Bog se na čudesan način brine za nas

Koliko god život bio težak, divno je znati da se Bog na čudesan način brine za nas. Njegova dobrota će nas pratiti do kraja života.

Bog je naš spasitelj, otkupitelj i zaštitnik. On je naš Otac koji nas voli. Voli brinuti o nama i neće to prestati raditi. Što god vam se trenutno događa, Bog će u svoje vrijeme izliti svoj blagoslov. Zato, prestanite se tjeskobno brinuti i umjesto toga položite nadu u Njega.

Bog će osigurati stvari koje su vam potrebne

Kao što se prije nekoliko tisućljeća brinuo za svoj izabrani narod, danas se brine za vas. Sjetite se kako se Božji narod žalio na situaciju dok su putovali pustinjom. Bili su gladni, žedni … Mojsije je tada zavapio Bogu:

“Zašto zlostavljaš slugu svoga?” – upravi Mojsije riječ Jahvi. “Zašto nisam stekao milost u tvojim očima kad si na me uprtio teret svega ovog naroda? Zar je od mene potekao sav ovaj narod? Zar sam ga ja rodio, kad veliš: ‘Nosi ga u svome krilu, kao što dojilja nosi dojenče, u zemlju što sam je pod zakletvom obećao njihovim očevima!’ Odakle meni meso da ga dam svemu ovom puku koji plače oko mene govoreći: ‘Daj nam mesa da jedemo!’ Ja sam ne mogu nositi sav ovaj narod. Preteško je to za me. Ako ćeš ovako sa mnom postupati, radije me ubij, ako sam stekao milost u tvojim očima, da više ne gledam svoga jada.” (Brojevi 11, 11-15)

Mojsije je, poput nas, osjećao težak teret iznutra. I mi ponekad ispitujemo Boga zašto nas je nešto snašlo i osjećamo da je to previše. Ali ono što je Bog učinio je tako nevjerojatno.

Onda Jahve reče Mojsiju: “Skupi mi sedamdeset muževa između starješina izraelskih za koje znaš da su starješine narodu i njegovi nadglednici. Dovedi ih u Šator sastanka pa neka ondje zauzmu svoja mjesta s tobom. Ja ću sići i ondje s tobom govoriti; uzet ću nešto duha koji je na tebi i stavit ću ga na njih. Tako će s tobom nositi teret naroda da ga ne nosiš sam.” (Brojevi 11, 16-17)

Bog nije htio da Mojsije sve nosi sam. Pružio mu je olakšanje. A kada je Mojsije čuo da će Bog ljudima osigurati meso, iznenadit ćete se kako je postupio:

“Naroda u kojemu se nalazim”, odgovori Mojsije, “ima šest stotina tisuća pješaka, a ti kažeš: ‘Mesa ću im dati da jedu mjesec dana.’ Može li im se naklati sitne i krupne stoke da im dostane? Mogu li im se sve ribe iz mora zgrnuti da im bude dosta? (Brojevi 11, 21-22)

Bog se na čudesan način brine za nas

Ponekad smo previše usmjereni na naše okolnosti, a ne na Boga. Baš kao i mi, Mojsije je vidio samo probleme naroda. Vidio je stotine tisuća ljudi i njihov očaj i to ga je možda obeshrabrilo. Usredotočio se na vlastite sposobnosti i zaboravio je vidjeti stvari onako kako ih Bog vidi. Ali ništa ne može zaustaviti Božju moć, čak ni naši strahovi, brige, sumnje …

Jahve reče Mojsiju: “Zar je ruka Jahvina tako kratka? Sad ćeš vidjeti hoće li se obistiniti moja riječ ili neće.” (Brojevi 11, 23)

Nikad ne smijemo zaboraviti tko je i kakav je Bog. Vjerujte da Bog isto i vama danas govori. On je uz vas, brine se, priprema stvari za vas. On nije Bog koji da obećanje pa ga ne ispuni. Bog nikad ne laže. U pravo vrijeme ćete primiti blagoslov iz Njegovih ruku.

PROČITAJTE JOŠ: