Idite javite mojoj braći da pođu u Galileju. Ondje će me vidjeti

Evanđelje dana za ponedjeljak, 1. travnja 2024. godine: Idite javite mojoj braći da pođu u Galileju. Ondje će me vidjeti. (Matej 28, 8-15)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Žene otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima. Kad eto im Isusa u susret! Reče im: »Zdravo!« One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone. Tada im Isus reče: »Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!«
Dok su one odlazile, gle, neki od straže dođoše u grad i javiše glavarima svećeničkim sve što se dogodilo. Oni se sabraše sa starješinama na vijećanje, uzeše mnogo novaca i dadoše vojnicima govoreći: »Recite: ‘Noću, dok smo mi spavali, dođoše njegovi učenici i ukradoše ga’ Ako to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti i sve učiniti da vi budete bez brige.« Oni uzeše novac i učiniše kako bijahu poučeni. I razglasilo se to među Židovima — sve do danas. (Matej 28, 8-15)

Evanđelje dana – komentar

Žene su pošle javiti učenicima da je Isus živ, no On se pojavio pred njima pozdravivši ih. One su pale njegove noge i poklonile mu se. Potom ih je osobno poslao neka obavijeste učenike da će ga vidjeti u Galileji.

Čim su došli k sebi, neki od vojnika plaho pođoše priopćiti vijesti svećeničkim glavarima. Nisu obavili zadatak: grob je bio prazan! Lako je zamisliti zaprepaštenost vjerskih vođa. Održali su tajno vijećanje sa starješinama da razrade svoju strategiju. U očajanju, potkupili su vojnike da ispričaju nevjerojatnu priču kako su učenici, dok su vojnici spavali, ukrali Isusovo tijelo.

Vojnici su zapravo bili plaćeni da ispričaju priču koja njih optužuje; spavanje po dužnosti po rimskom se zakonu kažnjavalo smrću. Stoga su židovski vođe morali obećati da će se založiti za njih ako ta priča ikada dospije do upraviteljevih ušiju. Sanhedrin (Vijeće) je učio da se istina dokazuje sama, dok se laž mora potkrijepiti bezbrojnim drugim lažima. Taj mit ipak i dalje živi među mnogim Židovima sve do danas, a i među poganima. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, vjerujem da si ustao kao pobjednik nad grijehom i smrću i da danas sjediš zdesna Bogu Ocu. Ti si živi Bog i želim Ti služiti jer si me spasio od vječne propasti. Neka me Tvoj Duh uvodi u istinu i preobražava u Tvoj lik. Amen!

NAJNOVIJE!