Ako svatko ne oprosti svome bratu, Otac neće oprostiti vama

Evanđelje dana za utorak, 5. ožujka 2024. godine: Ako svatko ne oprosti svome bratu, Otac neće oprostiti vama. (Matej 18, 21-35)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Pristupi Petar Isusu i reče: »Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?« Kaže mu Isus: »Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.«
»Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa svojim slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se pomiri dug. Nato sluga padne ničice preda nj govoreći ‘Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti.’ Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti.«
»A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: ‘Vrati što si dužan!’ Drug padne preda nj i stane ga zaklinjali: ‘Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti’. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga.«
»Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: ‘Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?’ I gospodar ga rasrđen preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.« (Matej 18, 21-35)

Evanđelje dana – komentar

Nije lako pretrpjeti velike uvrede i dati oprost osobi koja nas je povrijedila, ali Bog to očekuje od nas. Zašto? U današnjoj prispodobi, prvi dužnik je isprva izgledao iskren. Čak je pao na koljena i zamolio svog gospodara da mu se dade još vremena za otplatu. Gospodar je iz milosrđa i suosjećanja otišao još dalje – oprostio mu je cijeli dug.

Taj dužnik, čiji je dug u cijelosti oprošten, naišao je na nekog drugog dužnika koji mu je dugovao vrlo mali iznos novca. Umjesto da pokaže isti oprost koji je primio, uhvatio ga je i bacio u tamnicu, tražeći da mu isplati ono što mu duguje.

Ovaj zli sluga nije bio istinski iskren u svojoj potrazi za oprostom. To je zato što, ni nakon što mu je oprošten veliki dug, nije mogao naći u srcu da oprosti drugome. Ako je oprost stvaran, trebao bi imati učinak na nas: potaknuti nas da tražimo oprost od drugih, opraštamo drugima, primamo oprost i ponavljamo isto uvijek iznova.

Objašnjenje ove prispodobe je jasno. Bog je Kralj. Sve su njegove sluge navukli veliki dug grijeha koji nipošto ne mogu platiti. U milosti i sažaljenju Bog je platio dug i podijelio potpun i besplatan oprost. Jednako kao što Bog nama oprašta, mi bismo trebali biti brzi oprostiti onima koji nas povrijede te tražiti oprost od onih koje smo mi povrijedili.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Bože, hvala što si zbog vjere u Kristovu žrtvu oprostio sve moje grijehe i učinio me novim stvorenjem. Neka me Tvoj Duh uvijek potiče da priznam svoje grijehe. Udijeli mi tu milost da i ja budem milosrdan i lako opraštam drugima uvrede koje mi nanesu. Amen!

NAJNOVIJE!