Je li biseksualnost grijeh?

Biblija nigdje izravno ne govori o biseksualnosti, iako se često bavi pitanjima vezanim uz seksualni moral. Je li biseksualnost grijeh?

Bog je stvorio seksualne odnose da bi se prakticirali u braku između muškarca i žene. Isus je jednom prilikom rekao:

“Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo.” (Marko 10, 7-8)

Iako Biblija bilježi druge oblike veza, uvijek izričito predstavlja jednog muškarca i jednu ženu koji uživaju u seksualnim odnosima u braku.

Biseksualnost: Je li grijeh? Kaže li Biblija nešto o biseksualnosti?

Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela. (1. Korinćanima 6, 18)

Budući da biseksualnost uključuje seksualne odnose izvan braka, to je oblik seksualnog nemorala. Biseksualnost je također nedopuštena, jer uključuje istospolne veze koje su u Bibliji zabranjene. U Starom zavjetu istospolne aktivnosti nazivale su se grozotom.

“Ne lijegaj s muškarcem kako se liježe sa ženom! To bi bila grozota.” (Levitski zakonik 18, 22)

Apostol Pavao spomenuo je da su neki vjernici u Korintu bili uključeni u istospolne odnose prije nego što su postali vjernici te je dodao:

“To evo, bijahu neki od vas, ali oprali ste se, ali posvetili ste se, ali opravdali ste se u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu Boga našega.” (1. Korinćanima 6, 11)

Istospolne aktivnosti jasno su isključene iz načina života onih koji vjeruju u Isusa Krista kao svoga Spasitelja i Gospodina.

Je li biseksualnost oprostiva?

Biblija nigdje ne opisuje biseksualnost kao manje oprostivu od bilo kojeg drugog grijeha. Bog nudi oproštenje svima koji se pouzdaju u Isusa Krista za spasenje. To uključuje i biseksualce.

Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava. (Rimljanima 10, 9-10)

Osoba može biti u iskušenju ili imati misli ili sklonosti ka raznim postupcima, ali ih ne smije prakticirati. Jednom kad se primi spasenje po Kristu, Bog započinje proces uništavanja djela tijela (Galaćanima 5, 19-21) i razvijanja ploda Duha (Galaćanima 5, 22-23). Ponekad Bog uklanja našu želju za određenim grijehom, a drugi puta daje nam snagu da se odupremo iskušenjima. Proces transformacije traje cijeli život.

PROČITAJTE JOŠ: