Ova Božja ponuda se ne smije odbiti!

Bog svakome grešniku daje priliku da se pokaje i primi dar vječnoga života u Njegovom kraljevstvu. Ova Božja ponuda se ne smije odbiti!

Bog je toliko dobar, suosjećajan i milostiv i zove te da dođeš Njemu. I kao što je nebo iznad zemlje, tako su Njegovi putevi iznad tvojih puteva i Njegove misli iznad tvojih misli. On je “milostiv i blag, strpljiv i bogat dobrotom i istinom” (Psalam 86:15).

Biblija ti, dakle, poručuje: “Obrati se ka Gospodu Bogu svojemu, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom, on se nad zlom ražali.” (Joel 2:13).

Bog te želi spasiti

Mnogi ljudi misle da su učinili stvari toliko loše da ih Bog nikada ne bi spasio. Ipak, Biblija je jasna da Bog može i spasit će svakoga tko mu dođe s vjerom. Isus je rekao u Ivanu 3, 16 : “Jer Bog je toliko ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina, da tko vjeruje u njega ne propadne, nego ima život vječni.” Ovaj “tko god” uključuje svaku osobu – čak i tebe.

Osim što te je spreman spasiti, Isus je jedini koji te može spasiti. U Ivanu 14, 6 učio je: “Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.” U Djelima 4, 12, apostoli su potvrdili Isusa kao jedini način spašavanja: “Spasenja nema ni po jednom drugome, jer ne postoji drugo ime pod nebom dano ljudima po kojem se možemo spasiti.”

Kako možemo biti spašeni?

Prvo, moramo shvatiti da nam treba spasenje. Svi smo mi grešnici i zbog toga zaslužujemo Božju osudu. Naša dobra djela nisu dovoljna da bi se popravio naš odnos s Bogom. Efežanima 2, 8-9 poučavaju: “Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao.” Spasenje je besplatan dar i prima se samo kroz vjeru u Isusa Krista.

Rimljanima 10, 9 odgovara: “Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.” Spasenje se događa kada prihvatimo Isusa kao Gospodina i vjerujemo da je uskrsnuo iz mrtvih.

Kada to učinimo, možemo biti sigurni da nas Bog prihvaća, da smo izmireni s Njim. Rimljanima 8, 1 uči: “Nikakve dakle sada osude onima koji su u Kristu Isusu!”

Koje ti veće ohrabrenje treba?

Da nije nade i milosti, onda bih mogao razumjeti zašto oklijevaš. Ali na zemlji nije postojao nijedan kralj koji je bio dobar i strpljiv kao što je Gospodin. U čudu i divljenju, Mihej je rekao: “Tko je Bog kao ti koji prašta bezakonje?” (Mihej 7:18). Ovo je taj Bog s kojim ćeš biti! On živi u milosti. Ako se jednostavno okreneš Njemu, on će se sažaliti nad tobom; ublažit će tvoje bezakonje i otjerati sve tvoje grijehe u dubine mora (Mihej 7:19).

“Vratite se meni, i ja ću se vratiti k vama, veli Gospod nad vojskama.” (Malahija 3:7).

I dok je previše lako da propustiš Božju pravednost ili čak da pretpostaviš Božju milost bez Krista, nikada ne možeš precijeniti Njegovu dobrotu i ljubav. Božja milost prelazi našu maštu.

Biblija opisuje Božju milost kao veliku, raznoliku, nježnu, sigurnu i vječnu. I sve ovo može biti samo tvoje ako se okreneš Njemu. Jesi li voljan doći? Prijestolje milosti te očekuje; i sam Kralj te poziva. On je Bog koji čuva “milost tisućama, prašta bezakonja i nepravde i grijehe.” (Izlazak 34:7). Gledajući na Božje djelo među svojim narodom, jedan od velikih Izraelskih vođa ga je slavio i rekao: “Ali ti si Bog praštanja, milosrdan i blag, na gnjev si spor, a u milosrđu velik: i nisi ih ostavio!” (Nehemija 9:17).

Ova Božja ponuda se ne smije odbiti!

Božji poziv upućen tebi je ozbiljan, pun ljubavi i uporan. “Vrati se…”, veli Gospod, “I neću pustiti da gnjev moj padne na vas. Samo priznaj bezakonje svoje, da si se odmetnuo od Gospoda, Boga svojega.” (Jeremija 3:12,13). “Života mi moga – riječ je Jahve Gospoda – nije meni do smrti bezbožnikove, nego da se odvrati od zloga puta svojega i da živi! Obratite se, dakle, obratite od zloga puta svojega! Zašto da umrete, dome Izraelov!” (Ezekiel 33:11).

“Ako se bezbožnik odvrati od svih grijeha što ih počini, i bude čuvao sve moje naredbe i vršio zakon i pravdu, živjet će i neće umrijeti. Sva njegova nedjela što ih počini bit će zaboravljena: zbog pravednosti što je čini, živjet će. Obratite se, dakle, i povratite od svih svojih nedjela, i grijeh vam vaš neće biti na propast! Odbacite od sebe sva nedjela koja ste činili i načinite sebi novo srce i nov duh! Zašto da umirete, dome Izraelov? Ja ne želim smrti nikoga koji umre – riječ je Jahve Gospoda. Obratite se, dakle, i živite!” (Ezekiel 18:21-22, 30-32).

Ovo nisu čovjekove riječi, ovo su Božje riječi – riječi svetog i pravednog Boga koji je povrijeđen i na koga se huli. Ali ipak, u Njegovoj bezgraničnoj milosti On nije digao ruke od tebe. On te traži i moli. Zar te to ne dotiče i lomi tvoje srce?

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!