Budući da su Božje misli toliko veće od naših, mi u bolnim situacijama ne vidimo uvijek Božju dobrotu. Pitamo, Ako je Bog dobar, zašto nam se događaju loše stvari? Ili Zašto postoji pakao?

Mi zaboravljamo da je Njegova perspektiva superiorna našoj (Job 42,1-5). Tada Ga optužujemo za nepravednost, molimo Ga da malo olabavi pravila i zanemarujemo Njegovu dobrotu. 

Patnja i bol započeli su kada su Adam i Eva posumnjali u Božju dobrotu. Zmija ih je uvjerila da ih je Bog pokušao prevarom lišiti sticanja znanja. Koliko često i mi imamo taj gorki osjećaj? No, iza svake Božje zabrane, zapovijedi ili poticaja je Njegova dobrota. On nas želi zaštititi od užasnih posljedica grijeha. 

VIDI OVO: Ako je Bog dobar, zašto postoji zlo?

Bog nas je stvorio slobodnima kako bismo mogli birati voljeti Ga – a to znači da će Njegova dopuštajuća volja možda dati da se dogode loše stvari. Posljedice grijeha bole, ali to ne umanjuje Božju dobrotu: za one koji Ga vole, On može stvoriti dobro i iz najgorih okolnosti (Rimljanima 8,28). 

Ako ne možete pratiti Božju ruku ili razlučiti što čini u teškim situacijama, sjetite se da On brine za vas i da je On dobar. Iako možda ne razumijemo Njegove putove, uvijek im možemo vjerovati. 

Autor: Charles Stanley; Izvor: Intouch.org