Mnogi bračni parovi danas propuštaju svrhu braka. Mnogi oženjeni ljudi danas misle da je brak: postignuće za koje se ne treba previše truditi jednom kad se vjenčaju; borba koju treba preživjeti iz dana u dan; preteča djece, i to je to.

Nažalost, mnogi ne vide ljepotu braka.

Braćo moja, oženjeni kršćani, bilo bi dobro kad bismo znali da u braku nismo važni mi. Ne radi se o samom braku. Brak nadilazi svakodnevno planiranje proračuna i poslova, rađanje i odgajanje djece, te zajedno starenje. To je više od toga.

Bog je stvorio brak da bude mnogo više od onoga što mnogi danas znaju i misle o njemu. Da bismo vidjeli ljepotu braka, evo nekoliko stvari koje je Bog namijenio.

1) Želi Božje potomstvo putem braka.

U Malahiji 2,13-17 čitamo odlomak u kojem Bog kori svećenike jer ne postupaju vjerno prema svojim ženama. Bog naglašava da ne prihvaća prinose koje mu daju radi njihove nevjere prema ženama koje im je dao. Njihovi brakovi nisu u stanju dati Bogu ono što On želi.

A što Bog želi od njihovih brakova? Božje potomstvo.

Ta nije li ih on načinio da budu jedno? Ipak je u njega ostatak Duha. Zašto pak jedno? Da potraži Božje potomstvo. Zato pazite na svoj duh i neka nitko ne iznevjeri ženu svoje mladosti.“

2) Želi da Njegova djeca zavladaju zemljom putem braka.

Postanak 1 nam govori da je Bog stvorio čovjeka da ima vlast nad svime što je stvorio na zemlji. Dio toga je da čovjek „napuni zemlju, i sebi je podloži“ (vidi Postanak 1,28). Kako čovjek to radi? Putem bračnog odnosa.

Pročitajte cijeli odlomak unutar konteksta kako biste ga mogli razumjeti.

„I reče Bog: ‘Načinimo čovjeka na svoju sliku, nama slična, da bude gospodar ribama morskim i pticama nebeskim i stoci i svoj zemlji i svim gmazovima što gmižu po zemlji.’ I stvori Bog čovjeka na sliku svoju, na sliku Božju stvori ga, muško i žensko stvori ih. I Bog ih blagoslovi, i reče im Bog: ‘Plodite se i množite i napunite zemlju, i sebi je podložite! I budite gospodari ribama morskim i pticama nebeskim i svemu živomu što gmiže po zemlji!’“ (Postanak 1,26-28).

Ako smo u Kristu, Njegova smo djeca (vidi Ivan 1,12). On želi da napunimo i pokorimo zemlju Evanđeljem – najprije našu vlastitu djecu, a zatim svijet. (Vidi Marko 16,15; Matej 28,18-20).

3) Želi da naši brakovi odražavaju Njegovu ljubav prema nama.

Ponekad se može previdjeti, ali jedna od najvažnijih ciljeva braka jest odraziti Božju ljubav prema nama.

Mnogi shvaćaju da Bog želi da svi mi muževi volimo naše žene kao što Krist voli crkvu, te želi da se sve žene podvrgnu svojim muževima kao što se crkva podlaže Kristu, ali mnogi od nas ne vide sliku koju brak odražava za nas bračne parove i one još neoženjene: Kristovu ljubav prema svima nama. Efežanima 5,21-27 nam govori:

„…pokoravajući se jedni drugima u strahu Božjemu. Žene, svojim se muževima pokoravajte kao Gospodinu! Jer muž je glava ženi, kao što je i Krist glava crkvi — on je i spasitelj tijela. Pa kao što je crkva pokorna Kristu, tako i žene svojim muževima — u svemu. Muževi, ljubite svoje žene, kao što i Krist uzljubi crkvu te sama sebe predade za nju, da je posveti očistivši je kupelju vode, u riječi, kako bi je priveo sebi kao slavnu crkvu, bez ljage ili bore ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane.“

Svi muževi će se složiti da je vrlo teško voljeti požrtvovno. Sve će se žene složiti da je teško podlagati se nesavršenom čovjeku koji može ponekad biti bezosjećajan i nezaslužan. No, Biblija nas uči da je Božja ljubav takva: ljubav koja se daje, čak i kad ljubav uopće ne zaslužujemo. Rimljanima 5,8 nam govori:

„A Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što, još dok bijasmo grješnici, Krist umrije za nas.“

Zaključno

Prijatelji, Bog ima ogromnu i predivnu svrhu za naše brakove. Neka svi učimo kako ju slijediti ljubeći Boga i naše supružnike.

Autor: JB Cachila; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Christian Today