Dođosmo s istoka pokloniti se kralju

Evanđelje dana za subotu, 6. siječnja 2024. godine: Dođosmo s istoka pokloniti se kralju. (Matej 2, 1-12)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:
’A ti, Betleheme, zemljo Judina!
Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim
jer iz tebe će izaći vladalac
koji će pāsti narod moj – Izraela!’«

Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«

Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju. (Matej 2, 1-12)

Evanđelje dana – komentar

Herod Veliki bio je potomak Ezavov pa stoga i tradicionalni neprijatelj Židova. Bio je obraćenik na židovstvo, no obratio se vjerojatno iz političkih razloga. Potkraj njegova kraljevanja mudraci s istoka došli su tražeći Kralja Židova.

Jedna zvijezda na istoku na neki im je način ukazala da se rodio Kralj, kojemu su se došli pokloniti. Možda su znali za proročanstva iz Staroga zavjeta o Mesijinu dolasku. Čuvši da se rodilo Djetešce koje će postati kraljem Židova, uznemiri se kralj Herod. Bilo koje Dijete bilo je prijetnja njegovoj nesigurnoj vladavini. Sav se Jeruzalem uznemiri s s njime. Grad koji bi tu novost trebao primiti s radošću, uznemirava sve što bi moglo poremetiti njegov status quo ili dovesti do nezadovoljstva omrznutih rimskih vladara.

Herod je sazvao židovske vjerske vođe da otkriju gdje se Krist ima roditi. Zatim kralj potajno dozva mudrace da odrede kada se zvijezda prvi put pojavila. Ta je tajnovitost otkrila njegov sadistički motiv.

Kada su mudraci pošli, zvijezda što je vidješe na istoku ponovno se pojavi. Osobito se navodi radost velika kada mudraci ugledaše zvijezdu. Ušavši u kuću, mudraci ugledaše dijete s Marijom, majkom njegovom. Padnu ničice i poklone mu se, prinoseći skupocjene darove: zlato, tamjan i smirnu. Mudraci su se poklonili Isusu, a ne Mariji ili Josipu. Isus je taj koji zaslužuje našu slavu i štovanje. Blaga koja su donijeli puno govore. Zlato je simbol božanstva i slave; tamjan je pomast ili miomiris i ukazuje na miomiris života bezgrešnog savršenstva. Smirna je gorka biljka i predskazuje muke koje će On trpjeti noseći grijehe svijete.

Upozoreni od Boga u snu da se ne vraćaju Herodu, mudraci poslušno odoše svojim kućama drugim putem. Nitko tko susretne Krista iskrena srca nikada se ne vraća istim putom. Istinski susret s Njime mijenja čitav život. (William MacDonald; Prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Prigodna molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, vrijedan si naše slave i štovanja jer si zbog nas grešnika došao na ovaj svijet. Tebi se klanjamo, poput mudraca s istoka, jer si Kralj kraljeva i Gospodar gospodara. Tvoja žrtva na križu nam je omogućila da primimo oprost i postanemo djeca Božja. Daj da Ti ponizno i revno služimo dok god smo putnici na ovoj zemlji. Amen!

NAJNOVIJE!