Čistoća znači vidjeti više, ne manje

Čistoća znači otvoriti oči i vidjeti više o sebi samima, više o drugima i više o Spasitelju. Naučimo skrenuti pogled i jednostavno reći ne! 

Odrastao sam u 80-ima i 90-ima, kada je rat protiv droge bio u punom jeku. Savezna vlada uložila je mnogo novca u reklamne kampanje za borbu protiv upotrebe droga među mladima. Kampanja “Samo reci ne” bila je sveprisutna. Širila se na majicama, jumbo plakatima, školskim letcima, televizijskim i radijskim oglasima. Slogana je bilo posvuda.

U isto vrijeme, još jedan pokret “Samo reci ne” dobio je zamah u evanđeoskom pokretu. Mnoštvo knjiga, proučavanja Biblije i drugih izvora podsjećalo je tinejdžere da “prava ljubav čeka”, poticalo ih je neka povrate čistoću i promoviralo druženje umjesto izlazaka.

Važno je zapamtiti kontekst unutar kojeg je rastao ovaj pokret čistoće. Samuel James nas podsjeća kako su 90-e pomaknule nove granice masovnim marketingom seksualnog sadržaja, putem filmova i televizije. Stopa maloljetničkih trudnoća također je dosegla vrhunac i ostala visoka veći dio desetljeća, a pojava interneta učinila je pristup pornografiji lakšim nego ikada. U tom kulturnom trenutku, pokret čistoće bio je razumljiv poziv da se okrenemo od seksualnog nemorala kulture.

Ovaj poziv je bio dobronamjeran i urodio je pravim plodom. Ali nažalost, nije bilo dovoljno naglaska na ono čemu bismo se trebali okrenuti. Za mladiće, koji su bili okarakterizirani kao jedinstvena vizualna stvorenja, poruka je bila “Odvrati pogled!” bez jednako važnog naglaska na ono što nas je Bog pozvao vidjeti.

Otvorite svoje oči

Oni koji se bore protiv seksualnog grijeha moraju postaviti granice. Trebali bismo oponašati Jobov zavjet: “Sa svojim sam očima sklopio savez da neću požudno gledati djevojku”. (Job 31, 1). Ali ne bismo trebali pristupiti našoj borbi protiv požude kao da se radi samo o tome da naučimo skrenuti pogled i jednostavno reći ne. S ovim pristupom žene se prečesto promatraju kao dvodimenzionalne objekte iskušenja, a ne kao cjelovite osobe.

Umjesto toga, moramo uvidjeti da težnja za čistoćom znači otvoriti oči i vidjeti više o sebi samima, više o drugima i više o Spasitelju.

1. Trebamo vidjeti više o sebi.

Muškarci koji se bore sa seksualnim grijehom mogu razviti efekt lošije perspektive na same sebe, onaj koji je u potpunosti vezan uz njihov napredak ili nedostatak, u borbi protiv požude. U danima kada popuštaju iskušenju, možda su slijepi za druge načine na koje Bog djeluje. U danima kada doživljavaju pobjedu nad požudom, možda će im nedostajati druga područja života koja trebaju promijeniti. Nedostaje im šira, holistička leća za rast prema Kristolikosti (Rimljanima 8,29).

2. Trebamo vidjeti više o drugima.

Pristup pokreta za čistoću “Samo reci ne” često je poticao površan pogled na spolove. Na muškarce se gleda kao na nezasitne životinje, koje su stimulirane vizualnim slikama i koji ne mogu kontrolirati svoje porive. Na žene se često gleda kao na seksualne objekte, a ne kao cjelovite osobe. Lako je vidjeti kako to može dovesti do prebacivanja krivnje ili izbjegavanja u oba smjera. Ali Bog nas poziva da na pripadnike suprotnog spola gledamo kao na ljude koji nose njegov lik,  koje treba poznavati, poštivati i cijeniti i kao na ljude koji dodaju vrijednost našim životima.

Krist se susretao sa ženama, koje su često bile zanemarene, marginalizirane, prezirane ili smatrane “opasnima”. (Luka 7,36-50; Ivan 4,7-30; 8,2-11) Vidio je daleko dublje u njihove osobnosti, od ljudi koji su ih objektivizirali. Na siguran, ne seksualan način, Krist je poštovao i obraćao pažnju na žene oko sebe. Ponašao se prema njima sa suosjećanjem, poštovanjem i dostojanstvom. Naša vlastita težnja za čistoćom ne smije se odnositi samo na skretanje pogleda; mora se svoditi na učenje onoga kako gledati žene na način na koji ih gleda Krist.

3. Trebamo vidjeti više Boga.

Mijenjamo se kada otvorimo oči za slavu i ljepotu Božju, koja se otkriva u Isusu Kristu. U 2. Korinćanima 3,18 Krist nas uči da je promatranje Boga način na koji se mijenjamo: “I svi mi, otkrivena lica, gledajući slavu Gospodnju, pretvaramo se u istu sliku s jednog stupnja slave drugom“. Vidjeti više Boga je instrument rasta u čistoći. To je također plod rasta u čistoći. Kao što Isus izjavljuje u Mateju 5, 8: “Blago onima čista srca, jer će Boga vidjeti”. Gledamo Boga kako bismo težili čistoći, a težimo čistoći da bismo vidjeli više Boga. Više od svega moramo mu otvoriti oči.

Ako postanemo ono što gledamo, tada naša potraga za čistoćom treba biti više od neprestanih podsjetnika na odvraćanje pogleda. Potrebna nam je pomoć Duha kako bi nam se oči otvorile za Božju slavu. Oči našeg srca trebaju biti aktivirane, (Efežanima 1,18) kako bismo gledali Boga tako da postajemo sličniji Njemu. I kako postajemo sličniji njemu, tako ćemo vidjeti sve više, a ne manje.

Autor: Brian Walker; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Thegospelcoalition.org; Prevedeno i objavljeno uz dopuštenje portala Thegospelcoaliton.org koje vrijedi za Novizivot.net.

PROČITAJTE JOŠ: