Ivan mu je ime!

Evanđelje dana za subotu, 23. prosinca 2023. godine: Ivan mu je ime! (Luka 1, 57-66. 80)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Elizabeti se navršilo vrijeme da rodi. I porodi sina. Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome.

Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca — Zaharija, no mati se njegova usprotivi: »Nipošto, nego zvat će se Ivan!« Rekoše joj na to: »Ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao.« Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom želi prozvati. On zaiska pločicu i napisa: »Ivan mu je ime!« Svi se začude, a njemu se umah otvoriše usta i jezik te progovori blagoslivljajući Boga.

Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se Gorju judejskom razglašavali svi ti događaji. I koji god su čuli, razmišljahu o tome pitajući se: »Što li će biti od ovoga djeteta?« Uistinu ruka Gospodnja bijaše s njime. Dječak je međutim rastao i duhom jačao. Boravio je u pustinji sve do dana svoga javnog nastupa pred Izraelom. (Luka 1, 57-66. 80)

Evanđelje dana – komentar

Kad se Elizabeti navršilo vrijeme, rodila je sina. Njezini su se rođaci i prijatelji radovali. Osmoga dana, kad je dječak obrezan, smatrali su kako se podrazumijeva da će se zvati Zaharija, po svome ocu. Kada im je njegova majka rekla da će djetetovo ime biti Ivan, začudili su se jer se tako nitko nije zvao od rodbine.

Evanđelje dana – komentar
Foto: freebibleimages.org

Da bi se donijela konačna odluka, znakovima upitaše Zahariju (to govori da je bio ne samo nijem nego i gluh). Zaiskavši pločicu, razriješio je stvar – djetetovo ime je Ivan. I ljudi se začude.

Ali, još ih je više začudilo kad su vidjeli da se, kada je napisao “Ivan”, Zahariji vratila moć govora. Vijest se brzo proširila po svem gorju judejskom, a ljudi su razmišljali o tome što će biti od toga neobičnog djeteta. Znali su da osobita milost Gospodinova bijaše s njime. (William MacDonald; Prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Bože, zahvalni smo Ti za Ivana i njegovu službu za Tvoje kraljevstvo. Njegovo ime znači “Bog je milostiv” i doista smo se uvjerili u to u našim životima. Zbog milosti si poslao svoga Sina na svijet da bude žrtva pomirnica i da se po Njemu možemo pomiriti s Tobom. Pomozi da i mi, poput Ivana, predano služimo na Tvojoj njivi i svjedočimo drugima da se pokaju i obrate Tebi. Amen!

NAJNOVIJE!