Bog će učiniti ono što vi ne možete
Foto: GoodFon.com

Bog će učiniti ono što vi ne možete. Ponekad će vam na čudesan način pružiti ono što vam treba. To samo On može!

Jeste li suočeni s naizgled nemogućom situacijom? Možda se osjećate potpuno zarobljeni, zgrčeni i preplavljeni. Možda ste se suočili sa situacijom u kojoj ne vidite izlaz. Ili vam je u srcu teško jer ne znate što dalje učiniti. Pitate se: “Kako se stvari mogu promijeniti na bolje?”

Međutim, nemogućnosti su platforma na kojoj Bog čini svoje najbolje djelo. Imajte vjere. S čovjekom je to možda nemoguće, ali s Bogom su sve stvari moguće.

Bog je stručnjak za nemoguće situacije

U Bibliji je Bog vodio Izraelce pustinjom prema Crvenom moru. Dok su se ljudi odmarali na rubu Crvenog mora, primijetili su planine s jedne, a more s druge strane.

Kada su Izraelci ugledali faraonove vojnike u daljini kako dolaze prema njima, činilo se kao da su zarobljeni bez ikakvog izlaza. Prestrašen, narod je povikao Mojsiju u očaju. Činilo se da uopće nema nade za njih.

Ali, Mojsije je vjerovao Bogu tijekom tog teškog vremena. Nije se uznemirio, niti predao očaju. Umjesto toga, usmjerio je pažnju ljudi na Boga i rekao:

“Ne bojte se!” – reče Mojsije narodu. “Stojte čvrsto pa ćete vidjeti što će vam Jahve učiniti da vas danas spasi: Egipćane koje danas vidite nikad više nećete vidjeti. Jahve će se boriti za vas. Budite mirni!” (Izlazak 14, 13-14)

Bog je tada rekao Mojsiju da kaže Izraelcima da “idu naprijed.” Potom je Mojsije ispružio ruku nad morem. Bog je intervenirao. Dramatično je uzrokovao da puše jak vjetar. Vode su se razdvojile. A ljudi su hodali morskim dnom, po suhom tlu, sigurno na drugu stranu.

Bog je stručnjak za nemoguće situacije
Foto: Pexels

Bog će učiniti ono što vi ne možete

Slično Izraelcima, ponekad vas se može prebaciti u privremeno, a opet teško mjesto ili naizgled nemoguću okolnost. Ipak, ono što je izgledalo nemoguće za Izraelce, Bog je pretvorio u čudo. I danas On može učiniti isto za vas.

Danas, bez obzira na izazov s kojim se susrećete, ne bojte se. Stojte čvrsto i hodajte naprijed. Predaleko ste došli da odustanete. Pouzdajte se u Boga, jer je On svemoćan. “Bog će vas stalno voditi” (Izaija 58, 11), dakle: “Ne brinite se ni za što” (Filipljanima 4, 6), “Bog je vaša snaga” (2. Samuelova 22, 33).

I zato, vjerujte Bogu, iako stvari trenutno nemaju potpuni smisao. Tražite Boga iskreno u molitvi. Nastavite se nadati i nastavite ustrajati. Ne postoji prepreka koja je prevelika za Njega.

PROČITAJTE JOŠ: