Što znači da je Bog svemoguć?

Svemoguć je jedna od tri “svemoguće” riječi koje opisuju Boga: sveznajući, sveprisutan i svemoguć. Što znači da je Bog svemoguć?

S obzirom da je Bog Stvoritelj svih stvari (Postanak 1, 1), proizlazi da On mora imati moć nad svim stvarima u svako doba. Bog je slobodan činiti što želi i ima moć to činiti.

Što znači da je Bog svemoguć?

Biblija 66 puta govori o Bogu kao “svemogućem”, a taj se izraz koristi isključivo od Boga; nikada od druge osobe. Bog se objavio kao svemogući Abrahamu (Postanak 17, 1), Mojsiju (Izlazak 6, 3), Ivanu (Otkrivenje 1, 8; 19, 6) i svim vjernicima (2. Korinćanima 6, 18).

Mnoga druga mjesta u Bibliji govore o Božjoj svemoćnoj prirodi. Job je primijetio: “Ja znadem, moć je tvoja bezgranična: što god naumiš, to izvesti možeš” (Job 42, 2).

Psalmi su posebno pronicljivi u pogledu Božje svemoći. Na primjer, Psalam 33, 6 kaže: “Jahvinom su riječju nebesa sazdana i dahom usta njegovih sva vojska njihova.”

Daniel je vidio Božju moć nad lavljim čeljustima (Danijel 6, 23). Danielova tri prijatelja vidjela su Njegovu moć nad užarenom peći (Daniel 3, 24-25). Izaijin najdraži naslov je “Gospod nad vojskama”, tj. Gospodar nebeskih vojski (Izaija 6, 3). Naslov podrazumijeva veliku, transcendentnu moć.

Božja svemoć može se jasno vidjeti u sve tri Osobe Trojstva. Bog Otac može sve (Job 42, 2). Bog Sin ima moć nad cijelom prirodom i bio je uključen u njezino stvaranje (Ivan 1, 2-3; Kološanima 1, 16-17). Isusov zemaljski život obilježila su brojna čudesa koja su dodatno otkrila Njegovu moć nad prirodom, bolestima i demonima. Bog Duh Sveti sudjelovao je u stvaranju (Postanak 1, 2) i osnažio vjernike da dijele evanđelje (Djela 2, 41) i čine čuda (Djela 3, 6-10).

Božja svemoć se prirodno proteže nad Sotonom i demonima. Sotona je morao tražiti dopuštenje da naudi Jobu (Job 1, 9-12). Demoni se boje Boga (Jakovljeva 2, 19).

Postoji li nešto što svemogući Bog ne može?

Kada Biblija kaže da Bog “ne može” nešto učiniti, to je izbor koji je Bog napravio. Zbog Božjeg moralnog savršenstva postoje neke stvari koje On apsolutno neće učiniti. Bog neće sagriješiti (Job 37, 23). Bog neće lagati (Hebrejima 6, 18). Bog je ljubav, istina, svet, dobar itd., stoga će ostati vjeran svim osobinama koje ga čine Bogom.

Bog ne uzrokuje zlo, ali postoje trenuci kada će ga dopustiti u svrhu ispunjavanja svojih dobrih ciljeva. To ne znači da On nema kontrolu. Ponekad će dopustiti da se zli događaji odvijaju kao dio priče, na primjer kada je dopustio Sotoni da “testira” Jobovu vjeru ili kada je dopustio ubojstvo Isusa za spasenje grešnika. Nećemo uvijek razumjeti ono što radi, ali možemo biti sigurni da se ništa ne događa bez Božje dobre svrhe.

Kako je Božja svemoć važna za moj život?

Utjehu možete pronaći u saznanju da Bog želi biti vaš najbolji prijatelj, koji se nikada ne mijenja i kojemu možete vjerovati da će učiniti ono što je najbolje za vaše srce.

Znanje da Bog ima krajnju moć i vlast nad svime i svim okolnostima može biti vrlo oslobađajuće i ohrabrujuće. Bog sve drži u svojim rukama. Čak i kada se čini da stvari idu loše, možemo počivati ​​u spoznaji da će ostati vjeran svojim obećanjima i da ga nitko neće srušiti niti osujetiti Njegove planove.

PROČITAJTE JOŠ: