od dva mjesta: u raju ili u paklu. Vaše tijelo će umrijeti, ali vi nećete, jer ste stvoreni da trajete zauvijek.

Koliko će vječnost trajati? Zauvijek!

Zašto se bez straha možete suočiti s budućnošću?

Dakle, jednom ćete umrijeti. Ako ste prihvatili Krista, odlazite u nebo. U nebu ćete biti oslobođeni boli, tuge, patnje, depresije i straha … i grijeha.

“I otrt će Bog svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni tuge, ni vike, ni boli neće biti više, jer prvo prođe.” (Otkrivenje 21, 4)

Isus priprema mjesto za vjernike na nebu. U Ivanu 14, 2-3 je rekao: “U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: `Idem pripraviti vam mjesto`? Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.”

PROČITAJTE: Kako se riješiti straha od budućnosti?

Oni koji se protive ideji da je nebo stvarno, obično to čine oslanjajući se samo na ono što se može “dokazati” ljudskim osjetilima dodira, vida, mirisa, okusa i sluha. Međutim, Biblija jasno kaže da je nebo nevidljivo i da je ono što se ne vidi vječno. Apostol Pavao je napisao: “… jer nama nije do vidljivog nego do nevidljivog: ta vidljivo je privremeno, a nevidljivo vječno.” (2. Korinćanima 4, 18)

Nebo je u Bibliji jasno predstavljeno kao stvarno mjesto. To je dom vjernika koji napušta ovaj svijet (Filipljanima 1, 21) i mjesto gdje će vjernik doživjeti savršenu radost u prisutnosti samoga Gospodina. Biblija izaziva čitatelje da je Isus došao sa svrhom da ponudi vječni život na nebu s njim svima onima koji vjeruju u njegovo ime: “Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.” (Ivan 3, 16)

Za kršćane je smrt prijelaz, promaknuće. Idemo prema boljim stvarima i nema više problema. To ne znači da će život na Zemlji biti lak – da ćeš uvijek biti sretan i da više nikada nećeš griješiti. Ali to znači da se možeš suočiti s budućnošću bez straha. Bog se pobrinuo za tvoj najveći problem – tvoje spasenje.

Kako možemo doći u nebo?

Odgovor na ovo pitanje vidimo u jasno opisanoj razlici između onih koji imaju vječni život i onih koji ga nemaju. “Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života” (1. Ivanova 5, 12). Oni koji za života na zemlji vjeruju u Isusa, koji su prihvatili Njegovu žrtvu za otkupljenje svih grijeha i koji Ga slijede u poslušnosti provest će vječnost u nebu.

PROČITAJTE: Zašto nam treba Spasitelj?

Isus nam je dao ovo upozorenje: “Uđite na uska vrata, jer široka vrata i prostran put vode u propast, i mnogo ih je koji idu njim. Kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze.” (Matej 7, 13-14)

Postoji samo jedan put u nebo i oni koji ga slijede mogu biti sigurni da će tamo doći. “Ja sam Put, Istina i Život!”, rekao je Isus. Slijediš li ga?