Koja biblijska proročanstva su se ispunila?

Biblija predviđa mnoge stvari koje će se dogoditi u posljednjim danima. Jesu li se ikoja biblijska proročanstva ispunila? 

Prvo, jasno je da su autori Novog zavjeta već tada mislili da žive u „posljednjim vremenima.“ 2. Petrova 3,2-3 kaže: „(…) da se sjetite riječi što ih prorekoše sveti proroci i zapovijedi apostola vaših, zapovijedi Gospodinove i Spasiteljeve. Znajte ponajprije ovo: u posljednje će se dane pojaviti podrugljivi izrugivači; povodit će se za svojim požudama.“ Pisac je vjerovao da se to predviđanje već ostvaruje u vremenu u kojem je on živio. 

Uz to, Hebrejima 1,2 kaže: „(…) konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove.“ Dolazak Isusa se čini kao polazišna točka onoga što biblijski pisci gledaju kao kraj vremena. 

Treće, apostol Pavao je zabilježio: „A ovo znaj: u posljednjim danima nastat će teška vremena. Ljudi će doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici, bešćutnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra, izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga. Imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. I njih se kloni!“ (2 Timoteju 3,1-5). Činjenica da je Pavao rekao Timoteju da se „kloni“ tih ljudi jasno označava da je mislio da se ti „posljednji dani“ već odvijaju. 

Četvrto, u Djelima 2,17 Petar citira proroka Joela govoreći: „U posljednje dane, govori Bog: Izlit ću Duha svoga na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će mladići gledati viđenja, a starci vaši sne sanjati.Petar je naučavao da je Dan Pedesetnice ispunjenje tog proročanstva. 

VIDI OVO: 10 sigurnih znakova posljednjeg vremena

Ispunjena proročanstva o posljednjim danima

Barem su se u ovim citatima neki aspekti proročanstava o kraju vremena ispunili. Uz to, mnogi gledaju na ustanovljenje modernog Izraela 1948. kao na znak o kraju vremena. Zašto? Biblija često govori o ulozi Izraela u kraju vremena, ali on nije postojao kao država 1900 godina. 1948., ponovno ustanovljenje modernog Izraela otvorilo je put za doslovno ispunjenje mnogih proročanstava o kraju vremena povezanih s Izraelom. 

Biblija ujedno predviđa jednu svjetsku vladu koja će postojati tijekom vremena iskušenja. Proročanstva opisana u Danielu 7,20 i Otkrivenju 13,1 ukazuju na ponovno oživljeno Rimsko Carstvo koje jako sliči današnjoj Europskoj Uniji. Iako to nije jasno ispunjenje, nema sumnje da postoji povezanost tog aspekta s proročanstvom o kraju vremena. 

Drugi detalji proročanstava o kraju vremena su često predmet rasprave kada je riječ o njihovom ispunjenju ili stupnju ispunjenja. Nije svako predviđanje jasno u ovo vrijeme. No, jasno je da od vremena apostola Novi zavjet opisuje kršćane kao osobe koji žive u posljednjim vremenima kao i poteškoće koje će ta vremena donijeti. Vjernike se potiče da žive svetim životima, da stvaraju Isusove učenike i da željno iščekuju budući dolazak Krista. 

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Ida U.

PROČITAJTE JOŠ: