NaslovnicaDuhovnostZašto Biblija kaže: "Ne suobličujte se ovomu svijetu!"?

Zašto Biblija kaže: “Ne suobličujte se ovomu svijetu!”?

Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno. (Rimljanima 12, 2)

Kršćaninu konformizam predstavlja najmanje problema. To je put manjeg otpora, jer je to najlakši način da u svijetu budete prihvaćeni i izbjegnete bilo kakvu kritiku i ismijavanje. Kada se osoba trudi biti drugačija od ostalih, sklona je privući pozornost na sebe. Kada su se Šadrak, Mešak i Abednego odbili raditi ono što su svi radili ispred Nabukodonozorovog zlatnog kipa, svi su ih mogli vidjeti kako stoje dok su se ostali klanjali do zemlje. Njihovo odbijanje izazvalo je pozornost i reakciju ljudi, ali i samog kralja (Daniel 3, 7-13).

“Ne suobličujte se ovomu svijetu!”

Problem s odlaskom na lagani put konformizma je taj što se njime uspostavlja blizak odnos između onoga tko se konformira i svijeta. Jakov to naziva “prijateljstvo sa svijetom”.

Preljubnici! Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle hoće da bude prijatelj svijeta, promeće se u neprijatelja Božjega. (Jakovljeva 4, 4)

Apostol Ivan to naziva “ljubiti svijet”.

Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve. Jer što je god svjetovno – požuda tijela, i požuda očiju, i oholost života – nije od Oca, nego od svijeta. (1. Ivanova 2, 15-16)

Prema oba ova odlomka, blizak odnos sa svijetom nespojiv je s našim odnosom s Bogom. Jakov kaže da nas prijateljstvo sa svijetom čini Božjim neprijateljima. Ne možete biti prijatelj svijeta i Božji prijatelj u isto vrijeme. Ivan kaže da ljubiti svijet znači da Božja ljubav nije u nama. Ne možete voljeti svijet i voljeti Boga u isto vrijeme.

Prilagođavanje ovom svijetu jednako je počinjenju duhovnog preljuba. To je slično idolopoklonstvu, što je najveći grijeh protiv Boga i kršenje prve zapovijedi “Nemoj imati drugih bogova uz mene.” (Izlazak 20, 3).

Prijateljstvo sa svijetom dovelo je do pada Lotove obitelji. Lot je bio Abrahamov nećak. Kada je napustio Abrahama s njegovom obitelji i stadom, krenuo je prema Sodomi (Postanak 13, 12). Do sljedećeg poglavlja, Lot je već boravio u Sodomi (Postanak 14, 12). Kao rezultat toga, Lot je završio kao zarobljenik u bitkama koje su vodili kraljevi istoka protiv Sodome i Gomore. Ovo je možda slika kompromitirajućeg kršćanina koji biva ozlijeđen u unakrsnoj vatri između zaraćenih strana u svijetu, jer joj se prilagodio. Umjesto da nauči svoju lekciju, Lot se još više prilagodio Sodomi. Prema Postanku 19, 1, Lot sjedi na vratima Sodome, tj. postao je priznati član zajednice. Priča o Lotu završava tragično gubitkom koji je pretrpio kada je Bog uništio ta dva grada zbog njihove grešnosti. Iako je preživio, njegova žena se pretvorila u stup soli kada se s čežnjom osvrnula na Sodomu, a njegove dvije kćeri, koje su upile nemoral Sodome, postale su podložne grijesima incesta.

Prijateljstvo sa svijetom dovelo je do pada Izraela za vrijeme sudaca. Svijet s kojim se Izrael suočio bio je svijet Kanaanaca koji su imali svoju vlastitu idolopokloničku kulturu, običaje i praksu. Prije nego što su Izraelci ušli u Kanaan, Bog ih je već upozorio da se ne prilagođavaju Kanaancima, već da se drže odvojeni od njih.

“A kad Jahve, Bog tvoj, istrijebi narode na koje ideš da ih otjeraš s posjeda ispred sebe i kad ih otjeraš te se u njihovoj zemlji nastaniš, čuvaj se da ne padneš u zamku; ne pođi za njima pošto budu uništeni ispred tebe. Ne istražuj o njihovim bogovima i ne govori: `Kako su oni narodi štovali svoje bogove, tako ću i ja.` Nemoj onako postupati prema Jahvi, Bogu svome. Ta Jahvi je zazorno i mrsko sve što su oni činili svojim bogovima. Čak su svoje sinove i kćeri spaljivali u čast svojim bogovima.” (Ponovljeni zakon 12, 29-31)

Unatoč strogom upozorenju, Izrael se prilagodio Kanaancima nedugo nakon Jošuine smrti, a Bog je morao kazniti svoj narod dovodeći druge narode da ih tlače.

Prianjanje uz svijet znači duhovno nazadovanje

U Novom zavjetu usklađenost sa svijetom dovela je do duhovnog pada osobe po imenu Dema. Dema je bio jedan od Pavlovih suradnika u Rimu. Njegovo se ime nalazi u pozdravima koje je Pavao prenio u dvije svoje poslanice (Kološanima 4, 14 i Filemonu 24). Ali jedini drugi stih u kojem se nakon toga spominje Dema daje nam kratak, ali tužan komentar o njemu.

“Jer Dema me, zaljubljen u sadašnji svijet, napustio i otišao u Solun; Krescencije u Galaciju, Tit u Dalmaciju.” (2. Timoteju 4, 10)

PROČITAJTE: Što je svjetovnost i zašto je loša za kršćane?

Nakon što smo uvidjeli opasnost prilagođavanja svijetu, razmislimo čemu se točno ne bismo trebali prilagođavati u ovome svijetu. Kada nas Božja Riječ upućuje da “ne budemo suobličeni ovome svijetu”, to se ne odnosi na stvoreni materijalni svijet. Svijet s kojim se ne bismo trebali prilagođavati je svjetovni sustav grijeha, ponosa, ambicija, zadovoljstva i moći koji je grešni čovjek izgradio pod Sotonom. To bi uključivalo materijalističke i hedonističke stavove i vrijednosti za koje smatramo da prevladavaju svuda oko nas, a koje utječu na živote mladih i starih.