sljedeći put kada vidite lijepu ženu i uzbudite se
Foto: Winter photo created by prostooleh - www.freepik.com

Pavao je rekao: ”Neka muž vrši svoju dužnost prema ženi, a isto tako žena prema mužu! Žena nije gospodar svoga tijela, nego muž; isto tako i muž nije gospodar svoga tijela, nego žena” (1. Korinćanima 7,3-4).

Možete pročitati ovaj odlomak i reći: ”Samo malo. Pavao govori ženama da se odnose prema svom tijelu kao da pripada njihovim muževima.” Ako ste to primijetili, u pravu ste. Pavao je to i rekao. Ali te upute namijenjene su vašoj supruzi, a ne vama. Njen stav bi trebao biti da se odnosi prema svom tijelu kao da ono pripada vama, njenom suprugu. Ali ona ne treba misliti da je vaše tijelo tu za nju. Istina, ni obratno.

Vi trebate smatrati kako vaše tijelo tu za nju. Ali vi ne trebate smatrati kako je njeno tijelo tu zbog vas. Svako od vas dvoje mora se sjetiti da je tu za onog drugog.

Ovaj koncept je od ključne važnosti. Upućuje na to da vaše seksualne energije nisu ni za koga drugog. One pripadaju vašoj supruzi. Stoga one moraju biti usredotočene na nju, a na neku drugu ženu ili sliku žene.

Normalno je da ste seksualno privučeni lijepom ženom

Normalno je da ste seksualno privučeni lijepom ženom. Bog vas je takvim napravio. Ali morate vježbati disciplinu. Sljedeći put kada vidite ženu i uzbudite se, stanite i recite sebi: ”Drago mi je da je Bog stvorio lijepe žene i da mi sposobnost da uživam u njima. Ali ja pripadam svojoj supruzi.”

Umjesto da fantazirate o drugoj ženi, iskoristite trenutak seksualnog interesa da ponovno usredotočite pozornost na svoju suprugu. Podsjetite se na to da vaše tijelo pripada njoj.

Salomon nas je potakao da to činimo kada je pisao o muškarčevoj naklonjenosti k ženi. Rekao je: ”Neka ti je mila kao košuta i ljupka gazela, neka te grudi njene opijaju u svako doba, njezina ljubav zatravljuje bez prestanka!” (Izr 5,19).

Bez obzira koliko dugo je muškarac već u braku, on treba biti napajan ljubavlju svoje supruge. On uvijek treba pronaći zadovoljstvo s njom.

Autor: Bill Perkins; iz knjige ”Kada se dobri muškarci nađu u iskušenju”