biblijski stihovi o nebu
Foto: Pexels

Ako postoji tema oko koje biste se trebali radovati to je raj (nebo). Ovi biblijski stihovi o nebu će ojačati vašu vjeru.

Ako se ne možete oduševiti nebom, onda morate provjeriti svoje srce jer nebo je naš vječni dom. Sve što činimo u ovom životu treba biti usmjereno prema danu kada ćemo vidjeti Isusa licem u lice. On je naša vječna nagrada, a mi ćemo imati privilegiju provesti vječnost s Njim.

To će biti nevjerojatno vrijeme i nadamo se da mu se veselite.

Biblijski stihovi koji govore o nebu

Kako bih vam pomogao da steknete nebesko raspoloženje, želim podijeliti 20 biblijskih stiha o tome kakvo će nebo biti. Neka vam ovo bude ohrabrenje da nastavite trčati naprijed, jer vas čeka blagoslovljena nada i zato nemojte odustajati.

2 stiha o tome kako će nebo izgledati

Knjiga Otkrivenja otkriva nam kako će nebo izgledati. Potičem vas da pročitate poglavlja 2122.

“I prenese me u duhu na goru veliku, visoku i pokaza mi sveti grad Jeruzalem: silazi s neba od Boga, sav u slavi Božjoj, blistav poput dragoga kamena, kamena slična kristalnom jaspisu; okružen zidinama velikim i visokim, sa dvanaest vrata: na vratima dvanaest anđela i napisana imena dvanaest plemena Izraelovih. Od istoka vrata troja, od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, od zapada vrata troja. Gradske su zidine imale dvanaest temelja, a na njima dvanaest imena dvanaestorice apostola Jaganjčevih.” (Otkrivenje 21, 10-14)

PROČITAJTE: Zašto je Isusovo uzašašće na nebo toliko važno?

“Zidine su gradske sagrađene od jaspisa, a sam grad od čistoga zlata, slična čistu staklu. Temelji su gradskih zidina urešeni svakovrsnim dragim kamenjem: prvi je temelj od jaspisa, drugi od safira, treći od kalcedona, četvrti od smaragda, peti od sardoniksa, šesti od sarda, sedmi od krizolita, osmi od berila, deveti od topaza, deseti od krizopraza, jedanaesti od hijacinta, dvanaesti od ametista. Dvanaest vrata – dvanaest bisera: svaka od svoga bisera. A gradski trg – čisto zlato, kao prozirno staklo. Hrama u gradu ne vidjeh. Ta Gospod, Bog, Svevladar, hram je njegov – i Jaganjac! I gradu ne treba ni sunca ni mjeseca da mu svijetle. Ta Slava ga Božja obasjala i svjetiljka mu Jaganjac!” (Otkrivenje 21, 18-23)

4 stiha o tome što ćemo raditi na nebu

“I začujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru – sve na njima i u njima govori: “Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke vjekova!” (Otkrivenje 5, 13)

Zajedništvo s Isusom i drugim vjernicima

Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Tješite se dakle uzajamno ovim riječima! (1. Solunjanima 4, 16-18)

Sudjelovanje u svadbenoj Jaganjčevoj gozbi

I začuh kao glas silna mnoštva i kao šum voda mnogih i kao prasak gromova silnih: “Aleluja! Zakraljeva Gospod, Bog naš Svevladar! Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo jer dođe svadba Jaganjčeva, opremila se Zaručnica njegova! Dano joj je odjenuti se u lan tanan, blistav i čist!” A lan – pravedna su djela svetih. (Otkrivenje 19, 6-8)

Nastaviti služiti Bogu

I neće više biti nikakva prokletstva. I prijestolje će Božje i Jaganjčevo biti u gradu i sluge će mu se njegove klanjati. (Otkrivenje 22, 3)

7 stihova o tome tko ide u nebo

“Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: `Gospodine, Gospodine!`, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima.” (Matej 7, 21)

7 stihova o tome tko ide u nebo

Odgovori mu Isus: “Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega!” (Ivan 3, 3)

PROČITAJTE: Što znači biti ponovno rođen?

Odgovori Isus: “Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje. (Ivan 3, 5)

“Blago onima koji peru svoje haljine: imat će pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad! Vani pak ostaju psi i vračari, bludnice, ubojice i idolopoklonici i tko god ljubi i čini laž.” (Otkrivenje 22, 14-15)

“U njemu ste i vi, pošto ste čuli Riječ istine – evanđelje spasenja svoga – u njemu ste, prigrlivši vjeru, opečaćeni Duhom obećanim, Svetim, koji je zalog naše baštine: otkupljenja, posvojenja – na hvalu Slave njegove.” (Efežanima 1, 13-14)

A onima koji ga [Isusa] primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime. (Ivan 1, 12)

Tko vjeruje u Sina, ima vječni život; a tko neće da vjeruje u Sina, neće vidjeti života; gnjev Božji ostaje na njemu. (Ivan 3, 36)

4 stvari koje Isus govori o nebu

Isus je govorio o kraljevstvu nebeskom, ali nije dao puno opisa o tome kakvo će nebo biti. Evo nekih stvari koje je rekao o nebu.

“Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: `Idem pripraviti vam mjesto`? Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.” (Ivan 14, 1-3)

“Ne zgrćite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i rđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu. Zgrćite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu.” (Matej 6, 19-20)

Reče joj Isus: “Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo?” (Ivan 11, 25-26)

4 stvari koje Isus govori o nebu

Onda reče: “Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje”. A on će mu: “Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!” (Luka 23, 42-43)

3 stiha o pripremama za nebo dok smo na Zemlji

Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! (Kološanima 3, 1-3)

Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje te postojano trčimo u borbu koja je pred nama! Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega. Doista pomno promotrite njega, koji podnese toliko protivljenje grešnika protiv sebe, da – premoreni – ne klonete duhom. (Hebrejima 12, 1-3)

Ne znate li: trkači u trkalištu svi doduše trče, ali jedan prima nagradu? Tako trčite da dobijete. Svaki natjecatelj sve moguće izdržava; oni da dobiju raspadljiv vijenac, mi neraspadljiv. Ja dakle tako trčim – ne kao besciljno, tako udaram šakom – ne kao da mlatim vjetar, nego krotim svoje tijelo i zarobljavam da sam ne budem isključen pošto sam drugima propovijedao. (1. Korinćanima 9, 24-27)

PROČITAJTE: Citati o raju: 23 prekrasne izjave o vječnosti u nebu

Ako ste u Kristu, onda ćete jednog dana biti u nebu s Njim. Naš je posao pripremiti se za nebo sada dok smo živi na zemlji. To činite tako što ste osoba kakvom vas je Bog pozvao i čineći stvari na koje vas je Bog pozvao. Usponi i padovi ovoga života ništa su u usporedbi s onim što Bog sprema za nas kad stignemo u raj.

Priredio: Vinko Kiš