Biblija narcizam
Foto: Pexels

Narcizam je psihološki izraz koji se koristi za opis stanja u kojima osoba ima abnormalnu zaokupljenost sobom. Što Biblija kaže o tome?

Riječ narcizam izvedena je od grčke riječi narkissos koja svoje podrijetlo vuče iz grčke mitologije. To je ime grčkog boga Narcisa koji se zaljubio u vlastitu sliku, koja se odražava na izvoru vode.

Karakteristike povezane s narcizmom su ponos, ekstremna sebičnost i žudnja za divljenjem. Često je usko povezan s nečijim fizičkim izgledom ili javnom osobom. Uz to, narcizam je povezan s taštinom, koja je pretjerani ponos, i egoizmom, koji je uvjerenje da je središte morala vlastiti interes.

Što Biblija kaže o narcizmu? 

Biblija govori dosta o temi ljudskog ponašanja. Bog je vrlo jasan u tome kako želi da postupamo u našem odnosu s Njim i s drugima. To je srž najveće zapovijedi koju je Isus izrekao u Mateju 22, 36–40.

“Učitelju, koja ja zapovijed najveća u Zakonu?” A on mu reče: “Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.” 

U Bibliji su narcizam i učinci narcisoidnog ponašanja najbolje opisani u 2. Timoteju 3, 1-5 koja kaže sljedeće:

“A ovo znaj: u posljednjim danima nastat će teška vremena. Ljudi će doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici, bešćutnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra, izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga. Imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. I njih se kloni!”

Narcisoidne osobe imaju sljedeće karakteristike:

 • Smatraju se kao važniji ili superiorniji od drugih
 • Materijalisti su
 • Iskorištavaju druge bez krivnje, srama ili grižnje savjesti
 • Imaju poteškoća s istinskom ljubavlju ili empatijom prema drugima
 • Zaljubljeni su u vlastiti osjećaj uspjeha i postignuća
 • Traže divljenje od drugih
 • Ne prihvaćaju kritike baš najbolje i vjerojatno im se neće svidjeti osoba koja ih kritizira ili im se ne divi
 • Imaju problema s održavanjem zadovoljavajućih ili istinskih veza
 • Često omalovažavaju, zastrašuju, maltretiraju druge kako bi se osjećali superiorno ili bolje od drugih ljudi
 • Žive u stvarnosti ili fantaziji koja podupire njihov ponos ili umišljeni način života
 • Kao obrambeni mehanizam, oni svoje greške i neuspjehe projiciraju na druge
 • U konačnici žive za sebe i pod svaku cijenu nastoje zadovoljiti vlastite želje.

Biblija kaže “ne činite ništa iz suparništva, ništa po taštini, već, s poniznošću, smatrajte druge boljima od sebe” (Filipljanima 2, 3); da Bog smatra sebičnost ludošću (Luka 12, 13-21); da bismo trebali tražiti dobro drugih (Izreke 11, 25; 1. Korinćanima 10, 24; Rimljanima 15, 2), a ne vlastiti dobitak (Marko 8, 34).

Narcizam odiše ponosom koji rađa prijezir prema Bogu
Foto: Pexels

Narcizam odiše ponosom 

To je ponos koji Bog mrzi (Izreke 8, 13) i protiv kojeg psalmist govori: “U svojoj utvornosti, bezbožnik ne traži više: ‘Nema tu Boga'” (Psalam 10, 4). Izreke 16, 5 upozoravaju: “Mrzak je Jahvi svatko ohola duha: takav zaista ne ostaje bez kazne.” Sam je Sotona bio iskvaren jer je imao ponos (Izaija 14, 13-14).

Poniznost je u mnogočemu suprotna narcizmu. Bog nam govori kako izgleda poniznost i kako izbjeći narcisoidni osobni interes. Kaže nam se:

“Zaodjenite se dakle – kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi!” (Kološanima 3, 12-13)

“Sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani! Podnosite jedni druge u ljubavi.” (Efežanima 4, 1-2)

Jedini način za prevladavanje narcisoidnog ponašanja u našem životu je kroz Isusa Krista i poniznost. Tek kad prihvatimo Isusa Krista kao Gospodina i Spasitelja, Duh Sveti nam daje snagu i sposobnost da hodimo u poniznosti i nadvladavamo bilo koji grešan stav tijela – uključujući i narcisoidnost.

“Po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! (…) Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama. Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo!” (Galaćanima 5, 16.24-25)

PROČITAJTE JOŠ: