Što Biblija kaže o izbjeglicama?
Foto: Pixabay

Već nekoliko tjedana mnogi ljudi su prisiljeni napustiti svoju domovinu. Postali su izbjeglice. Što Biblija kaže o njima?

Zbog ratova, prirodnih katastrofa ili progona tisuće ljudi diljem svijeta prisiljeni su napustiti svoje domove. Drugi putuju u inozemstvo zbog bolje posla ili u potrazi za boljim životom. Ti ljudi žive kao stranci ili izbjeglice u zemlji koja nije njihova. To može biti pravi izazov za njih i za zemlje domaćine.

Daje li nam Božja Riječ smjernice kako se ponašati prema izbjeglicama i strancima?

Izbjeglice – što Biblija kaže o njima?

U Bibliji nećete naći izraz “izbjeglica”. Ali Biblija ima puno toga za reći o ljudima koji se u našim prijevodima nazivaju “stranci” i “došljaci”.

Izbjeglice su, dakle, ljudi koji su prisiljeni napustiti svoju zemlju zbog nasilnog sukoba ili rata. Ti se ljudi žele vratiti u svoju zemlju nakon što rat ili sukob završi. S druge strane, migranti su oni koji su odlučili napustiti svoju domovinu, uglavnom kako bi pobjegli od siromaštva. Ovi ljudi se trajno sele i ne bi se vratili, osim ako se uvjeti značajno ne poboljšaju.

Biblija daje puno primjera ljudi koji su napustili svoju domovinu iz nekih razloga. Nabrojimo neke:

  • Abraham, Izak i Jakov su u nekom trenutku svog života bili ekonomske izbjeglice. Abraham je neko vrijeme proveo u Egiptu (Postanak 12, 10), a njegov sin Izak otišao je u Gerar (Postanak 26, 1) kako bi pobjegao od gladi. Iz istog razloga, Izakov sin Jakov preselio se u Egipat s cijelim svojim kućanstvom od 70 ljudi i tamo ostao generacijama (Postanak 42, 1-2; 47, 11-12).
  • Mojsije je morao napustiti Egipat kako bi izbjegao faraonov gnjev nakon što je ubio Egipćanina (Izlazak 2, 11-15). Proveo je 40 godina u midjanskoj zemlji.
  • Noemi se s mužem i sinovima preselila u Moab, također zbog gladi. Oba njena sina oženila su se Moapkinjama. Nakon što su ti ljudi umrli, Noemi se vratila u Izrael sa svojom snahom Rutom (Ruta 1, 1; 1, 22).
  • David je ostao u pustinji i otišao u drugu zemlju kako bi pobjegao kralju Šaulu, koji je bio odlučan da ga ubije (1. Samuelova 23, 14; 27, 1).
  • Isus i njegovi roditelji morali su pobjeći u Egipat, jer se kralj Herod spremao pobiti sve dječake u gradu Betlehemu (Matej 2, 13).
  • Prvi kršćani, koji su živjeli u Jeruzalemu, bili su raspršeni po Judeji i Samariji kada su bili progonjeni zbog svoje vjere (Djela 8, 1).
Izbjeglice - što Biblija kaže o njima?
Foto: Pixabay

Bog želi da pokažemo gostoprimstvo

Živimo u slomljenom svijetu. Nažalost, ne možemo riješiti sve probleme čovječanstva. Konkretno, postoji ograničenje broja izbjeglica koje društvo može primiti. To zahtijeva puno mudrosti od strane političkih vođa: koga bi trebali primiti, a koga poslati natrag ili u neku drugu državu?

Opća je biblijska zapovijed, kako u Starom zavjetu tako i u Novom zavjetu, ljubiti bližnjega svoga kao samoga sebe. Ali naša ljubav ne bi trebala biti ograničena na naše doslovne susjede ili na naš uži krug prijatelja i članova obitelji. U Hebrejima 13, 2 pozvani smo pokazati gostoprimstvo čak i strancima. Ti su ljudi posebno ranjivi i možda trebaju našu pomoć.

“Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; bijah gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ (…) Zatim će reći i onima slijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim!'” (Matej 25, 31-40)

Isus opisuje konačan sud. Kaže da će “Kralj”, što predstavlja Isusa, pohvaliti ljude koji su se brinuli za njega kada je bio u potrebi. Između ostalog, primili su ga u svoj dom kada nije imao gdje boraviti. Međutim, ti ljudi su iznenađeni Njegovim riječima. Ne sjećaju se da su to učinili! Kraljev odgovor je izvanredan: “Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste” (Matej 25, 40).

PROČITAJTE: Kako Bog nagrađuje našu gostoljubivost?

Služenje Gospodinu može biti u obliku dobrodošlice ljudima u vaš dom (ako ste u mogućnosti) ili davanje nekome čaše hladne vode (vidi Matej 10, 41-42). Može biti u obliku ukusnog obroka, odjeće, obuće … Na kraju vremena, Isus će se vratiti na zemlju da sudi čovječanstvu. Tada će On iznijeti na sud “skrivena djela, bila dobra ili zla” (Propovjednik 12, 14).

Djela ljudi pokazuju kakva su njihova srca, kao što se drvo poznaje po plodu. Ako si ljubio Boga i bližnjega svim srcem, nipošto nećeš izgubiti svoju nagradu.