Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Go­spodnje!

Evanđelje dana za nedjelju, 10. travnja 2022. godineBlagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Go­spodnje! (Marko 11, 1-10)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Kad se približe Jeruzalemu, Betfagi i Betaniji, do Maslinske gore, pošalje Isus dva učenika i kaže im: »Hajdete u selo pred vama. Čim u nj uđete, naći ćete privezano magare koje još nitko nije zajahao. Odriješite ga i vodite. Ako vam tko reče: ‘Što to radite?’ recite: ‘Gospodinu treba’, i odmah će ga ipak ovamo pustiti.« Otiđoše i nađoše magare privezano uz vrata vani na cesti i odriješe ga. A neki od nazočnih upitaše: »Što radite? Što driješite magare?« Oni im odvrate kako im reče Isus. I pustiše ih. I dovedu magare Isusu, prebace preko njega svoje haljine i on zajaha na nj. Mnogi prostriješe svoje haljine po putu, a drugi narezaše zelenih grana po poljima. I oni pred njim i oni za njim klicahu: »Hosana! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Go­spodnje! Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koji dolazi! Hosana u visinama!« (Marko 11, 1-10)

Evanđelje dana – komentar

Ovo je izvještaj o posljednjem tjednu. Isus se zaustavio na istočnom obronku Maslinske gore i sada je nastupio trenutak da se otvoreno predstavi židovskom narodu kao njihov Mesija – Kralj.

Kako bi se ispunilo Zaharijino proročanstvo (Zaharija 9, 9), on će to učiniti jašući na magaretu. Zato je dvojicu svojih učenika poslao iz Betanije u Betfagu. Sve se dogodilo onako kako je Isus rekao. Našli su magare svezano na glavnom križanju u selu. Kad su ih upitali, učenici su odgovorili onako kako im je rekao Isus. Potom ih ljudi puste.

Gospodin je do grada jahao po prostirci od halji i palminih grana, uz odobravanje ljudi koje mu je odjekivalo u ušima. Napokon je, barem na tren, bio priznat Kraljem.

Ljudi su klicali “Hosana”, što izvorno znači “Spasi, molimo te”, a kasnije je postalo usklikom hvale. Možda su time ljudi mislili reći: “Spasi nas, molimo te, od naših rimskih tlačitelja.”

“Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!”, što je jasno priznanje da je Isus obećani Mesija (Psalam 118, 26). “Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koji dolazi!” -mislili su da će se Kraljevstvo uskoro uspostaviti, a Krist će sjediti na Davidovu prijestolju.

Čim je ušao u Jeruzalem, Isus je ušao u Hram – ne u svetište nego u dvorište Hrama. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje evanđelje

Nebeski Oče, hvala što si poslao svog jedinorođenog Sina da dođe na zemlju kao Jaganjac Božji, koji oduzima grijehe svijeta. Hvala što je Tvoj Sin umro na križu kako bismo mi mogli živjeti. Hvala što Tvoj plan otkupljenja ne isključuje nikoga; što se svaki grešnik može spasiti. Pomozi mi živjeti život na način koji poštuje Tvoje ime i izvršava Tvoju Riječ. U Isusovo ime, amen!