Besplatno primiste, besplatno dajte!

Evanđelje dana za četvrtak, 13. srpnja 2023. godine: Besplatno primiste, besplatno dajte! (Matej 10, 7-15)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus apostolima:
»Putem propovijedajte:
‘Približilo se kraljevstvo nebesko!’
Bolesne liječite,
mrtve uskrisujte,
gubave čistite, zloduhe izgonite!
Besplatno primiste, besplatno dajte!
Ne stječite zlata, ni srebra, ni mjedi sebi u pojase,
ni putne torbe, ni dviju haljina, ni obuće, ni štapa.
Ta vrijedan je radnik hrane svoje.
U koji god grad ili selo uđete,
razvidite tko je u njemu dostojan:
ondje ostanite sve dok ne odete.
Ulazeći u kuću, zaželite joj mir.
Bude li kuća dostojna, neka mir vaš siđe na nju.
Ne bude li dostojna, neka se mir vaš k vama vrati. Gdje vas ne prime
i ne poslušaju riječi vaših,
iziđite iz kuće ili grada toga
i prašinu otresite sa svojih nogu.
Zaista, kažem vam,
lakše će biti zemlji sodomskoj i gomorskoj
na Dan sudnji,
negoli gradu tomu.« (Matej 10, 7-15)

Evanđelje dana – komentar

Isusovi učenici imali su službu koja je ovaj put bila ograničena na izgubljene ovce doma Izraelova. Poruka je bila objavljivanje da se kraljevstvo nebesko približilo. Ako Izrael odbije, neće biti nikakve isprike jer je službena objava trebala biti dana isključivo njima. Kraljevstvo se približilo u osobi Kralja. Izrael mora odlučiti hoće li ga prihvatiti ili odbaciti.

Učenici su dobili vjerodajnice da potvrde njihovu poruku. Ozdravljat će bolesne, čistiti gubave, uskrisivati mrtve i izgoniti zloduhe. Židovi su zahtijevali znakove (1. Korinćanima 1, 22) i Bog se milostivo udostojio da im dade znakove. Što se tiče naplate, Gospodinovi izaslanici nisu smjeli naplaćivati svoje usluge. Besplatno su primili svoje blagoslove i tako ih trebaju i davati.

Sa sobom ne moraju ponijeti zlata, ni srebra, ni mjedi, ni torbe za hranu, ni dviju haljina, ni obuće ni štapa. Time se želi reći da će njihove potrebe biti zadovoljene iz dana u dan.

Gdje će se i kako smjestiti? Kad u uđu u neki grad, trebaju razvidjeti tko je u njemu dostojan – tko će ih primiti kao Gospodinove učenike i tko će biti otvoren za njihovu poruku. Jednom kad nađu takva domaćina, kod njega trebaju ostati sve dok su u gradu i ne odlaziti od njega nađu li prikladnije uvjete za smještaj.

Ako ih neka kuća primi, učenici trebaju pozdraviti obitelj, pokazujući učtivost i zahvalnost prihvaćajući takvo domaćinstvo. Ako, s druge strane, neka kuća odbije, nisu obvezni moliti da Božji mir siđe na nju, to jest toj obitelji neće dati blagoslov. I ne samo to, Božje nezadovoljstvo trebaju dramatično prikazati otresajući prašinu sa svojih nogu. Odbacujući Kristove učenike, obitelj je odbacivala njega.

Upozorio ih je da će takvo odbacivanje donijeti još veću kaznu na Sudnji dan no što je donosi izopačenost Sodome i Gomore. To dokazuje da će u paklu postojati stupnjevi kazne; kako bi inače bilo lakše jednima nego drugima? (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, hvala Ti na besplatnom daru spasenja. Svoju milost si iskazao meni, grešniku, i učinio me baštinikom vječnoga života. Pomozi da ostatak života provedem u službi za Tebe – neka još mnogi prihvate Tebe kao svoga Spasitelja. Sačuvaj me od svakog pada u grijeh i opominji gdje se sve trebam mijenjati. Amen!

NAJNOVIJE!