Bog vam želi dati sve što trebate u životu. On želi da mu predate svoje potrebe svaki dan. Kada ste zadnji put izrekli molitvu zahvale?

Sada se čini pomalo smiješno, no u 60-ima je „kruh“ bio termin koji se upotrebljavao za novac. Pa, ako bi netko pitao: „Hej, imaš kruha?“, zapravo je pitao za novac. 

Isus nas je učio moliti: „Kruh naš svagdanji daj nam svaki dan“ (Luka 11,3). Kruh je bio osnova prehrane u prvom stoljeću, tako da kruh, u tom smislu, zapravo znači sve. On se odnosi na financije, na krov nad glavom i na vaše zdravlje. On se odnosi na sve što vam treba u životu. 

Primijetite da je Isus rekao „Kruh (..) svagdanji“, a ne mjesečni ili godišnji. Gospodin će ponekad dopustiti da se određene stvari dogode u našim životima kako bismo se podsjetili da Ga trebamo svaki dan. 

Možda sada prolazite kroz nešto slično tome. Odjednom ste se našli u financijskoj krizi ili imate problema sa zdravljem. Odjednom se nosite sa stvarima koje niste mogli ni zamisliti. Govorite: „Bože, pomozi!“. 

VIDI OVO: Stavi Boga na prvo mjesto i tvoje životne potrebe bit će uvijek zadovoljene

Ponekad, On dopušta te stvari kako bi nas podsjetio da je On naš skrbnik. On nam daje sve što imamo u životu. Tako da Mu trebamo dolaziti svaki dan, ne samo kako bi molili za neke stvari, nego i kako bismo Mu dali slavu za stvari koje nam je već dao. 

Kada ste zadnji put izrekli molitvu zahvale? Gospodine, hvala Ti za ovo. Hvala što se skrbiš za mene. Hvala Ti za mog supružnika. Hvala Ti za moju obitelj. 

Isus nam je dao ovaj obrazac molitve kako bi nas ohrabrio da se molimo, a trebamo se moliti za sve. Zavapite Bogu u tugama i bolovima. Zazovite Ga da se skrbi za vas, da vas štiti i da vas vodi. I zahvalite Gospodinu za sve radosti i za Njegovu skrb. 

Bog vam želi dati sve što trebate u životu. On želi da mu predate svoje potrebe svaki dan. 

Autor: Greg Laurie; Izvor: Harvest.org