Nisu samo za tinejdžere: Biblijski stihovi o seksualnoj čistoći
Foto: Pexels

Bog ne želi da živimo u razvratu poput ljudi koji ga ne poznaju. Ovi biblijski stihovi o seksualnoj čistoći su korisni za sve vjernike. 

Bog izjavljuje da bi spolni odnosi trebali biti samo za muškarca i ženu u braku. Bog je, dakle, seks predvidio za brak.

Kao poslušna djeca ne supriličujte se prijašnjim požudama iz doba neznanja. Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju. (1. Petrova 1, 14-15)

Kada zanemarimo upozorenje da imamo seks samo u braku, obeščašćujemo ovu aktivnost koju nam je Bog namijenio i činimo grijeh seksualnog nemorala.

Biblijski stihovi o seksualnoj čistoći

Postoji mnogo odlomaka iz Biblije o seksualnoj čistoći, ali 1. Solunjanima 4, 3-7 sažima velik dio Božjih uputa na tu temu.

Doista, ovo je volja Božja: vaše posvećenje – da se uzdržavate od bludnosti, da svatko od vas zna svoje tijelo posjedovati u svetosti i poštovanju, a ne u pohotnoj strasti kao pogani koji ne poznaju Boga (…) Bog nas, doista, nije pozvao na nečistoću, nego na svetost.

Kada prihvatimo Isusa kao svog Spasitelja, postajemo sveti i postajemo novo stvorenje (2. Korinćanima 5, 17–19). Sposobni smo živjeti po vjeri, umjesto po svojoj staroj grešnoj naravi (Galaćanima 2, 20).

Čini se da Biblija nedostatak seksualne čistoće donekle izdvaja od drugih grijeha. U gornjem odlomku 1. Solunjanima spolna čistoća navedena je kao prvi dokaz ili korak posvećenja. Samokontrola nad ovim aspektom života pokazuje djelovanje Duha Svetoga. Rečeno nam je da častimo Boga svojim tijelima jer su ona hram Duha Svetoga. I Duh Sveti nam pomaže da Ga častimo.

Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? Hoću li dakle uzeti udove Kristove i učiniti ih udovima bludničinim? Nipošto! Ili zar ne znate: tko uz bludnicu prione, jedno je tijelo? Jer veli se: Bit će njih dvoje jedno tijelo. A tko prione uz Gospodina, jedan je duh. Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela. Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. (1. Korinćanima 6, 15-18)

Seks spaja dvoje ljudi kao jedno
Foto: Pexels

Seks spaja dvoje ljudi kao jedno

Bez obzira koliko imate godina, bez obzira kakva je vaša priča, poziv na seksualnu čistoću i dalje vrijedi za vas.

Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem! (1. Korinćanima 6, 20)

Božja milost za vas nije dozvola za grijeh, već sloboda da hodite u poslušnosti svom nebeskom Ocu.

Unatoč onome što mnoge kulture danas zagovaraju, seksualna čistoća je za našu vlastitu dobrobit. Unutar granica braka, seks je ugodan i lijep dar. Seksualna aktivnost izvan braka izopačenje je nečega što je Bog učinio dobrim.

Ženidba neka bude u časti u sviju i postelja neokaljana! Jer bludnicima će i preljubnicima suditi Bog. (Hebrejima 13, 4)

Bog nas je stvorio i zna što je najbolje za nas. Njegova pravila, granice i disciplina stvoreni su za našu dobrobit i Njegovu slavu. Seks je najintimniji i najranjiviji čin. Ova vrsta intimnosti dragocjena je u predanoj vezi oženjenog muškarca i žene.

“Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu.” (Matej 5, 27-28)

Seksualna čistoća nije samo nešto o čemu trebaju brinuti oni koji su slobodni, već je namijenjena i da bračni drugovi ostanu vjerni jedno drugome. Seks je jedinstven za brak, a seksualna čistoća čini mnogo za održavanje integriteta i čvrstoće bračne veze.

PROČITAJTE JOŠ: