Idi i najprije se izmiri s bratom
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za petak, 23. veljače 2024. godine: Idi i najprije se izmiri s bratom. (Matej 5, 20-26)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.
Čuli ste da je rečeno starima: ‘Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu.’ A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne: ‘Glupane!’ bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: ‘Luđače!’ bit će podvrgnut ognju paklenomu.
Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar.
Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. Zaista, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš posljednjeg novčića.« (Matej 5, 20-26)

Evanđelje dana – komentar

Da bismo mogli ući u Kraljevstvo, naša pravednost mora nadmašiti pravednost pismoznanaca i farizeja. Jedina pravednost koju će Bog prihvatiti jest savršenstvo koje on pripisuje onima što njegova Sina prihvaćaju kao Spasitelja (2. Korinćanima 5, 21).

Židovi Isusova doba znali su da je Bog zabranio ubojstvo i da ubojica podliježe kazni. Riječima: “a ja vam kažem” Isus unosi jedan ispravak u naučavanje o ubojstvu. Čovjek se više ne smije dičiti time što ga nikada nije počinio. Isus sada kaže: “U mojem kraljevstvu ne smiješ čak ni pomišljati na umorstvo.” On ukazuje na izvor čina umorstva i upozorava na tri oblika nepravedne srdžbe.

Prvi je slučaj čovjeka koji se bez razloga srdi na svoga brata. Optuženi za to djelo bit će odgovoran sudu – to jest, moglo bi ga se odvesti pred sud. Grijeh uvrede brata čak je i ozbiljniji. U Isusovo doba ljudi su koristili riječ raka (glupane) kao riječ prezira i pogrde. Oni koji su koristili tu riječ bili su odgovorni Vijeću. Naposljetku, nazvati nekoga luđakom treći je oblik nepravedne srdžbe koji Isus osuđuje. On veli da će onaj koji izgovara takvu kletvu biti odgovoran paklu ognjenom.

Ako čovjek uvrijedi drugoga, bilo srdžbom ili iz bilo kojeg drugog razloga, nema nikakve koristi ako Bogu donese dar. Gospodin neće biti time zadovoljan. Prekršitelj najprije treba ispraviti pogrešku. Samo će tada dar biti prihvatljiv.

Isus također upozorava na svadljivost i odbijanje da se prizna krivica. Bolje je brzo se nagoditi s onim tko te optužuje, nego se izvrgnuti pogibelji izvođenja pred sud. Dogodi li se to, sigurno ćemo izgubiti. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Nebeski Oče, pomozi mi da iskreno ljubim svoje bližnje. Opomeni me kad god kažem ili učinim nešto neprikladno drugima. Neka moje riječi ohrabruju i tješe druge. Neka mi ne bude teško učiniti bilo kakvu žrtvu za druge, jer Tvoj Sin je za nas grešnike učinio najveću žrtvu i pomirio nas s Tobom. Amen!